Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten

Initiatief: NVvR Aantal modules: 14

Startpagina - Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste initiële radiodiagnostiek is bij de opvang van traumapatiënten op de SEH. De richtlijn beperkt zich tot de initiële radiologische diagnostiek bij volwassen patiënten met potentieel meervoudig of levensbedreigend letsel. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Initiële röntgendiagnostiek van de thorax
  • Initiële X-bekken
  • Initiële FAST
  • Initiële e-FAST
  • CT-hersenen
  • CTA halsvaten
  • X/CT- CWK, TWK en LWK
  • CT-abdomen
  • Total body CT
  • Specifieke patiëntengroepen

 

Bij deze richtlijn is de infographic “Traumaopvang van volwassen patiënten na een stomp trauma” ontwikkeld. Deze kan worden geprint (bijvoorbeeld op posterformaat) voor gebruik tijdens de traumaopvang.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de opvang van traumapatiënten, waaronder radiologen, traumachirurgen, spoedeisende hulpartsen, orthopedisch chirurgen, anesthesiologen, neurologen, neurochirurgen, gynaecologen, artsen (niet) in opleiding tot specialist (A(N)IOS) en ondersteunend personeel.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR). De richtlijn is opgesteld door commissie met vertegenwoordigers vanuit de radiologen, chirurgen, anesthesiologen, spoedeisende hulp artsen, neurologen, neurochirurgen en orthopeden. De conceptrichtlijn is voor commentaar o.a. voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland.

Volgende:
Initiële radiodiagnostiek van de thorax