Ingestie van corpora aliena (CA) bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 15

Startpagina - Ingestie corpus alienum (CA) bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen van 0-18 jaar met de ingestie van corpora aliena, voedselbolusimpactie en de ingestie van drugsbolletjes. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de definitie en indeling van corpora aliena
 • complicaties
 • incidentie
 • klachten en/of bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek
 • aanvullende diagnostische waarde van
  • X-CWK, X-thorax, X-BOZ
  • X-oesofagus (/ maagdarm)passagefoto met contrast
  • Echo abdomen
  • Computer Tomografie (CT)
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Oesofagogastroduodenoscopie
 • Wanneer welk aanvullend onderzoek ingezet moet worden
 • Effectiviteit en veiligheid van het verwijderen van een corpus alienumVerwijsbeleid

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is geschreven voor alle behandelaren in zowel de eerste-, tweede-, als derdelijnsgezondheidszorg, die te maken hebben met kinderen van 0-18 jaar met de ingestie van corpora aliena, voedselbolusimpactie en de ingestie van drugsbolletjes

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over het inslikken van lichaamsvreemde voorwerpen bij kinderen van 0-18 jaar. Hierin wordt besproken wat dit precies inhoudt en hoe vaak dit voorkomt, welke groepen lichaamsvreemde voorwerpen er zijn, wat de complicaties kunnen zijn van het inslikken van een lichaamsvreemd voorwerp, welke klachten kunnen optreden, welk onderzoek verricht moet worden, hoe veilig het is om een lichaamsvreemd voorwerp te verwijderen en naar welke specialist deze kinderen verwezen moeten worden.

 

Meer informatie vindt u op de volgende Thuisarts pagina's: 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Een multidisciplinaire werkgroep beantwoorde de uitgangsvragen die uit de knelpuntanalyse naar voren kwamen met behulp van de Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) of de Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE)-methode. Nadat de evidence werd samengevat en gegradeerd, werden aanbevelingen geformuleerd. Overwegingen uit de praktijk werden hierbij meegenomen. De richtlijn werd geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen en de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

 

Toepassen

We verwijzen graag naar de stroomdiagrammen 1, 2 en 3 (zie aanverwante producten) en figuur 1 en 2 (zie de eerste subvraag van de module ‘Diagnostisch onderzoek bij ingestie CA’).

Volgende:
Definitie van corpus alienum (CA)