Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP)

Initiatief: NHG Aantal modules: 1

Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist

Deze NHG-richtlijn biedt huisarts en specialist de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Doel is het bieden van zorg door continuïteit van informatie.

De richtlijn (pdf) geeft:

 • het format voor het verwijsbericht dat het de specialist in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor de patiënt komt en wat de vraag van de huisarts is
 • het format voor het ontslagbericht van de specialist dat de huisarts direct inzicht geeft in het antwoord op de vraagstelling en welke nazorg de huisarts moet bieden
 • de geëigende momenten en tijdigheid om elkaar, ook tussentijds, te informeren
 • de relatie met HIS respectievelijk ZIS of EMD voor maximale geautomatiseerde ondersteuning

Versie 1 december 2017

In 2016/7 heeft heeft de Federatie van Medisch Specialisten in samenwerking met de NHG een revisie van deze Richtlijn uitgevoerd. In deze revisie zijn opgepakt:

 • onderschrijving van de richtlijn door alle wetenschappelijke specialistenverenigingen wat een flinke stap vooruit betekent in de berichtgeving richting huisarts
 • een gedragscode HASP waarin we nader afspreken wat de tijdigheid is van de verschillende overdrachtmomenten; termijnen zijn daarbij teruggebracht, zoals tot 0-24 uur bij ontslag naar huisarts / verpleeghuis /revalidatie
 • in hoeverre het bericht bijdraagt aan overdracht verantwoordelijkheid
 • aanscherping van de ‘kern’, zowel in het verwijsbericht als in het ontslagbericht
 • verbeterde vulling uit het HIS; relatie met Basisgegevensset Zorg
 • specifiek adresseren van overdracht en communicatie bij kwetsbare ouderen

Deze richtlijn is in november 2017 in de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten goedgekeurd door de wetenschappelijke verenigingen.

 

De richtlijn bestaat uit:

 • De volledige richtlijn als te downloaden pdf;
 • Het samenvattingskaartje te downloaden pdf; of vanaf januari 2018 te bestellen als geplastificeerd kaartje;
 • De HASP-viewer dit is een online tool met de afgesproken berichten, binnenkort beschikbaar.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-12-2017

Laatst geautoriseerd  : 01-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Het NHG beheert deze richtlijn, de bijbehorende tabel met verbijzonderingen per specialisme en de online HASP-viewer. De verbijzonderingen per specialisme zijn te raadplegen via de HASP-viewer. De richtlijn is te downloaden via deze link en de samenvattingskaart bij de richtlijn is te bestellen via www.nhg.org.

 

Een volgende herziening van deze richtlijn is voorzien twee tot drie jaar na publicatiedatum. Informatie over tussentijdse aanvullingen, ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht zal beschikbaar zijn via www.nhg.org

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
Geautoriseerd door:
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie

Algemene gegevens

Deze herziening van de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (Richtlijn HASP) is tot stand gekomen mede dankzij een speciaal daarvoor ingerichte Kerngroep Herziening Richtlijn HASP. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zijn de leden zeer erkentelijk voor de toewijding en enthousiasme waarmee zij keer op keer nieuwe versies van commentaar hebben voorzien.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling kerngroep

 • Dr. F. Karapinar Ziekenhuisapotheker-epidemioloog, Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA).
 • J.S. de Beij Uroloog, Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).
 • R.L. Oei Internist-allergoloog, Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).
 • Dr. B. Verhoeff Internist-nefroloog, Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).
 • Dr. J.P. Rake Kinderarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
 • B. Strijdhorst Huisarts, Huisartsen Coöperatie Medicamus, Harderwijk.
 • F.H. van Bruggen Huisarts, Academische Huisartsenpraktijk Groningen.
 • E.S.M. Becker Huisarts, Huisartsenpraktijk de Baandert, Sittard.

Begeleiding

 • C.I.C.M. Buiting-van der Zon Arts en redacteur, Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).
 • M. van Essen Adviseur, MvE consult.

Implementatie

De implementatie van deze ICT richtlijn vraagt inzet van onder meer zorgverleners, ICT leveranciers en zorgaanbieders, Voor een goede landing zijn uniforme inbouw en naleving van belang. Voor implementatie wordt een traject van 3 jaar voorzien vanaf 1 januari 2018. NHG en FMS ondersteunen vanaf 2018 de uitrol met een routekaart en het vergaren van feedback. U kunt zich als regio aanmelden indien uw regio als koploper in januari een aanvang wil maken met de implementatie.