Inflammatoire darmziekten volwassenen

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 44

Startpagina - Inflammatoire darmziekten

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Startpagina - Inflammatoire darmziekten 23-12-2022
Dieet 23-12-2022
Voedingssupplementen 23-12-2022
Behandeling van perianale fistels bij de ziekte van Crohn 23-12-2022
Behandeling van patiënten met een maligniteit in het verleden 23-12-2022
Behandeling van vermoeidheid 23-12-2022
IBD-medicatie tijdens zwangerschap 23-12-2022
Medicamenteuze behandeling van patiënten >60 jaar 23-12-2022
Preoperatief beleid bij medicamenteuze behandeling ziekte van Crohn 23-12-2022
Medicamenteuze behandeling van colitis ulcerosa 23-12-2022
Pouchitis 23-12-2022
Onderhoudsbehandeling 23-12-2022
Ernstige pancolitis ulcerosa 23-12-2022
Mild tot matig ernstige pancolitis ulcerosa 23-12-2022
Ernstige distale colitis ulcerosa 23-12-2022
Milde- tot matig ernstige distale colitis ulcerosa (Montreal classificatie E1-2, S1-2) 23-12-2022
Algemene introductie 23-12-2022
Medicamenteuze behandeling van de ziekte van Crohn 23-12-2022
Milde tot matige Crohnse ziekteactiviteit van de distale dunne - en de dikke darm 23-12-2022
Ernstige Crohnse ziekteactiviteit van de distale dunne - en de dikke darm 23-12-2022
Crohnse ziekteactiviteit in slokdarm, maag of duodenum 23-12-2022
Onderhoudsbehandeling van de ziekte van Crohn 23-12-2022
Type chirurgische ingreep per indicatie 23-12-2022
Timing van chirurgische ingreep 23-12-2022
Chirurgische behandeling van inflammatoire darmziekten 23-12-2022
Aantal verrichtingen per jaar per chirurg met betrekking tot bijzondere vormen van chirurgie 23-12-2022
Indicaties voor chirurgie 23-12-2022
Extraintestinale manifestaties en complicaties 23-12-2022
Inleiding 23-12-2022
Reactieve aandoeningen 23-12-2022
Geassocieerde aandoeningen 23-12-2022
Aandoeningen (metabool en endocrien) die ontstaan ten gevolge van een langer bestaande darmziekte 23-12-2022
Rol van voedingstoestand op macro- en microniveau bij de behandeling van volwassenen met CU en de ZvC 23-12-2022
Biologicals - start en stop 23-12-2022
Therapeutic drug monitoring en farmacogenetica 23-12-2022
Surveillancebeleid 23-12-2022
Vaccinaties en reisadviezen 23-12-2022
Behandeldoelen 23-12-2022
Zwangerschap 23-12-2022
Maligniteiten 23-12-2022
Fertiliteit, zwangerschap en borstvoeding 23-12-2022

Waar gaat deze richtlijn over?

Inflammatoire darmziekten oftewel chronische darmontstekingsziekten komen veel voor. De meest voorkomende darmontstekingsziekten zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Naar schatting hebben 90.000 patiënten in Nederland een van deze ziekten. Chronische darmontstekingsziekten hebben een grote impact op (de kwaliteit van) het leven van patiënten.

 

In 2009 is de richtlijn inflammatoire darmziekten ontwikkeld. In 2015 zijn onderdelen van deze richtlijn  herzien en/of aangevuld. In de richtlijn werden de diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten beschreven. Deze richtlijn was toe aan een modulaire herziening. Een aantal modules was verouderd en daarnaast bestond er de wens om nieuwe richtlijnmodules te ontwikkelen.

 

De huidige richtlijn bevat de volgende onderwerpen:

 

Behandeling van volwassen met IBD

 • Dieet
 • Voedingssupplementen
 • Perianale fistels
 • Behandeling bij maligniteiten in het verleden
 • Niet-farmacologische interventies bij vermoeidheid
 • Behandeling tijdens zwangerschap
 • Behandeling van patiënten >60 jaar
 • Perioperatief beleid

 

Organisatie van zorg

 • Psychosociale zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van volwassenen met inflammatoire darmziekten.

 

Voor patiënten

Inflammatoire darmziekten is een overkoepelende term voor chronische ziekten met ontstekingen in de darm. Twee veelvoorkomende darmontstekingsziekten zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij colitis ulcerosa zitten de ontstekingen met name in de dikke darm. Het slijmvlies van de darm is dan ontstoken. Bij de ziekte van Crohn zitten de ontstekingen of zweren met name in (een gedeelte van) de dunne darm, de dikke darm of de endeldarm. Hierbij kunnen er ook gangetjes ontstaan naar andere organen. Dat noemen we fistels. Patiënten kunnen verschillende klachten ervaren door de ontsteking en fistelvorming, zoals pijnklachten, vermoeidheid.

 

Meer informatie over chronische darmontstekingsziekten is de vinden op Thuisarts:

ziekte van Crohn: https://www.thuisarts.nl/ziekte-van-crohn

colitis ulcerosa: https://www.thuisarts.nl/colitis-ulcerosa

 

Meer informatie over (leven met) de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is te vinden op de website van de patiëntenvereniging: https://www.crohn-colitis.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm- en Leverartsen (NVMDL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de maag-darm-leverartsen, chirurgen, internisten, radiologen, gynaecologen, verpleegkundigen en diëtisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van Crohn & Colitis NL.

 

Toepassen

 • Stroomschema bij module maligniteiten
 • Stroomschema bij module perianale fistels
 • Implementatieplan

 

Eventueel ook ‘Status van de richtlijn’

In het onderhoudsplan (zie Verantwoording) heeft de werkgroep aangegeven wat het uiterste jaar is voor beoordeling van actualiteit van de modules.

 

Volgende:
Medicamenteuze behandeling van colitis ulcerosa