Indicatiestelling sectio caesarea

Initiatief: NVOG Aantal modules: 2

Startpagina - Indicatiestelling sectio caesarea

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste indicatiestelling is voor een keizersnede. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • omschrijving van het probleem rond indicatiestelling
  • beschikbare kennis
  • voorlichting en toestemming
  • timing van een geplande keizersnede
  • urgentie en vastlegging
  • geplande keizersnede
  • keizersnede op verzoek
  • ongeplande keizersnede
  • minimaal vereiste zorg

 Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de indicatiestelling voor een keizersnede.  

 

Voor patiënten

Sectio caesarea is de Latijnse naam voor een keizersnede. Dat is een operatie waarbij een kind via de buikwand uit de zwangere moeder wordt gehaald. Aangezien er complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitgevoerd als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als een bevalling via de vagina niet mogelijk is. Of een groot risico vormt voor de moeder, het kind of beiden.

Keizersneden zijn onder te verdelen in ‘geplande’ en ‘ongeplande’ keizersneden. Als al voor het begin van de weeën is besloten dat het kind ter wereld komt via een keizersnede, spreekt men over een geplande  keizersnede. Alle andere  keizersneden zijn ongepland.

In Nederland vindt ruim 15 procent van de bevallingen via een keizersnede plaats. Het besluit om tot een keizersnede over te gaan is lastig. Aan de hand van bepaalde criteria krijgt een vrouw al dan niet een indicatie voor een keizersnede.    

 

Meer informatie over keizersnede is te vinden op de website van de gynaecologen:

degynaecoloog.nl

 

Patiënteninformatie over een keizersnede is onder andere te vinden op Thuisarts.nl:

Wanneer beval ik met een keizersnede? | Thuisarts.nl

Ik ga bevallen met een keizersnede | Thuisarts.nl

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). 

Volgende:
Inleiding baring vs primaire sectio bij a terme zwangeren