Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Initiatief: NVOG Aantal modules: 11

Startpagina - Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De behandeling van hypertensie in de zwangerschap met bloeddrukverlagers
  • Het toedienen van corticosteroïden aan zwangeren met hypertensieve aandoeningen bij dreigende vroeggeboorte en de mogelijke gunstige effecten hiervan voor het kind
  • De behandeling van hypertensie in de zwangerschap met magnesiumsulfaat
  • Counseling van ouders over de prognose van het kind bij verwachte vroeggeboorte wegens hypertensieve aandoening in de zwangerschap

 

Nieuwe aanbevelingen

In 2021 zijn 3 nieuwe modules ontwikkeld en is 1 module (proteïnurie) geüpdatet, in het geboortezorg top 50 project van de NVOG.

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.

 

Dit zijn met name gynaecologen, kinderartsen en klinisch verloskundigen, aangevuld door internisten.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor hypertensie is hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk die het gevolg is van de zwangerschap, wordt zwangerschapshypertensie genoemd. Van de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, krijgt 10 tot 15 procent een hoge bloeddruk. Dit kan gepaard gaan met ernstige complicaties als insulten, loslating van de moederkoek of vroeggeboorte. Deze aandoeningen zijn bovendien de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Nederland. Een hoge bloeddruk is daarom vaak een reden om patiënten naar de gynaecoloog te verwijzen. Een ernstige vorm van zwangerschapshypertensie in de tweede helft van de zwangerschap (HELLP-syndroom, vroeger ook wel zwangerschapsvergiftiging genoemd) komt bij minder dan 2 procent van de vrouwen voor die voor de eerste keer zwanger zijn.

 

Link naar patiëntinformatie op thuisarts: 

 

Meer informatie over hoge bloeddruk in de zwangerschap is te vinden op de website van de gynaecologen:

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Chronische-hypertensie-in-de-zwangerschap-2.0-16-03-2005.pdf

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De eerste versie van de richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de gynaecologen, kinderartsen, internisten en microbiologen (2011). In 2021 zijn 3 nieuwe modules toegevoegd aan de richtlijn, en is 1 module geüpdatet (proteïnurie). Dit is uitgevoerd door een schrijfgroep bestaande uit gynaecologen en een clusterwerkgroep bestaande uit patiëntvertegenwoordigers, verloskundigen en kinderartsen.

Volgende:
Antihypertensiva bij hypertensieve aandoening