Hypertensief spoedgeval

Initiatief: NIV Aantal modules: 13

Startpagina - Hypertensief spoedgeval

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een hypertensief spoedgeval. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene informatie over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van een hypertensief spoedgeval.
  • De te verrichten onderzoeken die bij patiënten met een (verdenking op) een hypertensief spoedgeval worden aanbevolen.
  • De behandeling van patiënten met een hypertensief spoedgeval en adviezen voor behandeling van patiënten bij wie een hypertensief spoedgeval is uitgesloten
  • Aanbevelingen ten aanzien van organisatie van de zorg rondom patiënten met (verdenking op) een hypertensief spoedgeval.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een hypertensief spoedgeval.

 

Voor patiënten

Hypertensie is de medische term voor (een bij herhaling vastgestelde) hoge bloeddruk. Een hypertensief spoedgeval is een sterke verhoging van de bloeddruk  met acute schade aan hersenen, hart, grote bloedvaten, nieren of retina (netvlies).

 

Ongeveer één op de 200 patiënten die zich presenteren op de spoedeisende hulp hebben een verdenking op een hypertensief spoedgeval. Hiervan heeft ongeveer 1 op de 4 patiënten acute hypertensie gemedieerde orgaanschade. Meer dan de helft van de patiënten die zich presenteert met een hypertensief spoedgeval is reeds bekend met hoge bloeddruk. Daarnaast wordt een hypertensief spoedgeval gezien bij patiënten die nog niet eerder bekend of behandeld zijn voor hun hypertensie of met hun bloeddrukverlagende medicatie zijn gestopt.

 

Meer informatie over een hoge bloeddruk is te vinden op Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de internisten, neurologen, intensivisten, oogartsen, gynaecologen en spoedeisende hulpartsen.

 

Bij deze richtlijn is ook een stroomschema 'Verdenking hypertensief spoedgeval' ontwikkeld.

Volgende:
Triagebeleid bij (verdenking op) een hypertensief spoedgeval