Hypertensie in de tweede en derde lijn

Initiatief: NIV Aantal modules: 15

Startpagina - Hypertensie

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met hypertensie in de tweede en derde lijn. Deze richtlijn zal zoveel mogelijk aansluiten bij de CVRM-richtlijn en de ESH/ESC-richtlijn voor hypertensie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Adherentie bij patiënten met therapieresistente hypertensie
  • Diagnostiek van secundaire hypertensie
  • Lifetime risk bij (therapieresistente) hypertensie
  • Behandeling van therapieresistente hypertensie
  • Organisatie van zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen van internisten, cardiologen en neurologen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hypertensie in de tweede en derde lijn. Daarnaast is deze richtlijn bedoeld om zorgverleners die anderzijds betrokken zijn bij deze patiënten te informeren, waaronder huisartsen, verpleegkundig specialisten en apothekers.

 

Voor patiënten

De bloeddruk is te hoog als deze boven bepaalde grenswaarden uitkomt. Na één meting spreek je nog niet over een hoge bloeddruk. Mensen met een hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Dat is juist het gevaarlijke van hoge bloeddruk. Het geeft zelden klachten en je voelt je goed. Maar de bloedvaten staan wel steeds onder een te hoge druk. Hierdoor kan een bloeddruk die lange tijd te hoog is, gevolgen hebben voor de gezondheid. Of medicijnen nodig zijn, hangt niet alleen af van de hoogte van de bloeddruk. De arts kijkt ook naar het risico dat iemand heeft op een hart- of vaatziekte. Mensen met een verhoogd risico krijgen eerder medicijnen voorgeschreven. Bij sommige mensen helpen leefstijladviezen en medicijnen niet voldoende. Men spreekt dan van een therapieresistente hoge bloeddruk. Soms is dan een ziekte de oorzaak, soms lukt het innemen van medicijnen niet zo goed en soms is er geen duidelijke oorzaak. In het laatste geval zijn nieuwe (experimentele) behandelingen soms een optie. Deze behandelingen worden nog maar beperkt toegepast, vooral in het kader van onderzoek. Informatie over hoge bloeddruk is te vinden op de website van de Hartstichting via de volgende link: https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk.

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart ontwikkeld. Een keuzekaart kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Meer informatie over opties bij een hoge bloeddruk die moeilijk te behandelen is kunt u vinden op de keuzekaart.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, neurologen, cardiologen en De Hart&Vaatgroep. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep en Nierpatiënten Vereniging Nederland tijdens de ontwikkel- en commentaarfase.

Volgende:
Adherentie bij therapieresistente hypertensie