Hyperbilirubinemie in de eerste twee levensweken bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur ≥ 35 weken

Initiatief: NVK Aantal modules: 15

Startpagina - Hyperbilirubinemie

Waar gaat deze richtlijn over?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan revisie van de Nederlandse richtlijn ‘Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken’. Een onderwerp dat velen na aan het hart ligt, en waarover nog steeds veel vragen in de diverse beroepsgroepen bestaan, zo bleek uit de veldraadpleging. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe modules opgesteld met daarin aanbevelingen betreffende preventie, diagnostiek behandeling en follow up van pasgeborenen met klinisch relevante hyperbilirubinemie (serumbilirubine boven de behandelgrens) in de eerste twee levensweken. Het onderwerp dat niet aan bod komt en uit de richtlijn uit 2008 verwijderd wordt, is het kind dat na de tweede levensweek nog icterisch is. Dit staat in een separate richtlijn (in wording). De richtlijn geldt ook voor pasgeboren kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 35 weken. De titel van de richtlijn is derhalve aangepast en veranderd in ‘Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie in de eerste twee levensweken bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur 35 weken’.

 

Over onderstaande vragen heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan:

Preventie Welke screeningsmethode (totaal serum bilirubine (TSB), transcutaan bilirubine (TcB) of voorafkansfactoren) dient gebruikt te worden om kinderen met een klinisch relevante hyperbilirubinemie tijdig te signaleren?

Wanneer moet er worden gestart met bijvoeden bij pasgeborenen die binnen de eerste 10 dagen na de geboorte geelzien in combinatie met gewichtsverlies?

Diagnostiek Kan TcB de bepaling van TSB vervangen tijdens en na fototherapie? Is TcB bij een kind zonder fototherapie ook betrouwbaar bij een TSB > 200 µmol/L?

Is vervolgonderzoek geïndiceerd bij een negatieve directe antiglobulinetest (DAT) bij een pasgeborene met klinisch relevante hyperbilirubinemie?

Behandeling Heeft dubbelzijdige fototherapie een groter effect dan enkelzijdige fototherapie? Wat is de plaats van zonlicht fototherapie bij baby’s die geelzien?

Wat is de meerwaarde van het meten van de lichtintensiteit van fototherapie?

Welke rol heeft het geven van intraveneuze immunoglobulines bij de behandeling van geelzien?

Follow up Bij welke kinderen die hyperbilirubinemie hebben (gehad) moet aanvullend onderzoek (neurologisch onderzoek, beeldvormend en audiologisch onderzoek) worden verricht om gehoorschade en ontwikkelingsstoornissen tijdig op te sporen?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor pasgeborenen: kraamverzorgenden en -verpleegkundigen, verloskundige hulpverleners, huisartsen, kinderartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen en ook voor ouders van pasgeborenen. Niet alle modules zijn voor alle zorgprofessionals toepasbaar.

 

Voor patiënten

Bijna ieder kind wordt wel een beetje geel in de eerste twee levensweken. Deze geelzucht is vaak niet erg, het gaat meestal vanzelf weer over. Helaas komt het in Nederland tientallen keren per jaar voor dat kinderen met spoed moeten worden opgenomen voor behandeling van geelzucht met een gevaarlijk hoge TSB concentratie (boven de wisseltransfusiegrens). De Nederlandse richtlijn over geelzucht bij pasgeboren uit 2008 is daarom aangevuld met aanbevelingen om de preventie, de diagnostiek en de behandeling nog verder te verbeteren.

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal over gele huid bij baby’s en de behandeling. De tekst is gemaakt met de informatie uit deze richtlijn.

Gele huid of geel oogwit bij baby:

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Volgende:
Screening klinisch relevante hyperbilirubinemie