Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 31

Startpagina - Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Signalen en criteria voor herkennen van huiselijk geweld
  • Bespreekbaar maken van huiselijk geweld door beroepsbeoefenaars
  • Handelen door beroepsbeoefenaar bij huiselijk geweld
  • Gezondheidsschade en behandeling van huiselijk geweld
  • Aanbevolen interventies bij huiselijk geweld
  • Aandachtspunten diagnostiek huiselijk geweld
  • Beroepsbeoefenaars voor het uitvoeren van interventies bij huiselijk geweld

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

 

Voor patiënten

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader.

Huiselijk geweld kan fysiek, psychisch en/of seksueel geweld zijn. Het geweld vindt plaats tussen volwassenen, volwassenen en kinderen of kinderen onderling. Geweld tussen volwassenen en kinderen heet kindermishandeling. Het geweld wordt met opzet gepleegd of komt voort uit een impuls. Het geweld komt vaak voort uit frustratie of een uit de hand gelopen conflict.

 

Bij aanverwante informatie op deze website staat een link naar meer informatie over huiselijk geweld.

 

Meer informatie over huiselijk geweld bij kinderen is te vinden op Thuisarts:

http://thuisarts.nl/news/aanpak-kindermishandeling

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, huisartsen, spoedeisende hulp artsen, psychologen, orthopedagogen, klinisch pedagogen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Movisie, landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken, heeft documentatiemateriaal aangeleverd. De werkgroep heeft deze documentatie gebruikt voor de formulering van overwegingen vanuit patiëntenperspectief.

Volgende:
Signalen en criteria herkennen FHG kinderen