Hoofd-halstumoren

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 83

Bepaling botinvasie

Uitgangsvraag

Hoe dient botinvasie van de mandibula preoperatief bepaald te worden?

Aanbeveling

Gebruik voor het detecteren van botinvasie de beeldvormende technieken (CT en/of MRI) die standaard gebruikt worden voor het bepalen van de uitbreiding van de primaire tumor.

 

Overweeg bij een onzekere CT of MRI uitslag een cone beam-CT (CBCT) te maken bij alle mondholtecarcinomen die tegen de mandibula aangelegen zijn om botinvasie te diagnosticeren.

 

Overweeg het gebruik van SPECT-CT alleen in geselecteerde gevallen waar de uitslagen van CT/MRI/CBCT onzeker zijn en het uitsluiten van botinvasie van invloed is op het chirurgisch behandelplan.

Overwegingen

Er is een redelijk vertrouwen in de gevonden sensitiviteit van SPECT (0,97; 95% betrouwbaarheidsinterval(BHI) 0,92 tot 0,99) bij de diagnostisering van mandibulaire botinvasie. De zekerheid over de gevonden sensitiviteit was laag voor CBCT (0,90; 95%BHI 0,85 to 0,93), CT (0,73; 95%BHI 0,66 tot 0,80), MRI (0,88; 95%BHI 0,78 tot 0,94) en OPG (0,75; 95%BHI 0,67 tot 0,82) bij de diagnostisering van botinvasie en zeeg laag voor CT (0,85; 95%BHI 0,43 tot 0,98), PET-CT (0,90; 95%BHI: 0,58 tot 0.98) en MRI (0,93; 95%BHI 0,81 tot 0,98) bij de diagnostisering van beenmerginvasie door een tumor. Er werden geen data gerapporteerd voor dual energy-CT (DECT).

 

Voor de specificiteit van beeldvormende modaliteiten is er een redelijk vertrouwen in CT (0,91; 95%BHI 0,88 tot 0,94) en OPG (0,83; 95%BHI 0,79 tot 0,86) bij de diagnostisering van botinvasie. De zekerheid van de gevonden specificiteit van SPECT (0,69; 95%BHI 0,52 tot 0,82), CBCT (0,85; 95%BHI 0,62 tot 0,95), en MRI (0,90; 95%BHI 0,80 tot 0,95) was laag bij de diagnostisering van botinvasie en zeer laag voor CT (0,86; 95%BHI 0,73 tot 0,93), PET-CT (0,89; 95%BHI: 0,85 tot 1,00) en MRI (0,84; 95%BHI 0,60 tot 0,95) bij de diagnostisering van beenmerginvasie. Er werden geen data gerapporteerd voor DECT.

 

Er was tevens een zeer laag vertrouwen in de acht algoritmen uit Van Cann (2008), voornamelijk door het lage aantal deelnemers in de studie. De diagnostische test accuratesse van elk algoritme is te zien in Tabel 5 (tabblad ‘Samenvatting literatuur’). De auteurs concludeerden dat het uitvoeren van een CT of MRI gevolgd door een SPECT het aantal mandibulaire resecties aanzienlijk zou verminderen en dat SPECT alleen noodzakelijk is indien de voorafgaande CT of MRI geen mandibulaire invasie laat zien (Van Cann, 2008).

 

Het zeer lage vertrouwen in beeldvormende modaliteiten voor het diagnosticeren van beenmerginvasie door tumoren wordt met name veroorzaakt door onverklaarbare heterogeniteit tussen studies en/of het lage aantal deelnemers in de studies (Qiao, 2018). Er werden geen data gerapporteerd met betrekking tot de positief en negatief voorspellende waarde in de systematische review van Qiao (2018). Na de zoekdatum van deze richtlijnmodule verscheen er een artikel over de diagnostische accuratesse van DECT voor het detecteren van beenmergoedeem (Timmer, 2020). Beenmergoedeem kan optreden bij botinvasie, maar ook bij trauma, bloedingen of ontstekingen. DECT (2e of 3e generatie scanners) werd als indextest afgezet tegenover MRI (Short Tau Inversion Recovery (STIR) of T2-weighted MRI met vetonderdrukking). De gemiddelde tijd tussen DECT en MRI was 9 dagen (SD: 11). Er werden 33 patiënten geselecteerd die tussen 2016 en 2018 zowel DECT als MRI ondergingen voor hoofd-hals abnormaliteiten. Indicaties in de steekproef waren hoofd-hals maligniteiten (n=27, waarvan n=15 voor mondholte maligniteiten), infecties (n=3), goedaardige tumor (n=1), en veranderingen na radiotherapie (n=2). Alle beelden werden door twee radiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld en waren geblindeerd voor de indicatie, klinische diagnose en andere patiëntgegevens. De auteurs rapporteerden de sensitiviteit (0,85), specificiteit (0,92), positief voorspellende waarde (0,94) en negatief voorspellende waarde (0,80), maar geen bijgaande 95% betrouwbaarheidsintervallen. De auteurs concludeerden dat, wanneer er contra-indicaties zijn voor het maken van een MRI, DECT de potentie heeft om als alternatief het beenmergoedeem te kunnen detecteren.

 

Bij een onjuiste diagnose van botinvasie kan onder- of overbehandeling plaatsvinden. Bij een fout-positieve bevinding wordt onterecht een (uitgebreidere) mandibularesectie verricht. Het hierna ontstane defect dient meestal gereconstrueerd te worden en bemoeilijkt dentale rehabilitatie. Bij een fout-negatieve bevinding zal bij de tumorresectie de resectierand positief zijn, waardoor adjuvante behandeling (heroperatie en/of (chemo)radiotherapie) met bijbehorende morbiditeit nodig is en de prognose waarschijnlijk negatief beïnvloed wordt. Er zijn geen aanvullende argumenten vanuit andere groepen of interventies bekend. Het genoemde probleem bij fout-positieve bevinding en op basis hiervan marginale mandibularesectie is een groter probleem bij patiënten met een lage onderkaak. Bij deze patiënten ontstaat eerder een continuïteitsonderbreking, waardoor meestal een uitgebreidere reconstructie nodig is.

 

Preoperatief is het belangrijk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over eventuele botinvasie van een primair mondholtecarcinoom. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van het therapieplan, met name of een marginale dan wel segmentale mandibularesectie dient te worden verricht. De uitgebreidheid van de operatie hangt hier dus (gedeeltelijk) vanaf. De meeste van deze beeldvormend onderzoeken kunnen poliklinisch laagdrempelig gemaakt worden (bijvoorbeeld orthopantomogram (OPG) en CBCT) of worden al gemaakt om de uitbreiding in de weke delen te beoordelen (bijvoorbeeld MRI). De sensitiviteit van de CBCT en MRI is hoog bij een acceptabele specificiteit, waardoor het risico op positieve of krappe resectieranden (met indicatie voor adjuvante behandeling en kans op slechtere overleving) laag is en het risico op een te uitgebreide behandeling (met risico op extra morbiditeit) acceptabel is.

 

Een CT of MRI wordt in de meeste centra standaard vervaardigd om de uitbreiding naar weke delen te bepalen bij mondholtecarcinomen. Deze scans hebben ook een waarde bij de diagnostiek naar botinvasie. Het gebruik van deze, reeds vervaardigde beeldvorming, zal dan geen belasting en geen extra kosten met zich meebrengen voor het detecteren van botinvasie. Een CBCT is vaak gemakkelijk met lage kosten beschikbaar en heeft ook een goede sensitiviteit. Hoewel een SPECT (botscintigrafie) de hoogste sensitiviteit lijkt te hebben, is dit onderzoek duurder en minder gemakkelijk toegankelijk dan de alternatief beschikbare beeldvormende technieken, die laagdrempelig en tegen lagere kosten kunnen worden vervaardigd. Daarnaast is de kwaliteit van beeldvorming voor (vrijwel) alle modaliteiten in de loop der jaren verbeterd. Dit is een ook in de toekomst een continu proces.

 

Alle onderzochte beeldvormende onderzoeken zijn voor iedereen bereikbaar. SPECT en DECT zijn minder gemakkelijk toegankelijk, terwijl OPG, CBCT, CT en MRI juist gemakkelijk voor iedere patiënt toegankelijk zijn. Een OPG en CBCT worden routinematig zeer frequent op de polikliniek Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie verricht. CT en MRI zijn standaard onderzoeken bij patiënten met hoofd-halskanker. Niet elke patiënt kan echter een MRI ondergaan door angst, claustrofobie of metalen voorwerpen in het lichaam. Daarnaast kunnen er restricties zijn voor nierpatiënten om een CT met contrastvloeistof te ondergaan. Zie hiervoor ook de algemene contra-indicaties voor MRI en CT. In deze situaties zou een CBCT alleen mogelijk ook voldoende kunnen zijn. Er zijn geen subgroepen van patiënten bekend met andere waarden en voorkeuren.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Een OPG wordt veelal standaard verricht voor focusonderzoek. De sensitiviteit (met name voor invasie van het beenmerg) lijkt te laag te zijn, zodat bij een negatieve uitslag aanvullend onderzoek verricht dient te worden. CT en/of MRI worden veelal standaard voor andere doeleinden gemaakt. De sensitiviteit en specificiteit van deze modaliteiten lijken acceptabel te zijn voor het detecteren van botinvasie, zonder extra kosten. SPECT lijkt het meest sensitief te zijn, maar is minder goed toegankelijk en is duurder. Een CBCT lijkt een hoge sensitiviteit en specificiteit voor het detecteren van botinvasie van de mandibula te hebben. CBCT is een onderzoek dat laagdrempelig en tegen lage kosten vaak poliklinisch kan worden verricht omdat veel MKA poliklinieken CBCT apparatuur beschikbaar hebben.

Onderbouwing

Mandibulaire botinvasie door een mondholtecarcinoom is geassocieerd met een slechtere lokale controle. Botinvasie zou daarom behandeld dienen te worden met een chirurgische resectie van een deel van de mandibula, wat meer functieverlies voor de patiënt kan veroorzaken. Vanwege de verstrekkende consequenties van een chirurgische resectie is het belangrijk om met beeldvorming vóór de ingreep betrouwbaar te kunnen bepalen of er sprake is van mandibulaire botinvasie.

Algorithms to detect mandibular bone invasion

Very low

GRADE

There is a very low certainty about the sensitivity of the diagnostic algorithm in Van Cann (2008) for diagnosing mandibular bone invasion by a tumor in patients with an oral cavity carcinoma.

 

Sources: (Van Cann, 2008)

 

Very low

GRADE

There is a very low certainty about the specificity of the diagnostic algorithm in Van Cann (2008) for diagnosing mandibular bone invasion by a tumor in patients with an oral cavity carcinoma.

 

Sources: (Van Cann, 2008)

 

Very low

GRADE

There is a very low certainty about the positive predictive value of the diagnostic algorithm in Van Cann (2008) for diagnosing mandibular bone invasion by a tumor in patients with an oral cavity carcinoma.

 

Sources: (Van Cann, 2008)

 

Very low

GRADE

There is a very low certainty about the negative predictive value of the diagnostic algorithm in Van Cann (2008) for diagnosing mandibular bone invasion by a tumor in patients with an oral cavity carcinoma.

 

Sources: (Van Cann, 2008)

Description of the systematic review for the diagnostic accuracy of imaging modalities

Qiao (2018) performed a diagnostic test accuracy systematic review of imaging modalities for the diagnosis of mandibular bone invasion. On the first of November 2017 the following databases were searched by Qiao (2018): MEDLINE, CINAHL, Latin American and Caribbean Health Sciences, Chinese Biomedical Literature Databases, China National Knowledge Infrastructure, VIP database, and the Wanfang Database. Grey literature was searched in Science Paper Online, System for Information on Grey Literature in Europe, and the WHO International Clinical Trials Registry Platform. Twenty-one Chinese journals were hand-searched for additional relevant studies (journals were not referenced). Studies were included when designed as a cohort, participants were diagnosed with oral or head and neck cancer with preoperative biopsy and mandibulectomy during surgery, the index test of interest was used (CT, MRI, CBCT, OPG, PET-CT, SPECT, BS, US), pathological diagnosis was used as a reference test, the target condition was mandible invasion by the tumor, and when outcomes of interest were reported (or could be calculated). Their search and selection resulted in the inclusion of 49 unique studies (of which 45 were relevant to the PICRO in this guideline module). All of the included studies recruited patients with oral cavity carcinomas, while less than half the studies also recruited some patients with tumor locations outside the oral cavity. Twenty-six studies exclusively selecting oral cavity carcinomas recruited 1372 patients in total. Twenty-three studies recruiting patients with tumors at oral cavity sites as well as head and neck sites included the following tumor locations: cheek (13 studies), lymph node (1 study), tonsil (6 studies), mandible (2 studies), submandibular trigone (1 study), submandibular glad (1 study), oropharynx (5 studies), and/or pharynx (1 study). Two authors independently assessed the risk of bias of the individual studies with the QUADAS-2 instrument. Results of the studies were pooled (statistical model was not mentioned) and a meta-regression was performed, if possible, to assess the observed heterogeneity between studies. The mean age (when reported) of patients varied from 51.5 to 73.6 years. The number of male patients (when reported) participating in studies varied from 50% to 88.2%. The prevalence of mandibular invasion in the included studies varied from 17.6% to 95.2%. The used tracers for SPECT in the 14 included studies were: 99mTechnetium mythelene diphosphonate (n=7), 99mTechnetium hydroxymethelene di phosphonate (n=4), 99mTechnetium dicarboxy propan (n=1), 99mTechnetium 3,3-disphosphono-1,2-propanedicarboxylic acid (n=1), 201TI-chloride (n=1), 99mTechnetium-bisphosphonate (n=1, unclear which specific type), unclear (n=2). Two studies used two different tracers for separate groups in the sample (99mTechnetium mythelene diphosponate or 99mTechnetium hydroxymethylene diphosponate). One study used a dual isotope protocol (99mTechnetium hydroxymethylene diphosphonate and 201TI-chloride).

 

Description of studies with diagnostic algorithms

Van Cann (2008) described eight different diagnostic algorithms using SPECT, CT, and MRI to diagnose mandibular bone invasion in patients with oral cavity carcinomas. Data from 67 patients (62.7% male) were analyzed. The mean age was 64 years (range: 43-84). Patients had tumours at the following sites: floor of mouth (n=31), retromolar area (n=20), lower alveolar process (n=13), or cheek mucosa (n=3). There were two assessors for each imaging modality. The assessors were blinded from the results of the imaging modalities they did not assess. A positive result for CT was defined as the absence of cortex adjacent to an abnormal tissue mass. A positive result for MRI was defined as the replacement of the hypointense signal of cortical bone by the signal intensity of a tumour on both the SE T2-weighted and SE T1-weighted images, or as a replacement of hyperintense signal of medullary bone by the tumour intensity signal. No criteria were provided for a positive SPECT. The reference test was a histopathological assessment. Cortical bone invasion was defined as the replacement of bone by an advancing tumour front, without invasion to cancellous spaces, the dental canal, or the periodontal ligament. Medullary invasion was defined as the diffuse growth through the cortex into cancellous bone, the dental canal, or the periodontal ligament. The absence of bone invasion was defined as a continuous periosteal layer separating the tumor from bone. Eight algorithms were presented:

 

Algorithm I: start with SPECT

 • Negative SPECT à No invasion.
 • Positive SPECT, continue with MRI:
  • Negative MRI, continue with CT:
   • Negative CT à No invasion.
   • Positive CT à Invasion.
  • Positive MRI à Invasion.

 

Algorithm II: start with SPECT:

 • Negative SPECT à No invasion.
 • Positive SPECT, continue with CT:
  • Negative CT, continue with MRI:
   • Negative MRI à No invasion.
   • Positive MRI àInvasion.
  • Positive CT à Invasion.

 

Algorithm III: start with MRI:

 • Positive MRI à Invasion.
 • Negative MRI, continue with SPECT:
  • Positive SPECT, continue with CT:
   • Negative CT à No invasion.
   • Positive CT à Invasion.
  • Negative SPECT à No invasion.

Algorithm IV: start with MRI:

 • Positive MRI à Invasion.
 • Negative MRI, continue with CT:
  • Negative CT, continue with SPECT:
   • Negative SPECT à No invasion.
   • Positive SPECT à Invasion.
  • Positive CTà invasion.

 

Algorithm V: start with CT:

 • Positive CT à Invasion.
 • Negative CT, continue with SPECT:
  • Positive SPECT, continue with MRI:
   • Negative MRI à No invasion.
   • Positive MRI à Invasion.
  • Negative SPECT à No invasion.

 

Algorithm VI: start with CT:

 • Positive CT -> Invasion.
 • Negative CT, continue with MRI:
  • Negative MRI, continue with SPECT:
   • Negative SPECT à No invasion.
   • Positive SPECT à Invasion.
  • Positive MRI à Invasion.

 

Algorithm VII: start with MRI:

 • Positive MRI à Invasion.
 • Negative MRI, continue with SPECT:
  • Positieve SPECT à Invasion
   • Negatieve SPECT à No invasion

 

Algorithm VIII: start with CT:

 • Positive CT à Invasion.
 • Negative CT, continue with SPECT:
  • Positive SPECT à Invasion.
  • Negative SPECT à No invasion.

 

Results

Diagnostic test accuracy of imaging modalities

Orthopantogram (OPG)

Sensitivity

From 15 studies (n=772, as described in the systematic review’s characteristics table) data were pooled by Qiao (2018) for the sensitivity of OPG in diagnosing mandibular bone invasion. A pooled sensitivity estimate of 0.75 (95%CI: 0.67 to 0.82, I2=62%) was reported. For medullary invasion, Qiao (2018) included 1 study (n=29, as described in the study characteristics table) where a sensitivity of 0.63 was found (95%CI not reported).

 

Specificity

A pooled specificity estimate of 0.83 (95%CI: 0.79 to 0.86, I2=19%) was calculated by Qiao (2018) for OPG in diagnosing mandibular bone invasion. Data were pooled from 15 studies (n=772, as described in the systematic review’s characteristics table). Qiao (2018) included 1 study (n=29, as described in the study characteristics table) for the specificity of OPG in diagnosing medullary invasion. A specificity of 0.90 was presented (95%CI not reported).

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for OPG.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the negative predictive value for OPG.

 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT):

Sensitivity

Data from 5 studies were pooled (n=557, as described in the systematic review’s characteristics table) for CBCT diagnosing mandibular invasion (Qiao, 2018). The pooled sensitivity was 0.90 (95%CI: 0.85 to 0.93, I2=0%).

 

Specificity

Qiao (2018) pooled data from 5 studies (n=557, as described in the systematic review’s characteristics table) for the specificity of CBCT in diagnosing mandibular bone invasion. A pooled specificity of 0.85 (95%CI: 0.62 to 0.95, I2=80%) was reported.

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for CBCT.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the negative value for CBCT.

 

Computed Tomography (CT)

Sensitivity

From 35 studies (n=1908, as described in the systematic review’s characteristics table) data was pooled by Qiao (2018) for the sensitivity of CT diagnosing mandibular bone invasion. The pooled sensitivity was 0.73 (95%CI: 0.66 to 0.80, I2=70%). Qiao (2018) also pooled data from 4 studies (n=145, as described in the study characteristics table) for the sensitivity of CT in diagnosing mandibular medullary invasion. A pooled sensitivity of 0.85 (95%CI: 0.43 to 0.98, I2=83%) was found.

 

Specificity

Qiao (2018) calculated a pooled estimate of the specificity of CT diagnosing mandibular bone invasion from 35 studies (n=1908, as described in the systematic review’s characteristics table). From these 35 studies, 9 were published before the year 2000 (publication range: 1990 and 1998, n=397 participants) and 26 were published since the year 2000 (publication range: 2000-2014, n=1511 participants). A pooled specificity of 0.91 (95%CI: 0.88 to 0.94, I2=49%) was reported. The pooled specificity for CT diagnosing medullary invasion was calculated from 5 studies (n=145, as described in the study characteristics table) and was 0.86 (95%CI: 0.73 to 0.93, I2=32%).

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for CT.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the negative predictive value for CT.

 

Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT)

Sensitivity

Four studies (n=114, as described in the systematic review’s characteristics table) were pooled by Qiao (2018) to calculate a summary sensitivity for diagnosing mandibular bone invasion. All of these four studies were published after the year 2000 (range: 2005 and 2011). A pooled sensitivity of 0.90 (95%CI: 0.58 to 0.85, I2= 64%) was reported. Qiao (2018) also included 2 studies for diagnosing medullary invasion with PET-CT. The reported sensitivity in both studies were 0.78 and 1.00, respectively (95% CI’s were not reported).

 

Specificity

Qiao (2018) pooled 4 studies (n= 114, as described in the systematic review’s characteristics table) to calculate a summary specificity. The four studies were published between 2005 and 2011. A summary specificity of 0.89 (95%CI: 0.77 to 0.96) was reported for PET-CT diagnosing mandibular bone invasion. Qiao (2018) also included two studies for diagnosing medullary invasion with PET-CT. The reported specificity in both studies were 0.14 and 0.86, respectively (95% CI’s were not reported).

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for PET-CT.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the negative predictive value for PET-CT.

 

Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)

Sensitivity

Qiao (2018) used data from 13 studies on the diagnostic accuracy of SPECT for diagnosing mandibular bone invasion. There was data from 858 patients (as described in the systematic review’s characteristics table of Qiao (2018). Data was pooled and a sensitivity of 0.97 (95%CI: 0.92 to 0.99, I2=72%) was reported.

 

Specificity

Qiao (2018) reported a pooled specificity of 0.69 (95%CI: 0.52 to 0.82, I2=79%) for SPECT diagnosing mandibular bone invasion. Data from 13 studies (n=858, as described in the systematic review’s characteristics table) was pooled.

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for SPECT.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the negative predictive value for SPECT.

 

Dual Energy Computed Tomography (DECT):

No studies were included that reported the diagnostic test accuracy of DECT.

 

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Sensitivity

For the sensitivity of MRI in diagnosing mandibular bone invasion, Qiao (2018) pooled data from 18 studies (n=820, as described in the systematic review’s characteristics table). A pooled sensitivity of 0.88 (95%CI: 0.78 to 0.94, I2=76%) was presented. For diagnosing medullary invasion with MRI, data from 7 studies (n=311, as described in the study characteristics table) were pooled by Qiao (2018). The pooled sensitivity was 0.93 (95%CI: 0.81 to 0.98, I2=79%).

 

Specificity

The pooled specificity of MRI for diagnosing mandibular bone invasion was calculated by Qiao (2018) from data in 18 studies (n=820, as described in the systematic review’s characteristics table). The pooled specificity was 0.90 (95%CI: 0.80 to 0.95, I2=81%). Qiao (2018) also pooled data for the specificity of MRI in diagnosing medullary invasion. From 7 studies (n=311, as described in the study characteristics table), a specificity of 0.84 (95%CI: 0.60 to 0.95, I2=79%) was found.

 

Positive predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for MRI.

 

Negative predictive value

No studies were included that reported the positive predictive value for MRI.

 

Algorithms for bone invasion

Sensitivity

The sensitivity of the algorithms was not reported (Van Cann, 2008). From the reported data about the classifications of the algorithms (i.e. true positives, false positives, false negatives, true negatives) a sensitivity was calculated per algorithm. The sensitivity of the algorithms varied between 0.77 and 1.00. See Table 1 for an overview per algorithm and Figure 1 for a graphical representation.

 

Specificity

The specificity of the algorithms was not reported (Van Cann, 2008). From the reported data about the classifications of the algorithms (i.e. true positives, false positives, false negatives, true negatives) a specificity was calculated per algorithm. The specificity of the algorithms varied between 0.57 and 1.00. See Table 1 for an overview per algorithm and Figure 1 for a graphical representation.

 

Positive predictive value

The positive predictive value of the algorithms was not reported (Van Cann, 2008). From the reported data about the classifications of the algorithms (i.e. true positives, false positives, false negatives, true negatives) a positive predictive value was calculated per algorithm. The positive predictive value of the algorithms varied between 0.80 and 1.00. See Table 1 for an overview per algorithm.

 

Negative predictive value

The negative predictive value of the algorithms was not reported (Van Cann, 2008). From the reported data about the classifications of the algorithms (i.e. true positives, false positives, false negatives, true negatives) a negative predictive value was calculated per algorithm. The negative predictive value of the algorithms varied between 0.69 and 1.00. See Table 1 for an overview per algorithm.

 

Table 1 An overview of the used modalities and the diagnostic accuracy per algorithm, in Van Cann (2008). The PPV, NPV, sensitivity, and specificity were calculated from the reported (mis)classifications

Algorithm

Sequential tests

Sample size

TP

FP

FN

TN

PPV

NPV

Sensitivity (95%CI)

Specificity (95%CI)

Algorithm I

SPECT-MRI-CT

65

33

1

9

22

0,97

0,71

0.79 (0.63- 0.90)

0.96 (0.78-1.00)

Algorithm II

SPECT-CT-MRI

66

33

0

10

22

1,00

0,69

0.77 (0.61-0.88)

1.00 (0.85-1.00)

Algorithm III

MRI-SPECT-CT

65

33

1

9

22

0,97

0,71

0.79 (0.63-0.90)

0.96 (0.78-1.00)

Algorithm IV

MRI-CT-SPECT

66

43

10

0

13

0,81

1.00

1.00 (0.92-1.00)

0.57 (0.34-0.77)

Algorithm V

CT-SPECT-MRI

66

33

1

10

22

0,97

0,69

0.77 (0.61-0.88)

0.96 (0.78-1.00)

Algorithm VI

CT-MRI-SPECT

66

43

10

0

13

0,81

1,00

1.00 (0.92-1.00)

0.57 (0.34-0.77)

Algorithm VII

MRI-SPECT

65

42

10

0

13

0,80

1,00

1.00 (0.92-1.00)

0.57 (0.34-0.77)

Algorithm VIII

CT-SPECT

66

43

10

0

13

0,81

1,00

1.00 (0.92-1.00)

0.57 (0.34-0.77)

TP: True positive

FP: False positive

FN: False negative

TN: True negative

PPV: Positive predictive value

NPV: Negative predictive value

CI: Confidence interval

 

Figure 1 A graphical representation of the diagnostic accuracy per algorithm, in Van Cann (2008). Sensitivity and specificity were calculated from the reported (mis)classifications

F1

 

Level of evidence of the literature

Modalities for mandibular bone invasion

OPG

Sensitivity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding sensitivity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 72% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and the number of included patients (1 level for imprecision: the upper and lower limit of the confidence interval of the pooled accuracy estimate may lead to different conclusions); Publication bias was not assessed.

 

Specificity (mandibular bone invasion):

The level of evidence regarding specificity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 72% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value:

The positive predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Negative predictive value:

The negative predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

CBCT

Sensitivity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding sensitivity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 4 out of 5 judgements for the selection of participants, 3 out of 5 judgements for the reference test, and 3 out of 5 judgements for the flow and timing were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and the number of included patients (1 level for imprecision: the number of included patients is relatively low); Publication bias was not assessed.

 

Specificity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding specificity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 4 out of 5 judgements for the selection of participants, 3 out of 5 judgements for the reference test, and 3 out of 5 judgements for the flow and timing were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and conflicting results (1 level for inconsistency: the heterogeneity could not be explained by the variables in the meta-regression for CBCT performed by Qiao (2018), The I2 was 90%); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value:

The positive predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Negative predictive value:

The negative predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

CT

Sensitivity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding sensitivity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 61% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and conflicting results (1 level for inconsistency: the heterogeneity could not be explained by the variables in the meta-regression for CT performed by Qiao (2018), The I2 was 70%); Publication bias was not assessed.

 

Specificity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding specificity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 1 level because of the study limitations (1 level for risk of bias: 61% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool); Publication bias was not assessed.

 

Sensitivity (medullary bone invasion)

The level of evidence regarding sensitivity (for medullary bone invasion) was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 65% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and conflicting results (2 levels for inconsistency: the confidence intervals overlap insufficiently while the heterogeneity was unexplained, the I2 was 83%); Publication bias was not assessed.

 

Specificity (medullary bone invasion)

The level of evidence regarding specificity (for medullary bone invasion) was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 65% of the judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of patients was low); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value

The positive predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Negative predictive value

The negative predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

PET-CT

Sensitivity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding sensitivity was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: Three of the four included studies had an unclear risk in the ‘patient selection’ and ‘reference test’ domains of the QUADAS-2 tool) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of patients was low); Publication bias was not assessed.

 

Specificity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding specificity was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: Three of the four included studies had an unclear risk in the ‘patient selection’ and ‘reference test’ domains of the QUADAS-2 tool) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of patients was low); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value

The positive predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Negative predictive value

The negative predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

SPECT

Sensitivity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding the sensitivity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 1 level because of the study limitations (1 level for risk of bias: 57% of the risk of bias judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool); publication bias was not assessed.

 

Specificity (mandibular bone invasion)

The level of evidence regarding specificity (for mandibular bone invasion) was downgraded by 2 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: 57% of the risk of bias judgements were ‘unclear’ in the assessment with the QUADAS-2 tool) and conflicting results (1 level for inconsistency: the heterogeneity could not be explained by the variables in the meta-regression for SPECT performed by Qiao (2018)); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value

The positive predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Negative predictive value

The negative predictive value was not reported and therefore a GRADE assessment could not be performed.

 

Algorithms for mandibular bone invasion

Algorithms in Van Cann (2008)

Sensitivity

The level of evidence regarding sensitivity was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: judgements were largely ‘unclear’ in the risk of bias assessment) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of included patients is very low); Publication bias was not assessed.

 

Specificity

The level of evidence regarding specificity was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: judgements were largely ‘unclear’ in the risk of bias assessment) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of included patients is very low and the upper and lower limit of the confidence interval of the pooled accuracy estimate may lead to different conclusions); Publication bias was not assessed.

 

Positive predictive value

The level of evidence regarding positive predictive value was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: judgements were largely ‘unclear’ in the risk of bias assessment) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of included patients is very low); Publication bias was not assessed.

 

Negative predictive value

The level of evidence regarding negative predictive value was downgraded by 3 levels because of the study limitations (1 level for risk of bias: judgements were largely ‘unclear’ in the risk of bias assessment) and the number of included patients (2 levels for imprecision: the number of included patients is very low); Publication bias was not assessed.

 

Conclusions

Imaging modalities (mandibular bone invasion)

The pooled accuracy estimates of imaging modalities and their certainty (following GRADE) for detecting mandibular bone invasion are presented in Table 2. Positive and negative predictive values were not reported.

 

Table 2 Pooled accuracy estimates and GRADE certainty for imaging modalities detecting mandibular bone invasion

Imaging modality

Sensitivity (95%CI) (GRADE certainty)

Specificity (95%CI) (GRADE certainty)

Positive / negative predictive values (95%CI) (GRADE certainty)

Reference

OPG

0.75 (0.67-0.82) (LOW)

0.83 (0.79-0.86) (MODERATE)

NA

Qiao 2018

CBCT

0.90 (0.85-0.93) (LOW)

0.85 (0.62-0.95) (LOW)

NA

Qiao 2018

CT

0.73 (0.66-0.80) (LOW)

0.91 (0.88-0.94) (MODERATE)

NA

Qiao 2018

PET-CT

0.90 (0.58-0.85) (VERY LOW)

0.89 (0.77-0.96) (VERY LOW)

NA

Qiao 2018

SPECT

0.97 (0.92-0.99) (MODERATE)

0.69 (0.52-0.82) (LOW)

NA

Qiao 2018

DECT

NA

NA

NA

NA

MRI

0.88 (0.78-0.94) (LOW)

0.90 (0.80-0.95) (LOW)

NA

Qiao 2018

 

Imaging modalities (medullary bone invasion)

The pooled accuracy estimates of imaging modalities and their certainty (following GRADE) for detecting medullary bone invasion are presented in Table 3. Positive and negative predictive values were not reported. The working-group decided not to present the test performance in a hypothetical cohort based on an arbitrarily chosen pretest probability.

 

Table 3 Pooled accuracy estimates and GRADE certainty for imaging modalities detecting medullary bone invasion

Imaging modality

Sensitivity (95%CI) (GRADE certainty)

Specificity (95%CI) (GRADE certainty)

Positive/negative predictive values (95%CI) (GRADE certainty)

Reference

OPG

NA

NA

NA

NA

CBCT

NA

NA

NA

NA

CT

0.85 (0.43-0.98) (VERY LOW)

0.86 (0.73-0.93) (VERY LOW)

NA

Qiao 2018

PET-CT

NA

NA

NA

NA

SPECT

NA

NA

NA

NA

DECT

NA

NA

NA

NA

MRI

0.93 (0.81-0.98) (VERY LOW)

0.84 (0.60-0.95) (VERY LOW)

NA

Qiao 2018

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

What is the diagnostic accuracy of an orthopantogram (OPG), Cone Beam Computed Tomography (CBCT), Computed Tomography (CT), Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT), Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT), Dual Energy Computed Tomography (DECT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), or diagnostic algorithms with a pathological assessment as reference to diagnose mandibular bone invasion of a tumor preoperatively in patients with oral cancer?

 

P: patients with an oral cavity carcinoma at risk for mandibular bone invasion;

I: preoperative diagnosis of mandibular invasion with OPG, CBCT, CT, PET-CT, SPECT, DECT, MRI, or with a diagnostic algorithm;

C: comparison of modalities;

R: postoperative pathological assessment;

O: sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value.

 

A priori, the working group did not define cortical/medullary bone invasion but used the definitions used in the studies.

 

Relevant outcome measures

The guideline development group considered sensitivity and negative predictive value as a critical outcome measure for decision making; and specificity and positive predictive value as an important outcome measure for decision making.

 

Search and select (Methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via embase.com) were searched with relevant terms for primary diagnostic studies of diagnostic algorithms until 18th of November 2019. The systematic literature search resulted in 56 hits. Studies reporting diagnostic algorithms were selected on the following criteria: the population were patients with oral cavity carcinomas, the patients were suspected of mandibular bone invasion, the mandibular invasion was preoperatively diagnosed by using a diagnostic algorithm, the diagnostic accuracy was reported, the reference standard was a postoperative pathological assessment. Studies reporting an algorithm were excluded when the (imaging) data were collected before the year 2000. Based on title and abstract, nineteen studies were initially selected. Eighteen studies were excluded after reading the full-text (see the table with reasons for exclusion under the tab Evidence tables). One study reporting diagnostic algorithms was included.

A second search was performed. The databases Medline (via OVID) and Embase (via embase.com) were searched with relevant terms for diagnostic test accuracy systematic reviews of imaging modalities until 20th of November 2019. The systematic literature search resulted in 22 hits. Studies reporting the diagnostic test accuracy of imaging modalities were selected based on the following criteria: the population were patients with oral cavity carcinomas, the patients were suspected of mandibular bone invasion, the mandibular invasion was preoperatively diagnosed with OPG/CBCT/CT/PET-CT/SPECT/DECT/MRI, the diagnostic accuracy was reported, the reference standard was a postoperative pathological assessment. Based on title and abstract, eleven systematic reviews were initially selected. Ten systematic reviews were excluded after reading the full-text (see the table with reasons for exclusion under the tab Evidence tables). One systematic review reporting the diagnostic accuracy of imaging modalities was included.

 

The details of both search strategies are depicted under the tab Methods.

 

Results

Two studies were included in the analysis of the literature (one study for diagnostic algorithms and one diagnostic test accuracy systematic review). Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables (under the tab Evidence tables).

 1. Qiao X, Liu W, Cao Y, Miao C, Yang W, Su N, Ye L, Li L, Li C. Performance of different imaging techniques in the diagnosis of head and neck cancer mandibular invasion: A systematic review and meta-analysis. Oral Oncol. 2018 Nov;86:150-164. doi: 10.1016/j.oraloncology.2018.09.024. Epub 2018 Sep 25. PubMed PMID: 30409295.
 2. Timmer VCML, Kroonenburgh AMJLV, Henneman WJP, Vaassen LAA, Roele ED, Kessler PAWH, Postma AA. Detection of Bone Marrow Edema in the Head and Neck With Dual-Energy CT: Ready for Clinical Use? AJR Am J Roentgenol. 2020 Apr;214(4):893-899. doi: 10.2214/AJR.19.21881. Epub 2020 Feb 11. PMID: 32045307.
 3. Van Cann EM, Koole R, Oyen WJ, de Rooy JW, de Wilde PC, Slootweg PJ, Schipper M, Merkx MA, Stoelinga PJ. Assessment of mandibular invasion of squamous cell carcinoma by various modes of imaging: constructing a diagnostic algorithm. Int J Oral Maxillofac Surg. 2008 Jun;37(6):535-41. doi: 10.1016/j.ijom.2008.02.009. Epub 2008 Apr 10. PubMed PMID: 18406107.

Table of quality assessment for systematic reviews of diagnostic studies

Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009, PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal. pmed1000097)

Research question:

Study

 

 

 

First author, year

Appropriate and clearly focused question?1

 

 

 

Yes/no/unclear

Comprehensive and systematic literature search?2

 

 

 

Yes/no/unclear

Description of included and excluded studies?3

 

 

Yes/no/unclear

Description of relevant characteristics of included studies?4

 

Yes/no/unclear

Assessment of scientific quality of included studies?5

 

 

Yes/no/unclear

Enough similarities between studies to make combining them reasonable?6

 

 

Yes/no/unclear

Potential risk of publication bias taken into account?7

 

 

Yes/no/unclear

Potential conflicts of interest reported?8

 

 

 

Yes/no/unclear

Qiao 2018

No

 

Reason: the question should have been more specific on the domain and outcomes. Although, the focus of the SR can be seen in the inclusioncriteria.

Yes

 

Reason: transparent reporting, although the exact search strategy (search string) is not reported.

No

 

Reason: Excluded studies were not referenced.

Yes

 

Reason: provided in table 1

Yes

 

Reason: performed with QUADAS-2

Unclear

 

Reason: setting and place of diagnostic test is not reported in the systematic review. Diagnostic criteria (or thresholds) were not reported. The authors do perform a meta-regression to assess heterogeneity.

No

 

Reason: Authors state that publication bias was not assessed.

No

 

Reason: Authors declare that there is no conflict of interest, however this is not reported for the individual studies.

 1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate (in relation to the research question to be answered in the clinical guideline) and predefined.
 2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched.
 3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons.
 4. Characteristics of individual studies relevant to the research question (PICO) should be reported.
 5. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (preferably QUADAS-2; COSMIN checklist for measuring instruments) and taken into account in the evidence synthesis.
 6. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, diagnostic tests (strategy) to allow pooling? For pooled data: at least 5 studies available for pooling; assessment of statistical heterogeneity and, more importantly (see Note), assessment of the reasons for heterogeneity (if present)? Note: sensitivity and specificity depend on the situation in which the test is being used and the thresholds that have been set, and sensitivity and specificity are correlated; therefore, the use of heterogeneity statistics (p-values; I2) is problematic, and rather than testing whether heterogeneity is present, heterogeneity should be assessed by eye-balling (degree of overlap of confidence intervals in Forest plot), and the reasons for heterogeneity should be examined.
 7. There is no clear evidence for publication bias in diagnostic studies, and an ongoing discussion on which statistical method should be used. Tests to identify publication bias are likely to give false-positive results, among available tests, Deeks’ test is most valid. Irrespective of the use of statistical methods, you may score “Yes” if the authors discuss the potential risk of publication bias.
 8. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies.

 

Evidence table for systematic reviews of diagnostic test accuracy studies

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

 

Index test

(test of interest)

Reference test

 

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Qiao 2018

 

(individual study characteristics deduced from Qiao 2018)

 

SR (and meta-analysis)

 

Literature searches up to November 2017.

 

1: Abd El-Hafez 2011

2: Acton 2000

3: Ahuja 1990

4: Babin 2008

5: Bahadur 1990

6: Bolzoni 2004

7: Brockenbourgh 2003

8: Brown 1994

9: Chung 1994

10: Curran 1996

11: Dreiseidler 2011

12: Duan 2008

13: Gilbert 1986

14: Goerres 2005

15: Gu 2010

16: Hakim 2014

17: Handschel 2012

18: Hendrikx 2010

19: Heppt 1993

20: Huang 2011

21: Imaizumi 2006

22: Imola 2001

23: Kalavrezos 1996

24: Kim 2013

25: Kolk 2014

26: Kushraj 2011

27: Lane 2000

28: Leipzig 1985

29: Linz 2015

30: Luyk 1986

31: Millesi 1990

32: Momin 2009

33: Mukherji 2001

34: Ord 1997

35: Rajesh 2008

36: Rao 2004

37: Schimming 2000

38: Smyth 1996

39: Soderholm 1990

40: Suzuki 2004

41: Tsue 1994

42: Van Cann 2008a

43: Van Cann 2008b

44: Van den Brekel 1998

45: Vidiri 2010

46: Wiener 2006

47: Yamamoto 2002

48: Zieron 2001

49: Zupi 1996

 

 

Study design: cohort (by inclusion criteria), retrospective / prospective

1: Retrospect.

2: Prospect.

3: Retrospect.

4: Prospect.

5: Retrospect.

6: Prospect.

7: Retrospect.

8: Prospect.

9: Retrospect.

10: Retrospect.

11: Prospect.

12: Retrospect.

13: Retrospect.

14: Prospect.

15: Retrospect.

16: Retrospect.

17: Retrospect.

18: Retrospect.

19: Prospect.

20: Prospect.

21: Retrospect.

22: Prospect.

23: Retrospect.

24: Prospect.

25: Prospect.

26: Prospect.

27: Retrospect.

28: Prospect.

29: Retrospect.

30: Retrospect.

31: Prospect.

32: Prospect.

33: Retrospect.

34: Retrospect.

35: Retrospect.

36: Prospect.

37: Prospect.

38: Retrospect.

39: Prospect.

40: Prospect.

41: Retrospect.

42: Prospect.

43: Prospect.

44: Retrospect.

45: Retrospect.

46: Retrospect.

47: Prospect.

48: Retrospect.

49: Retrospect.

 

 

Country:

1: China

2: Asutralia

3: Scotland

4: France

5: India

6: Italia

7: US

8: UK

9: US

10: Ireland

11: Germany

12: China

13: US

14: Sweden

15: Korea

16: Germany

17: Germany

18: Netherlands

19: Germany

20: China

21: Japan

22: US

23: Sweden

24: Japan

25: Germany

26: India

27: US

28: US

29: Germany

30: UK

31: Australia

32: Japan

33: US

34: US

35: UK

36: India

37: Germany

38: Ireland

39: Finland

40: Japan

41: USA

42: Netherlands

43: Netherlands

44: Netherlands

45: Italia

46: Germany

47: Japan

48: Germany

49: Italia

 

Source of funding and conflicts of interest:

Authors state that there is no CoI. Not reported for individual studies.

 

 

Inclusion criteria SR: DTA studies designed as cohort studies, patients diagnosed with oral cancer or head/neck cancer with preoperative biopsy and mandibulectomy during surgery, CT/ MRI / CBCT / OPG / PET-CT / SPECT / BS / US imaging as index test, pathological diagnosis as reference test, mandible invasion by the tumor as the target condition, TP / FP / FN / TN / Se / Sp / LR+ / LR- as outcomes.

 

Exclusion criteria SR:

Not stated

 

49 studies included.

 

Important patient characteristics:

 

Number of patients, mandibular invasion/total (prevalence)

1: 37/114 (32.5%)

2: 36/67 (53.7%)

3: 30/48 (62.5%)

4: 3/17 (17.6%)

5: 11/44 (25%)

6: 14/43 (32.6%)

7: 22/36 (61.1%)

8: 21/35 (60%)

9: 12/22 (54.4%)

10: 9/29 (31%)

11: 48/77 (62.3%)

12: 20/21 (95.2%)

13: 35/104 (33.7%)

14: 12/34 (35.3%)

15: 12/46 (26.1%)

16: 84/210 (40%)

17: 44/107 (41.1%)

18: 11/23 (47.8%)

19: 13/33 (39.4%)

20: 8/17 (47.1%)

21: 25/51 (49%)

22: 20/38 (52.6%)

23: 48/60 (80%)

24: 20/27 (74.1%)

25: 28/50 (56%)

26: 8/15 (53.3%)

27: 14/26 (53.8%)

28: 17/31 (54.8%)

29: 66/197 (33.5%)

30: 4/11 (36.4%)

31: 31/97 (32%)

32: 43/50 (86%)

33: 26/49 (53.1%)

34: 15/46 (32.6%)

35: 19/23 (82.6%)

36: 24/51 (47.1%)

37: 40/88 (45.5%)

38: 27/40 (67.5%)

39: 10/13 (76.9%)

40: 17/34 (50%)

41: 25/64 (39.1%)

42: 44/67 (65.7%)

43: 12/25 (48%)

44: 18/29 (62.1%)

45: 14/36 (38.9%)

46: 8/52 (15.4%)

47: 13/39 (33.3%)

48: 41/89 (46.1%)

49: 23/50 (46%)

 

 

Mean age in years, Sex as % male:

1: NR (NR)

2: 61.6 (70.1%)

3: NR (NR)

4: NR (88.2%)

5: range: 22-65 (70.5%)

6: 57 (86%)

7: 65.4 (63.9%)

8: 64.9 (80%)

9: NR (NR)

10: 67 (72.4%)

11: 61 (67.5%)

12: 53.2 (85.7%)

13: 61 (75%)

14: 64.2 (50%)

15: 59.4 (84.8%)

16: NR (NR)

17: 62 (NR)

18: 63 (NR)

19: NR (NR)

20: 54 (94.1%)

21: 61 (76.5%)

22: 60.7 (76.3%)

23: 60.2 (73.3%)

24: 73.6 (40.7%)

25: 61 (86%)

26: NR (NR)

27: NR (NR)

28: NR (NR)

29: 63.7 (66.5%)

30: range:42-74 (63.6%)

31: NR (NR)

32: 55 (60%)

33: 59 (69.4%)

34: 63.2 (56.5%)

35: NR (NR)

36: 53.4 (58.8%)

37: 51.5 (83%)

38: 57 (82.5%)

39: range:40-89 (53.9%)

40: 63 (67.6%)

41: 62 (50%)

42: 63 (62.7%)

43: 54 (60%)

44: 57 (65.5%)

45: 56 (72.2%)

46: 63 (67.3%)

47: 63.2 (53.8%)

48: NR (NR)

49: NR (56%)

 

Types of tumors included:

A: cheek

B: gingiva

C: tongue

D: floor of mouth

E: retromolar trigone

F: palate

G: oral cavity

H: oropharynx

I: lymph node

J: lip

K: tonsil

L: submandibular triangle

M: submandibular gland

N: mandible

O: pharynx

 

1: A, B, C, F, E, F

2: D, B, E

3: G

4: G, H

5: A, D, C, B, E, K

6: G, H

7: G

8: D, B, E, I

9: G, H

10: G, H

11: G

12: B

13: C, K, E, B, D

14: B, E

15: G

16: G

17: D, C, B

18: E, D, B

19: D, K

20: A

21: B, D, A

22: B, E, C, K

23: G

24: G

25: B, D, C, F, A

26: G

27: E

28: G

29: D, J, F, N, C, A

30: B, D, L

31: D, C

32: B

33: G

34: D, E, A, B

35: G

36: G

37: C, E, B, D

38: D, B, K

39: G

40: N, D, C, E, J, A, M

41: B, E, D, J, C, A, K, H

42: D, E, B, A

43: D, B, E

44: D, E

45: G

46: B, D, C, F, A

47: C, A, B, D

48: B, D, C, O

49: G

 

Describe index and comparator tests* and

cut-off point(s):

 

1: PET-CT, MRI

2: SPECT, OPG, CT

3: OPG, BS

4: PET-CT, CT

5: CT, BS

6: MRI

7: CT

8: OPG, BS, CT, MRI

9: MRI

10: SOECT, CT

11: SPECT, CT, CBCT

12: SPECT, CT

13: BS

14: SPECT, PET-CT, CT

15: CT, MRI, PET-CT,

16: CT, CBCT, BS, SPECT

17: CT

18: OPG, MRI, CBCT

19: US

20: PET-CT, MRI, CT

21: CT, MRI

22: SPECT, OPG, CT

23: BS, CT

24: MRI, PET-CT

25: SPECT, CT, MRI, OPG

26: OPG, CT, SPECT

27: CT

28: BS

29: OPG, CBCT, BS, CT, MRI

30: BS, OPG

31: CT, BS, US

32: OPG, CBCT

33: CT

34: CT, OPG

35: PET-CT, CT, MRI

36: OPG

37: OPG, CT, SPECT

38: OPG, CT, MRI

39: BS, OPG

40: SPECT, CT

41: CT, MRI

42: SPECT, CT, MRI

43: CT, MRI

44: OPG, CT, MRI

45: CT, MRI

46: CT, MRI

47: SPECT, CT

48: SPECT, CT

49: BS, MRI, CT

 

Describe reference test and cut-off point(s):

 

1-49: pathological diagnosis

 

Prevalence (%)

1: 32.5%

2: 53.7%

3: 62.5%

4: 17.6%

5: 25%

6: 32.6%

7: 61.1%

8: 60%

9: 54.4%

10: 31%

11: 62.3%

12: 95.2%

13: 33.7%

14: 35.3%

15: 26.1%

16: 40%

17: 41.1%

18: 47.8%

19: 39.4%

20: 47.1%

21: 49%

22: 2.6%

23: 80%

24: 74.1%

25: 56%

26: 53.3%

27: 53.8%

28: 54.8%

29: 33.5%

30: 36.4%

31: 32%

32: 86%

33: 53.1%

34: 32.6%

35: 82.6%

36: 47.1%

37: 45.5%

38: 67.5%

39: 76.9%

40: 50%

41: 39.1%

42: 65.7%

43: 48%

44: 62.1%

45: 38.9%

46: 15.4%

47: 33.3%

48: 46.1%

49: 46%

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%)

Not reported

 

Reasons for incomplete outcome data described.

Not reported

 

Endpoint of follow-up:

N/A

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

SPECT sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.60 (0.15-0.95)

10: 1.00 (0.66-1.00)

11: 0.92 (0.80-0.98)

12: 1.00 (0.83-1.00)

14: 0.92 (0.62-1.00)

22: 0.95 (0.75-1.00)

25: 1.00 (0.88-1.00)

26: 1.00 (0.63-1.00)

35: 1.00 (0.82-1.00)

40: 0.95 (0.74-1.00)

42: 1.00 (0.92-1.00)

47: 1.00 (0.75-1.00)

48: 0.95 (0.83-0.99)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.97 (95%CI 0.92 to 0.99)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 72%

 

SPECT specificity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.67 (0.30-0.93)

10: 0.29 (0.04-0.71)

11: 0.41 (0.24-0.61)

12: 0.00 (0.00-0.98)

14: 0.86 (0.65-0.97)

22: 0.72 (0.47-0.90)

25: 1.00 (0.85-1.00)

26: 0.14 (0.00-0.58)

35: 0.50 (0.07-0.93)

37: 0.92 (0.80-0.98)

40: 0.73 (0.45-0.92)

42: 0.57 (0.34-0.77)

47: 0.85 (0.65-0.96)

48: 0.56 (0.41-0.71)

Specificity (statistical model not reported):

0.69 (95% CI 0.52 to 0.82)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 79%

 

SPECT AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.943 (0.039)

 

 

CBCT sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

11: 0.92 (0.80-0.98)

16: 0.94 (0.79-0.99)

18: 0.91 (0.59-1.00)

29: 0.88 (0.78-0.95)

32: 0.88 (0.75-0.96)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.90 (95% CI 0.85 to 0.93)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 0%

 

CBCT specificity for mandibular invasion (95%CI):

(e.g., sensitivity / specificity (%))

11: 0.97 (0.82-1.00)

16: 0.59 (0.39-0.78)

18: 1.00 (0.74-1.00)

29: 0.83 (0.76-0.89)

32: 0.57 (0.18-0.90)

Specificity (statistical model not reported):

0.85 (95% CI 0.62 to 0.95)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 80%

 

CBCT AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.946 (0.015)

 

 

CT sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.67 (0.46-0.83)

4: 0.33 (0.01-0.91)

5: 0.80 (0.28-0.99)

7: 0.95 (0.77-1.00)

8: 0.42 (0.15-0.72)

10: 0.89 (0.52-1.00)

11: 0.79 (0.65-0.90)

12: 0.80 (0.56-0.94)

14: 0.92 (0.62-1.00)

15: 0.42 (0.15-0.72)

16: 0.63 (0.45-0.79)

17: 0.82 (0.67-0.92)

20: 0.56 (0.21-0.86)

21: 1.00 (0.86-1.00)

22: 0.55 (0.32-0.77)

23: 0.78 (0.60-0.91)

25: 0.89 (0.72-0.98)

26: 0.75 (0.35-0.97)

27: 0.50 (0.23-0.77)

29: 0.64 (0.48-0.78)

33: 0.96 (0.80-1.00)

34: 0.53 (0.27-0.79)

35: 0.95 (0.74-1.00)

37: 0.90 (0.76-0.97)

38: 0.63 (0.35-0.85)

40: 0.71 (0.44-0.90)

41: 0.50 (0.28-0.72)

42: 0.58 (0.42-0.73)

43: 0.38 (0.18-0.62)

44: 0.64 (0.35-0.87)

45: 0.79 (0.49-0.95)

46: 0.75 (0.34-0.97)

47: 0.38 (-.14-0.68)

48: 0.63 (0.41-0.81)

49: 0.91 (0.72-0.99)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.73 (95% CI 0.66 to 0.80)

Heterogeneity (reasons): I2 = 70%

 

CT specificity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.90 (0.76-0.97)

4: 1.00 (0.77-1.00)

5: 0.94 (0.71-1.00)

7: 0.79 (0.49-0.95)

8: 1.00 (0.69-1.00)

10: 0.75 (0.43-0.95)

11: 1.00 (0.88-1.00)

12: 1.00 (0.03-1.00)

14: 1.00 (0.85-1.00)

15: 1.00 (0.90-1.00)

16: 0.84 (0.69-0.93)

17: 0.87 (0.77-0.94)

20: 0.50 (0.16-0.84)

21: 0.88 (0.70-0.98)

22: 0.89 (0.65-0.99)

23: 0.80 (0.52-0.96)

25: 1.00 (0.85-1.00)

26: 1.00 (0.59-1.00)

27: 0.92 (0.62-1.00)

29: 0.86 (0.75-0.93)

33: 0.87 (0.66-0.97)

34: 0.93 (0.76-0.99)

35: 1.00 (0.40-1.00)

37: 0.94 (0.83-0.99)

38: 0.75 (0.53-0.90)

40: 1.00 (0.75-1.00)

41: 0.86 (0.67-0.96)

42: 0.96 (0.78-1.00)

43: 0.75 (0.19-0.99)

44: 0.89 (0.52-1.00)

45: 0.82 (0.60-0.95)

46: 0.95 (0.85-0.99)

47: 0.96 (0.80-1.00)

48: 0.78 (0.56-0.93)

49: 0.96 (0.81-1.00)

Specificity (statistical model not reported):

0.91 (95% CI 0.88 to 0.94)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 49%

 

CT AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.899 (0.029)

 

CT sensitivity for bone marrow invasion (95%CI):

21: 1.00 (0.86-1.00)

38: 0.90 (0.55-1.00)

43: 0.67 (0.35-0.90)

44: 0.40 (0.12-0.74)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.85 (95% CI 0.43 to 0.98)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 83%

 

CT specificity for bone marrow invasion (95%CI):

21: 0.88 (0.70-0.98)

38: 0.77 (0.58-0.90)

43: 1.00 (0.75-1.00)

44: 0.85 (0.55-0.98)

Specificity (statistical model not reported):

0.86 (95% CI 0.73 to 0.93)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 32%

 

CT AUC for bone marrow invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.924 (0.045)

 

PET-CT sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

4: 1.00 (0.29-1.00)

14: 1.00 (0.74-1.00)

15: 0.58 (0.28-0.85)

20: 0.88 (0.47-1.00)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.90 (95% CI 0.58 to 0.85)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 64%

 

PET-CT specificity for mandibular invasion (95%CI):

4: 0.86 (0.57-0.98)

14: 0.91 (0.71-0.99)

15: 0.97 (0.85-1.00)

20: 0.67 (0.30-0.93)

 

PET-CT AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.929 (0.0349)

 

MRI sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

6: 0.93 (0.68-1.00)

8: 0.91 (0.59-1.00)

9: 1.00 (0.74-1.00)

15: 0.58 (0.28-0.85)

18: 0.82 (0.48-0.98)

20: 0.75 (0.35-0.97)

21: 0.96 (0.80-1.00)

25: 0.96 (0.82-1.00)

29: 0.75 (0.53-0.90)

35: 1.00 (0.82-1.00)

38: 0.67-0.09-0.99)

41: 1.00 (0.29-1.00)

42: 0.63 (0.47-0.77)

43: 0.58 (0.28-0.85)

44: 0.94 (0.73-1.00)

45: 0.93 (0.66-1.00)

46: 1.00 (0.63-1.00)

49: 0.39 (0.20-0.61)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.88 (95% CI 0.78 to 0.94)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 76%

 

MRI specificity for mandibular invasion (95%CI):

6: 0.93 (0.76-0.99)

8: 1.00 (0.29-1.00)

9: 0.40 (0.12-0.74)

15: 0.97 (0.85-1.00)

18: 0.67 (0.35-0.90)

20: 0.75 (0.35-0.97)

21: 0.54 (0.33-0.73)

25: 0.95 (0.77-1.00)

29: 0.97 (0.91-1.00)

35: 0.75 (0.19-0.99)

38: 1.00 (0.48-1.00)

41: 0.50 (0.16-0.84)

42: 1.00 (0.85-1.00)

43: 1.00 (0.75-1.00)

44: 0.73 (0.39-0.94)

45: 0.82 (0.60-0.95)

46: 0.93 (0.81-0.99)

49: 0.96 (0.81-1.00)

Specificity (statistical model not reported):

0.90 (95% CI 0.80 to 0.95)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 81%

 

MRI AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.929 (0.014)

 

MRI sensitivity for bone marrow invasion (95%CI):

1: 0.97 (0.86-1.00)

6: 1.00 (0.69-1.00)

9: 1.00 (0.48-1.00)

21: 0.96 (0.80-1.00)

24: 0.95 (0.75-1.00)

43: 0.58 (0.28-0.85)

44: 0.83 (0.52-0.98)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.93 (95% CI 0.81 to 0.98)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 79%

 

MRI specificity for bone marrow invasion (95%CI):

1: 0.61 (0.49-0.72)

6: 1.00 (0.89-1.00)

9: 0.71 (0.44-0.90)

21: 0.81 (0.61-0.93)

24: 0.57 (0.18-0.90)

43: 1.00 (0.75-1.00)

44: 0.65 (0.38-0.86)

Specificity (statistical model not reported):

0.84 (95% CI 0.60 to 0.95)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 79%

 

MRI AUC for bone marrow invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.934 (0.030)

 

OPG sensitivity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.75 (0.58-0.88)

3: 0.93 (0.76-0.99)

8: 0.76 (0.53-0.92)

18: 0.55 (0.23-0.83)

22: 0.50 (0.27-0.73)

25: 0.79 (0.59-0.92)

26: 0.75 (0.35-0.97)

29: 0.59 (0.46-0.71)

30: 1.00 (0.40-1.00)

32: 0.72 (0.56-0.85)

34: 0.87 (0.60-0.98)

36: 0.92 (0.74-0.99)

37: 0.82 (0.67-0.93)

38: 0.81 (0.54-0.96)

39: 0.40 (0.12-0.74)

Sensitivity (statistical model not reported):

0.75 (95% CI 0.67 to 0.82)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 62%

 

OPG specificity for mandibular invasion (95%CI):

2: 0.71 (0.52-0.86)

3: 0.71 (0.48-0.89)

8: 0.92 (0.62-1.00)

18: 0.92 (0.62-1.00)

22: 0.94 (0.73-1.00)

25: 0.82 (0.60-0.95)

26: 1.00 (0.59-1.00)

29: 0.82 (0.60-0.95)

30: 1.00 (0.59-1.00)

32: 0.86 (0.42-1.00)

34: 0.80 (0.61-0.92)

36: 0.88 (0.70-0.98)

37: 0.79 (0.65-0.90)

38: 0.96 (0.79-1.00)

39: 0.67 (0.09-0.99)

Specificity (statistical model not reported):

0.83 (95% CI 0.79 to 0.86)

Heterogeneity (reasons): I^2 = 19%

 

OPG AUC for mandibular invasion (95%CI):

AUC (SE) from HSROC curve:

AUC = 0.876 (0.022)

 

OPG for bone marrow invasion (95%CI):

Only 1 study measured bone marrow invasion with OPG. From the systematic review it was unclear which study.

Sensitivity: 0.63 (95%CI NR)

Specificity: 0.90 (95%CI: NR)

AUC = N/A

Study quality (ROB): QUADAS-2

 

 

Authors performed meta-regression analysis as a means for heterogeneity analysis.

 

 

 

 

*comparator test equals the C of the PICO; two or more index/ comparator tests may be compared; note that a comparator test is not the same as a reference test (golden standard)


Voor de risk of bias en applicability assessment van individuele studies met het QUADAS-2 beoordelingsinstrument wordt verwezen naar de systematische review van Qiao (2018).

 

Risk of bias assessment diagnostic accuracy studies (QUADAS II, 2011) voor algoritmen

Study reference

Patient selection

 

Index test

Reference standard

Flow and timing

Comments with respect to applicability

Van Cann 2008

Was a consecutive or random sample of patients enrolled?

Consecutive

 

Was a case-control design avoided?

Yes

 

Did the study avoid inappropriate exclusions?

Yes

 

 

Were the index test results interpreted without knowledge of the results of the reference standard?

Unclear (observers were unaware of results from other imaging modalities, however such statement was not found with regards to the reference test)

 

If a threshold was used, was it pre-specified?

Thresholds were implicit.

Yes (for MRI and CT)

No (for spect)

 

 

 

Is the reference standard likely to correctly classify the target condition?

Yes

 

Were the reference standard results interpreted without knowledge of the results of the index test?

Unclear (not reported who assessed the specimens and whether they were blinded for index test results)

 

 

 

Was there an appropriate interval between index test(s) and reference standard?

Unclear (time between index and reference test was not described)

 

Did all patients receive a reference standard?

Yes

 

Did patients receive the same reference standard?

Yes

 

Were all patients included in the analysis?

No (there were some exclusions due to CT artefacts, uncertain MR imaging, uncertain SPECT imaging, it is unclear how this may have affected the results since it concerned a low number of exclusions in each analysis)

Are there concerns that the included patients do not match the review question?

No

 

Are there concerns that the index test, its conduct, or interpretation differ from the review question?

No

 

Are there concerns that the target condition as defined by the reference standard does not match the review question?

No

 

CONCLUSION:

Could the selection of patients have introduced bias?

 

RISK: LOW

CONCLUSION:

Could the conduct or interpretation of the index test have introduced bias?

 

RISK: UNCLEAR

CONCLUSION:

Could the reference standard, its conduct, or its interpretation have introduced bias?

 

RISK: UNCLEAR

CONCLUSION

Could the patient flow have introduced bias?

 

 

RISK: Unclear

 

Judgments on risk of bias are dependent on the research question: some items are more likely to introduce bias than others, and may be given more weight in the final conclusion on the overall risk of bias per domain:

Patient selection:

 • Consecutive or random sample has a low risk to introduce bias.
 • A case control design is very likely to overestimate accuracy and thus introduce bias.
 • Inappropriate exclusion is likely to introduce bias.

Index test:

 • This item is similar to “blinding” in intervention studies. The potential for bias is related to the subjectivity of index test interpretation and the order of testing.
 •  Selecting the test threshold to optimise sensitivity and/or specificity may lead to overoptimistic estimates of test performance and introduce bias.

Reference standard:

 • When the reference standard is not 100% sensitive and 100% specific, disagreements between the index test and reference standard may be incorrect, which increases the risk of bias.
 • This item is similar to “blinding” in intervention studies. The potential for bias is related to the subjectivity of index test interpretation and the order of testing.

Flow and timing:

 • If there is a delay or if treatment is started between index test and reference standard, misclassification may occur due to recovery or deterioration of the condition, which increases the risk of bias.
 • If the results of the index test influence the decision on whether to perform the reference standard or which reference standard is used, estimated diagnostic accuracy may be biased.
 • All patients who were recruited into the study should be included in the analysis, if not, the risk of bias is increased.

 

Judgement on applicability:

Patient selection: there may be concerns regarding applicability if patients included in the study differ from those targeted by the review question, in terms of severity of the target condition, demographic features, presence of differential diagnosis or co-morbidity, setting of the study and previous testing protocols.

Index test: if index tests methods differ from those specified in the review question there may be concerns regarding applicability.

Reference standard: the reference standard may be free of bias but the target condition that it defines may differ from the target condition specified in the review question.

 

Evidence table for diagnostic test accuracy studies

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Index test

(test of interest)

Reference test

 

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Van Cann 2008

Type of study: cohort (prospective data collection, retrospective analyses)

 

Setting and country: University hospital, the Netherlands

 

Funding and conflicts of interest: no CoI/funding statements reported in the manuscript

Inclusion criteria: histologically confirmed tumors fixed or adjacent to the mandible

 

Exclusion criteria: history of surgery or radiotherapy in the head/neck area. Osteomyelitis, osteonecrosis, recent dental extraction, recent biopsy, trauma to the mandible

 

N=67

 

Prevalence:

44/67 = 65.7%

 

Mean age (range): 63 (43-84).

 

Sex: 42/67M (62.7%) / 25F (37.2%)

 

Other important characteristics:

 

Tumor location:

Floor of mouth: 31

Retromolar area: 20

Lower aveolar process: 13

Cheek mucosa: 3

 

Describe individual index tests:

 

Clinical examinations (procedures not described)

 

OPT (Periapical radiographs if possible due to pain or limited access) (radiographs were taken tangential to the suspected area. Two surgeons were informed of the SCC site and assessed the radiographs, but unaware of findings of other imaging modalities)

 

SPECT (SPECT with a dual head gamma camera was performed 3-4 hours after injection with Tc-99m-methylene-diphosphonate. Two nuclear medicine physicians assessed the scans, unaware of findings from other imaging modes)

 

CT (spiral CT was performed after injection of iohexol. 1.5mm slices were recorded in the area of suspected invasion. Two radiologists assessed the scans, unaware of findings from other modalities)

 

MRI (Fast spin echo T2-weightet images were recorded on a 1.5T MR system. Two radiologists assessed the MR images, unaware of the findings from other modalities)

 

 

Cut-off point(s):

For CT: absence of cortex adjacent to an abnormal soft-tissue mass

For MRI: replacement of hypointense signal of cortical bone by the signal intensity of tumour on both the SE T2-weightet and SE T1-weighted images -or- as a replacement of hyperintense signal of medullary bone by tumor signal intensity

For other modalities: N/A

 

 

Describe test strategies:

 

Algorithm I

(2 CT artefacts)

Start with SPECT.

 • Negative SPECT
 • Positive SPECT continues with MRI.
  • Negative MRI, continue with CT.
   • Negative CT
   • Positive CT
  • Positive MRI

 

Algorithm II

(1 uncertain MRI)

Start with SPECT.

 • Negative SPECT
 • Positive SPECT, continue with CT.
  • Negative CT continues with MRI.
   • Negative MRI
   • Positive MRI
  • Positive CT

 

Algorithm III

(2 CT artefacts)

Start with MRI.

 • Positive MRI
 • Negative MRI continues with SPECT.
  • Positive SPECT, continue with CT.
   • Negative CT
   • Positive CT
  • Negative SPECT

 

Algorithm IV

(1 uncertain SPECT)

Start with MRI.

 • Positive MRI
 • Negative MRI, continue with CT.
  • Negative CT continues with SPECT.
   • Negative SPECT
   • Positive SPECT
  • Positive CT

 

Algorithm V

(1 uncertain MRI)

Start with CT.

 • Positive CT
 • Negative CT continues with SPECT.
  • Positive SPECT continues with MRI.
   • Negative MRI
   • Positive MRI
  • Negative SPECT

 

Algorithm VI

(1 uncertain SPECT)

Start with CT.

 • Positive CT
 • Negative CT continues with MRI.
  • Negative MRI continues with SPECT.
   • Negative SPECT
   • Positive SPECT:
  • Positive MRI

 

Algorithm VII

Start with MRI.

 • Positive MRI: 27/27 TP
 • Negative MRI continues with SPECT.
  • Positive SPECT
  • Negative SPECT

 

Algorithm VIII

Start with CT.

 • Positive CT
 • Negative CT continues with SPECT.
  • Positive SPECT
  • Negative SPECT

 

 

Comparator test: N/A

 

Cut-off point(s): N/A

Describe reference test:

Pathohistological assessment. Specimens were devided in two groups:

Group C(M): present cortical bone invasion or present medullary invasion

Group O: no bone invasion

 

 

Cut-off point(s):

Cortical invasion: replacement of bone by an advancing tumor front without invasion to cancellous spaces / dental canal / periodontal ligament

Medullary invasion: diffuse growth through the cortex into cancellous bone / dental canal / periodontal ligament.

No invasion: a continuous periosteal layer separating the tumor form bone.

 

 

Time between the index test and reference test: not described.

 

 

For how many participants were no complete outcome data available?

10 participants were excluded because not all imaging data was complete: extreme obesity (n=1), claustrophobia (n=3), no slots available for imaging (n=6)

1 MRI scan and 1 SPECT scan were uncertain. Two CT scans showed artefacts due to metallic dental restorations.

 

Reasons for incomplete outcome data described.

Extreme obesity (n=1), claustrophobia (n=3), no slots available for imaging (n=6)

Two CT scans had artefacts due to metallic dental restorations.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Algorithm I

(2 CT artefacts, n=67)

Start with SPECT.

 • Negative SPECT: 13/13 TN
 • Positive SPECT continue with MRI.
  • Negative MRI, continue with CT.
   • Negative CT: 9/18 TN, 9/18 FN
   • Positive CT: 6/7 TP, 1/7 FP
  • Positive MRI: 27/27 TP

 

Total false results: 10

False positive: 0.0303 (95%CI: 0.000767-0.158)

False negative: 0.290 (95%CI: 0.142-0.480)

 

 

 Algorithm II

(1 uncertain MRI, n=67)

Start with SPECT.

 • Negative SPECT: 13/13 TN
 • Positive SPECT, continue with CT.
  • Negative CT continue with MRI.
   • Negative MRI: 9/19 TN, 10/19 FN
   • Positive MRI: 8/8TP
  • Positive CT: 25/26 TP, 1/26 FP

 

Total false results: 11

False positive: 0.0303 (95%CI: 0.000767-0.158)

False negative: 0.313 (95%CI: 0.161-0.500)

 

 

Algorithm III

(2 CT artefacts, n=67)

Start with MRI.

 • Positive MRI: 27/27TP
 • Negative MRI continue with SPECT.
  • Positive SPECT, continue with CT.
   • Negative CT: 9/18 TN, 9/18 FN
   • Positive CT: 6/7 TP, 1/7 FP
  • Negative SPECT: 13/13TN

 

Total false results: 10

False positive: 0.0294 (95%CI: 0.000744-0.153)

False negative: 0.290 (95%CI: 0.142-0.480)

 

 

Algorithm IV

(1 uncertain SPECT, n=67)

Start with MRI.

 • Positive MRI: 27/27TP
 • Negative MRI, continue with CT.
  • Negative CT continue with SPECT.
   • Negative SPECT: 13/13 TN
   • Positive SPECT: 10/19 TN, 9/10 FP
  • Positive CT: 6/7 TP, 1/7 TN

 

Total false results: 10

False positive: 0.385 (95%CI: 0.202-0.594)

False negative: 0 (95%CI: 0-0.0881)

 

 

Algorithm V

(1 uncertain MRI, n=67)

Start with CT.

 • Positive CT: 25/26 TP, 1/26 FP
 • Negative CT continue with SPECT.
  • Positive SPECT continue with MRI.
   • Negative MRI: 9/19 TN, 10/19 FN
   • Positive MRI: 8/8 TP
  • Negative SPECT: 13/13 TN

 

Total false results: 11

False positive: 0.0294 (95%CI: 0.000744-0.153)

False negative: 0.313 (95%CI: 0.161-0.500)

 

 

Algorithm VI

(1 uncertain SPECT)

Start with CT.

 • Positive CT: 25/26 TP, 1/26 FP
 • Negative CT continue with MRI.
  • Negative MRI continue with SPECT.
   • Negative SPECT: 13/13 TN
   • Positive SPECT: 10/19 TP, 9/10 FP
  • Positive MRI: 8/8 TP

 

Total false results: 10

False positive: 0.189 (95%CI: 0.0944-0.320)

False negative: 0 (95%CI: 0-0.247)

 

 

Algorithm VII

N=65

Start with MRI.

 • Positive MRI: 27/27 TP
 • Negative MRI continue with SPECT.
  • Positive SPECT: 15/25 TP, 10/25 FP
  • Negative SPECT: 13/13 TN

 

Total false results: 10

False positive: 0.192 (95%CI: 0.0963-0.325)

False negative: 0 (95%CI: 0-0.247)

 

 

Algorithm VIII

Start with CT.

 • Positive CT: 25/26 TP, 1/26 FN
 • Negative CT continue with SPECT.
  • Positive SPECT: 18/27 TP, 9/27 FP
  • Negative SPECT: 13/13 TP

 

Total false results: 10

False positive: 0.189 (95%CI: 0.0944-0.320)

False negative: 0 (95%CI: 0-0.247)

 

10 out of 77 participants were excluded because not all imaging data was complete: extreme obesity (n=1), claustrophobia (n=3), no slots available for imaging (n=6)

 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel

Algoritmen

Auteur en jaartal

Redenen van exclusie

Kalavrezos 1006

Bevatte enkel imaging data van vóór 2000

Wong 1996

Geen algoritme, gaat niet specifiek over mandibula invasie

Ord 1997

Geen algoritme

Schimming 2000

Geen algoritme

Imola 2001

Geen algoritme

Mukherji 2001

Geen algoritme

Werning 2001

Geen algoritme

Gu 2010

Geen algoritme

Arya 2013

Geen algoritme

Hakim 2014

Geen algoritme

Jamdade 2014

Geen algoritme

Kolk 2014

Geen algoritme

Li 2015

Geen algoritme

Li 2015

Artikel in de Chinese taal

Farrow 2016

Geen algoritme

Silva 2016

Geen algoritme

Qiao 2018

Geen algoritme

Nae 2019

Geen algoritme, maar diagnostische accuratesse van gecombineerde modaliteiten

 

Modaliteiten

Auteur en jaartal

Redenen van exclusie

Uribe 2013

Voegt qua studieselectie geen nieuwe informatie toe ten opzichte van Qiao 2018

Evangelista 2014

voegt qua studieselectie geen nieuwe informatie toe ten opzichte van Qiao 2018

Li 2014

voegt qua studieselectie geen nieuwe informatie toe ten opzichte van Qiao 2018, mist een aantal studies ten opzichte van Qiao 2018

Li 2014

Voegt qua studieselectie geen nieuwe informatie toe ten opzichte van Qiao 2018

Chun-Jie 2015

Artikel in de Chinese taal

Li 2015

Voegt qua studieselectie geen nieuwe informatie toe ten opzichte van Qiao 2018

Li 2015

Artikel in de Chinese taal

Sheng 2015

Conference abstract

Xiaonian 2017

Artikel in de Chinese taal

Brandao 2018

Mist veel studies over CT en MRI die wel in Qiao 2018 zitten

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2028

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Nederlandse Vereniging voor Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2019 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren.

 

Werkgroep

 • Prof. Dr. R. de Bree, KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht, Utrecht, NVKNO (voorzitter)
 • Dr. M.B. Karakullukcu, KNO-arts/hoofd-halschirurg, NKI, Amsterdam, NVKNO
 • Dr. H.P. Verschuur, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Haaglanden MC, Den Haag, NVKNO
 • Dr. M. Walenkamp, AIOS-KNO, LUMC, Leiden, NVKNO
 • Dr. A. Sewnaik, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Erasmus MC, Rotterdam, NVKNO
 • Drs. L.H.E. Karssemakers, MKA-chirurg-oncoloog/hoofd-hals chirurg, NKI, Amsterdam, NVMKA
 • Dr. M.J.H. Witjes, MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVMKA
 • Drs. L.A.A. Vaassen, MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+, Maastricht, NVMKA
 • Drs. W.L.J. Weijs, MKA-chirurg-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVKMA
 • Drs. E.M. Zwijnenburg, Radiotherapeut-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVRO
 • Dr. A. Al-Mamgani, Radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVRO
 • Prof. Dr. C.H.J. Terhaard, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht, NVRO
 • Drs. J.G.M. Van den Hoek, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVRO
 • Dr. E. Van Meerten, Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, NIV
 • Dr. M. Slingerland, Internist-oncoloog, LUMC, Leiden, NIV
 • Drs. M.A. Huijing, Plastisch Chirurg, UMC Groningen, Groningen, NVPC
 • Prof. Dr. S.M. Willems, Klinisch patholoog, UMC Groningen, Groningen, NVVP
 • Prof. Dr. E. Bloemena, Klinisch patholoog, Amsterdam UMC, locatie Vumc, Amsterdam, NVVP
 • R.A. Burdorf, Voorzitter dagelijks bestuur patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • P.S. Verdouw, Hoofd infocentrum patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • A.A.M. Goossens, Verpleegkundig specialist oncologie, Haaglanden MC, Den Haag, V&VN
 • Dr. P. de Graaf, Radioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVvR
 • Dr. W.V. Vogel, Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVNG
 • Drs. G.J.C. Zwezerijnen, Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVNG

 

Klankbordgroep

 • Dr. C.M. Speksnijder, Fysiotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht, KNGF
 • Ir. A. Kok, Diëtist, UMC Utrecht, Utrecht, NVD
 • Dr. M.M. Hakkesteegt, Logopedist, Erasmus MC, Rotterdam, NVLF
 • Drs. D.J.M. Buurman, Tandarts-MFP, Maastricht UMC+, Maastricht, KNMT
 • W. Van der Groot-Roggen, Mondhygiënist, UMC Groningen, Groningen, NVvM
 • Drs. D.J.S. Dona, Bedrijfsarts/Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboud UMC, Nijmegen, NVKA
 • Dr. M. Sloots, Ergotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht
 • J. Poelstra, Medisch maatschappelijk werkster, op persoonlijke titel

 

Met ondersteuning van

 • Dr. J. Boschman, Senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. C. Gaasterland, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. A. Van der Hout, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. L. Oostendorp, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. M. Oerbekke, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. A. Hoeven, Junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Bree, de

KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht

* Lid Algemeen Bestuur Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (onbetaald)

* Voorzitter Research Stuurgroep NWHHT

* Lid Richtlijnen commissie NWHHT

* Lid dagelijks bestuur NWHHT

* Lid Clinical Audit Board van de Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

* Lid wetenschappelijk adviescommissie DORP

* Voorzitter Adviescommissie onderzoek hoofd-halskanker (IKNL/PALGA/DHNA/NWHHT)

Geen

Geen

Slingerland

Internist-oncoloog, LUMC

* 2018-present: Treasurer of the "Dutch Association of Medical Oncology"(NVMO - vacancy fees)

* 2018-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT-Systemic therapy)

* 2016-present: Member of the 'Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - study group steering group (coordinating))

* 2016-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - Elderly Platform)

* 2012-present: Member "Working Group for Head-Neck Tumors" (WHHT) "University Cancer Centre"(UCK) Leiden - Den Haag

* 2019: Member CAB DHNA

Deelname Nationaal expert forum hoofd-halskanker MSD dd 2-5-2018

 

* Deelname Checkmate studie, sponsor Bristol-Myers Squibb (BMS): An open label, randomized phase 3 clinical trial of nivolumab versus therapy of investigator's choice in recurrent or metastatic platinum-refractory squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)

* Deelname Commence studie, sponsor Radboud University, in collaboration with Merck Serono International SA (among several Dutch medical centers): A phase lB-II study of the combination of cetuximab and methotrexate in recurrent of metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. A study of the Dutch Head and Neck Society, MOHN01/COMMENCE study.

* Deelname HESPECTA studie: Phase I study: to determine the biological activity of two HPV16E6 specific peptides coupled to Amplivant®, a Toll-like receptor ligand in non-metastatic patients treated for HPV16-positive head and neck cancer.

* Deelname PINCH studie (nog niet open): PD-L1 ImagiNg to predict durvalumab treatment response in HNSCC (PINCH) trial; patiënten met biopt bewezen locally recurrent of gemetastaseerd HNSCC

* Deelname ISA 101b-HN-01-17 studie (nog niet open): A randomized, Double-blind, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Cemiplimab versus the combination of Cemiplimab with ISA101b in the Treatment of Subjects.

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op de onderwerpen van de gemelde onderzoeken: nivolumab, cetuximab + methotrexaat, Amplivant, durvalumab, cemiplimab.

Meerten, van

Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut

Geen

Op dit moment Principal Investigator voor NL van gerandomiseerde fase III trial naar toegevoegde waarde van pembrolizumab aan chemoradiotherapie bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker. Sponsor: GlaxoSmithKline Research & Development Ltd. Studie is nog lopend, resultaten zullen pas bekend zijn na verschijning van de richtlijn.

 

In toekomst mogelijk participatie aan door industrie gesponsorde studies op gebied van behandeling van hoofdhalskanker

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op het onderwerp van het gemelde onderzoeken: de toegevoegde waarde van pembrolizumab bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker.

Huijing

Plastisch chirurg, UMC Groningen

Geen

Geen

Geen

Sewnaik

KNO-arts/hoofd Hals chirurg, Erasmus MC

Sectorhoofd Hoofd-Hals chirurgie

Geen

Geen

Vaassen

MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+ / CBT Zuid-Limburg

*Lid Bestuur NVMKA

*Waarnemend hoofd MKA-chirurgie MUMC

Geen

Geen

Witjes

MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen

Geen

PI van KWF grant: RUG 2015 -8084: Image guided surgery for margin assessment of head & neck Cancer using cetuximab-IRDye800 cONjugate (ICON)

 

geen financieel belang

Geen. Financiering door KWF werd niet als een belang ingeschat.

Bloemena

Klinisch patholoog, Amsterdam UMC (locatie Vumc) / Radboud UMC / Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

* Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – vacatiegeld (tot 1-12-20)

* Voorzitter Commissie Bij- en Nascholing (NVVP)

* Voorzitter (tot 1-12-20) Wetenschappelijke Raad PALGA - onbezoldigd

Geen

Geen

Willems

Klinisch patholoog, UMC Groningen

Vice-vz PALGA, AB NWHHT, CAB DHNA, mede-vz en oprichter expertisegroep HH pathologie NL,

Hoofdhalspathologie UMC Groningen

PDL1 trainer NL voor MSD

Onderzoeksfinanciering van Pfizer, Roche, MSD, BMS, Lilly, Novartis, Bayer, Amge, AstraZeneca

Geen

Karakullukcu

KNO-arts/hoofd-hals chirurg, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Verschuur

KNO-arts/Hoofd-hals chirurg, Haaglanden MC

* Opleider KNO-artsen
* Dagvoorzitter

Geen

Geen

Walenkamp

AIOS KNO, LUMC

Geen

Geen

Geen

Al-Mamgani

Radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Terhaard

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht

Niet van toepassing

Geen

Geen

Hoek, van den

Radiotherapeut-oncoloog UMCG

Niet van toepassing

Geen

Geen

Zwijnenburg

Radiotherapeut, Hoofd-hals Radboud UMC

Geen

Geen

Geen

Burdorf

Patiëntvertegenwoordiger

Geen

Geen

Geen

Verdouw

Hoofd Infocentrum patiëntenvereniging HOOFD HALS

Geen

Werkzaam bij de patiëntenvereniging. De achterban heeft baat bij een herziening van de richtlijn

Geen

Karssemakers

Hoofd-hals chirurg NKI/AVL

 

MKA-chirurg-oncoloog Amsterdam UMC (locatie AMC) / vakgroep kaakchirurgie Amsterdam West

Niet van toepassing

Geen

Geen

Goossens

Verpleegkundig specialist, Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

* Bestuurslid (penningmeester) PWHHT (onbetaald)

* Lid Commissie voorlichting PVHH (onbetaald)

Geen

Geen

Zwezerijnen

Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

 

PhD kandidaat, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Lid als nucleair geneeskundige in HOVON imaging werkgroep (bespreken van richtlijnen en opzetten/uitvoeren van wetenschappelijke studies met betrekking tot beeldvorming in de hematologie); onbetaald

Geen

Geen

Vogel

Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, AVL

Geen

In de afgelopen jaren incidenteel advies of onderwijs, betaald door Bayer, maar niet gerelateerd aan hoofd-hals

 

KWF-grant speekselklier toxiteit na behandeling. Geen belang bij de richtlijn

Geen

Graaf, de

Radioloog, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Bestuurslid sectie Hoofd-Hals radiologie (onbetaald)

Geen

Geen

Weijs

MKA-chirurg-oncoloog, Radboudumc

MKA-chirurg, Weijsheidstand B.V. Werkzaam als algemeen praktiserend MKA-chirurg, betaald (0,1 fte)

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het uitnodigen van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) voor de Invitational conference en met afgevaardigden van de PVHH in de werkgroep. Het verslag hiervan (zie bijlagen) is besproken in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging HOOFD-HALS en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de werkgroep de knelpunten in de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren. De werkgroep beoordeelde de aanbeveling(en) uit de eerdere richtlijnmodule (NVKNO, 2014) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door de patiëntenvereniging en genodigde partijen tijdens de invitational conference (zie de bijlagen voor het verslag van de invitational conference). Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE-gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html.

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, Williams JW Jr, Kunz R, Craig J, Montori VM, Bossuyt P, Guyatt GH; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008 May 17;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008 May 24;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139.

Schünemann, A Holger J (corrected to Schünemann, Holger J). PubMed PMID: 18483053; PubMed Central PMCID: PMC2386626.

Wessels M, Hielkema L, van der Weijden T. How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. J Med Libr Assoc. 2016 Oct;104(4):320-324. PubMed PMID: 27822157; PubMed Central PMCID: PMC5079497.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Behandeling