Hoofd-halstumoren

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 83

Behandeling Tis/T1 glottisch larynxcarcinoom

Uitgangsvraag

Hoe moeten Tis/T1 glottisch larynxcarcinomen worden behandeld: met radiotherapie of chirurgisch?

Aanbeveling

De behandeling van Tis-T1 larynxcarcinoom kan op twee manieren: laserchirurgie en radiotherapie. De werkgroep kan geen aanbevelingen geven over voorkeur voor radiotherapie of laserchirurgie omdat geen verschil is gevonden in oncologische en functionele uitkomsten.

 

Bespreek beide opties en ondersteun de patiënt bij het maken van een behandelkeuze waarbij de individuele patiëntkarakteristieken afgewogen dienen te worden.

 

Bespreek de volgende belangrijke voor- en nadelen van de interventies indien van toepassing op de patiënt:

 • Behandelduur:
  Laserchirurgie: De duur van de behandelingen zonder complicaties is één ingreep met een opname van één of twee dagen.
  Radiotherapie: De behandelduur varieert van 16 tot 33 behandelingen.
 • Procedures:
  Laserchirurgie: opname en narcose.
  Radiotherapie: wordt poliklinisch verricht gedurende enkele weken.
 • Korte en lange termijn complicaties en toxiciteit:
  Laserchirurgie: Er kunnen bloedingen, pijnklachten en ontstekingen optreden.
  Radiotherapie: Er kunnen vermoeidheid, huid- en slijmvliesreactie en slikklachten optreden.
 • Kans op adjuvante behandeling: geen. Welk kan peroperatief blijken dat therapeutische laserchirurgie niet haalbaar is.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Eén RCT vergeleek laserchirurgie en radiotherapie, maar alleen op functionele uitkomsten (stemkwaliteit). De bewijskracht van deze studie is zeer laag. We zijn daarom onzeker of na de behandeling met radiotherapie de stemkwaliteit beter is, dan na laserchirurgie. Er werden geen studies gevonden waarin men verschillende typen chirurgische behandeling vergeleek. Omdat er bij deze vraag geen trials waren die de cruciale uitkomstmaten totale overleving of relapse-free survival onderzochten, is er gekeken naar geaggregeerd observationeel onderzoek (Ding, 2019). De individuele studies in deze review (die zijn gepubliceerd vanaf 2010) zijn beoordeeld (zie Evidence table). In geen van deze observationele studies corrigeerden de auteurs voor confounders, waardoor een verband tussen de interventies en uitkomsten zwakker of juist sterker kan zijn. Deze studies konden daarom niet bijdragen aan het formuleren van conclusies die dienen als basis voor richtlijnaanbevelingen.

 

Voor de cruciale uitkomstmaten overall survival en relapse-free survival zijn geen data beschikbaar uit RCT’s. De reden voor de zeer lage bewijskracht van de functionele uitkomstmaat is dat er slechts één RCT met een klein aantal patiënten is gevonden. De overall bewijskracht is daarom zeer laag. Ook op de belangrijke uitkomsten is er geen data beschikbaar uit RCT’s of observationeel onderzoek.

 

Mogelijke bijwerkingen van laserchirurgie zijn nabloeding of benauwdheid. De mogelijke bijwerkingen van radiotherapie zijn huid- en slijmvliesreacties, slikklachten en vermoeidheid. De kans op het optreden van complicaties erg klein. Er is een subgroep van patiënten (eigen dentitie en retrognathie, beperkte mondopening) bij wie laser chirurgie niet haalbaar is. Voor deze groep zal radiotherapie de enige goede behandeling zijn.

 

Belangrijk is verder te realiseren dat de techniek en het type laserbehandeling in de gepubliceerde studies kan verschillen en vaak niet goed omschreven is. Om dit in toekomstige studies te ondervangen is door European Laryngological Society een classificatie voor endoscopische chordectomie voorgesteld (Remacle, 2000; Remacle 2007).

 

RCT's die deze behandelmodaliteiten hebben getracht te vergelijken zijn gefaald omdat de behandelingen niet volledig gelijkwaardig zijn, de artsen gebiased zijn en de patiënten voorkeur hebben. Zij willen dus niet zomaar gerandomiseerd worden. Zie ook het artikel van Hamilton over de EaStER-trial (Hamilton, 2013).

 

Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers)

Voor de patiënten zijn een goed oncologisch resultaat met een goede functionele uitkomst belangrijk. De belasting voor de patiënt is wel verschillend. Grofweg kan gesteld worden dat laserchirurgie een behandeling van 1 uur is in dagopname of met een opname van 1 nacht. Radiotherapie is een behandeling waarbij de patiënt 16 tot 33 keer behandeld zal worden en daarvoor naar het ziekenhuis moet komen.

 

Het is aannemelijk dat de kans op langdurigere en uiteindelijke preservatie van de larynx groter is als in eerste instantie behandeld wordt met laserchirurgie. Bij een recidief of 2e primaire tumor is het immers dan nog mogelijk om te behandelen met radiotherapie en is een laryngectomie niet de enige overgebleven optie (Schrijvers, 2009; Van Gogh, 2012).

 

Kosten (middelenbeslag)

Er zijn geen studies gevonden over kosteneffectiviteit van laserchirurgie versus radiotherapie. Goor (2007) lieten zien dat radiotherapie duurder is dan laserchirurgie, als de kosten voor de behandeling van mogelijke terugkeer van kanker worden meegenomen, terwijl de effecten voor beide behandelopties gelijk zijn. De werkgroep verwacht daarom dat deze aanbeveling wel een impact op de zorgkosten kan hebben.

 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

Beide behandelingen worden al langer toegepast in Nederland en zijn in de behandelprotocollen van de diverse hoofd-halscentra opgenomen. De beschikbaarheid van beide behandelingen is wijd verspreid in Nederland.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

De behandeling van Tis-T1 glottisch larynxcarcinoom kan met radiotherapie of laserchirurgie. Uit de literatuur zijn er geen verschillen in overleving of functieverlies gevonden tussen de beide behandelmogelijkheden. Behandeling met laserchirurgie is wel goedkoper en heeft waarschijnlijk meer kans op langduriger behoud van de larynx.

Onderbouwing

Glottische larynxcarcinomen ontstaan vaak in de stembanden. Mogelijke behandelingen zijn radiotherapie en chirurgische behandeling (open chirurgie of endolaryngeale/transorale chirurgie), of een combinatie van deze twee interventies. Het is onduidelijk wat de optimale behandelstrategie is wat betreft totale overleving, ziektevrije overleving, stemkwaliteit, kwaliteit van leven en (werk)participatie.

Crucial outcome measures

Overall survival

-

GRADE

No conclusion can be drawn about the effect of treatment with laser surgery versus radiotherapy on overall survival on overall survival.

 

Relapse-free survival

-

GRADE

No conclusion can be drawn about the effect of treatment with laser surgery versus radiotherapy on relapse-free survival on relapse-free survival.

 

Functional outcomes

Very low GRADE

Expert-rated quality of voice

Laser surgery may increase voice breathiness and asthenia, and have no effect on overall voice quality, voice roughness and strain when compared with radiotherapy, but the evidence is very uncertain.

 

Self-rated quality of voice

Laser surgery may have no effect on self-rated hoarseness and may increase the impact of hoarseness on patients daily living activities two years after treatment, when compared with radiotherapy, but the evidence is very uncertain.

 

Videolaryngostroboscopic findings

Laser surgery may reduce sufficient glottal function at videolaryngostroboscopy performed two years after treatment, when compared with radiotherapy, but the evidence is very uncertain.

 

Sources: (Aaltonen, 2014)

 

Important outcome measures

Larynx preservation, quality of life, secondary treatment, complications/adverse events, (work)participation

-

GRADE

No conclusion can be drawn about the effect of treatment with laser surgery versus radiotherapy on larynx preservation, quality of life, secondary treatment, complications/adverse events, (work)participation

Description of studies

Randomised controlled trials

The RCT performed by Aaltonen (2014) included male patients with histologically confirmed squamous cell carcinoma, limited to one mobile vocal cord, staged as T1aN0M0. Transoral laser surgery (TLS, tumour excision with a CO2 laser) was compared with external beam radiation therapy (RT). The outcome was voice quality, which was assessed at baseline and 6 and 24 months after treatment and was measured in three ways: an expert-rated quality of voice, self-rated quality of voice, and videolaryngostroboscopic findings. In the study, 60 male patients were randomized to TLS (n=32, of which 31 were evaluated) or radiation therapy (n=28, of which 25 were evaluated). The follow-up period was 24 months. The median age was 69 years in the TLS group and 61 years in the RT group.

 

Observational studies

The systematic review by Ding (2019) included 18 studies in their analysis. Of them, seven were published after 2010 and met our PICO criteria. Since none of these observational studies corrected for confounding, these results do not contribute to the body of evidence and were not graded, but only described for informative purposes.

 

Overall survival at five years follow-up was reported in four studies and ranged from 86 % to 97% in the laser surgery group, and from 70% to 96% in the radiotherapy group. Relapse was reported in two studies (one study reported disease-free survival and one study reported local and regional recurrence). Functional outcomes were reported in six studies (three studies acoustic parameters, four studies voice handicap index, and one study Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, and Strain scale), and most studies reported worse functional outcomes in laser surgery patients, compared to radiotherapy patients. The results are summarized in the evidence table.

 

The retrospective cohort study by Low (2016) included patients with T1aN0 glottic squamous cell carcinoma (SCC) and was performed in Australia. Transoral laser microsurgery (TLM) was compared with RT on oncologic outcomes (overall survival and relapse-free survival). In total, 105 patients were included, of whom 53 were treated with TLM and 52 with RT. The mean age was 65.4 (sd 13.0) and 70.6 (sd 11.0) years, and 42/53 (79%) and 44/52 (85%) were men in the TLM and RT group, respectively. The mean follow-up was 3.58 (sd 2.41) years in the TLM group and 4.55 (sd 3.17) years in the RT group. They concluded that patients with T1aN0 glottic SCC treated with RT or TLM have similar survival outcomes.

 

The retrospective cohort study by Kono (2016) included patients with T1aN0M0 glottic cancer and was performed in Japan. Laser surgery (LS) was compared with RT, on functional outcomes (acoustic parameters, voice handicap index, and auditory-perceptual evaluation). Until July 2010, the laser was used in super pulse continuous mode with 4 to 5 W power (vaporization with defocused mode using laser surgery (LS-Vap)), and from August 2010, the laser was used in super pulse continuous mode with 1 W power in focus (LS-Ex). In total 64 patients were included, of whom 37 were treated with LS and 27 with RT. The mean age was 69 (sd 9.8) and 69 (sd 9.8) years, and 33/37 (89%) and 22/27 (81%) were men in the TLM and RT group, respectively. The median follow-up period was 37 months. They concluded that early glottic cancer could be successfully treated by either RT or LS-Ex with equivalent posttherapeutic laryngeal function and quality of life.

 

The prospective cohort study by Taylor (2013) included patients with T1b squamous cell carcinoma (SCC) of the glottic larynx and was performed in Canada. TLS was compared with RT, on the oncologic outcomes (overall survival and disease-free survival), and functional outcomes (voice handicap index). In total, 63 patients were included, of whom 21 were treated with TLS and 42 with RT. The mean age was 64 and 69 years, and 18/21 (86%) and 39/42 (93%) were men in the TLM and RT group, respectively. Median follow-up was 34 months in both groups. They concluded that among patients with stage T1b SCC of the glottis oncological outcomes after TLM were at least equivalent to RT, and that voice quality was similar between the two groups.

 

The retrospective cohort study by Remmelts (2013) included patients with early stage (Tis-T2) glottic laryngeal carcinoma and was performed in the Netherlands. LS was compared with RT, on oncologic outcomes (overall survival), and functional outcomes (voice handicap index). In total, 248 patients were included, of whom 89 were treated with LS and 159 with RT. The mean age was 67 and 64 years, and 78/88 (88%) and 138/159 (87%) were men in the LS and RT group, respectively. The mean follow-up was 44 months in the LS group, and 48 months in the RT group. They concluded that oncological outcomes of both LS and RT are similar in T1a laryngeal cancer, and that numbers in this study were too small to allow any conclusions on oncological outcomes in stage T1b laryngeal cancer. According to subjective voice analysis outcomes were comparable in T1a lesions. For T1b lesions patients treated with LS had a statistically significantly higher percentage of voice deficiency (see details in the evidence tables).

 

The prospective cohort study by Milovanovic (2013) included patients with Tis and T1a glottic carcinoma and was performed in Serbia. TLM was compared with RT, on functional outcomes (acoustic parameters), and oncologic outcomes (overall survival). In total, 146 patients were included, of whom 72 were treated with TLM and 74 with RT. Mean age was 59.5 and 62.9 years, and 65/72 (90%) and 67/74 (91%) were men in the TLM and RT group, respectively. The follow-up ranged from 38 to 107 months. They concluded that, given that choice of treatment was also influenced by other factors, TLM was highly efficient and preferred choice of treatment for early glottic carcinoma in Serbia.

 

The prospective cohort study by Van Gogh (2012) included patients with T1aN0M0 glottic cancer and was performed in the Netherlands. Endoscopic laser surgery (LS) was compared with RT on functional outcomes (acoustic parameters). In total, 106 patients were included of whom 67 were treated with LS and 39 with RT. Mean age was 66 and 65 years, and 67/67 (100%) and 39/39 (100%) was men in the LS group and RT group, respectively. Median time of follow-up was comparable for patients in both groups and was maximum 24 months. They concluded that LS is the first treatment of choice in the treatment of selected cases of T1a glottic carcinomas with good functional and oncological results.

 

The retrospective cohort study by Kerr (2012) included patients with stage 1 or 2 glottic carcinoma and was performed in Canada. TLM was compared with RT, on oncologic outcomes (overall survival), and functional outcomes (voice handicap index). In total, 243 patients were included of whom 143 were treated with TLM, and 91 with RT. Median age was 67 in both groups, and 123/143 (86%) and 82/91 (90%) were men in the TLM and RT group, respectively. Median follow-up was 28 months in the TLM and 32 months in the RT group. They concluded that TLM patients had poorer voice quality than RT patients (see details in the evidence tables). However, the authors argued that advantages of TLM in most patients outweighed the degree of voice handicap.

 

Results

None of the observational studies corrected for confounding and therefore their results did not contribute to the conclusions.

 

Overall survival at five years (crucial)

None of the studies reported on overall survival after a minimum follow-up duration of five years.

 

Relapse-free survival at five years (crucial)

None of the studies reported on relapse-free survival after a minimum follow-up duration of five years.

 

Functional outcomes (crucial)

1. Expert-rated quality of voice

Aaltonen (2014): The mean scores in expert-rated overall voice quality (G), voice roughness (R), and strain (S) remained similar between the groups during follow-up, but patients treated with TLS had a more breathy voice (B) than those who received radiation therapy (score 1.52 versus 0.28 (on a scale from 0 (normal) to 3 (extremely abnormal) 2 years after treatment, P<0.001). A statistically significant difference emerged also in asthenia (A) (0.74 versus 0.11; P=0.003), but in both groups the absolute value was under 1, suggesting limited clinical relevance of this finding. Breathiness and asthenia improved significantly with time in the radiation therapy group (from 1.17 at baseline to 0.28 2 years after treatment, P=0.001; and from 0.56 to 0.11, P=0.001, respectively) but not in the TLS group.

 

The degree of voice breathiness varied between groups. In the TLS group, 5/27 (19%) had no voice breathiness (score 0), the majority (20/27, 74%) had mildly or moderately breathy voice (score 1 or 2), and 2/27 (7%) had extremely breathy voice (score 3). In the RT group, the majority of patients (14/20, 70%) had no voice breathiness (score 0), 6/20 (30%) had mildly or moderately breathy voice (score 1 or 2), and none of the patients had extremely breathy voice (score 3).

 

2. Self-rated quality of voice

Aaltonen (2014): Self-rated hoarseness was judged similar between the groups (P=0.144). The self-reported quality of voice improved significantly from the baseline quality during follow-up in both groups (in the TLS group, the VAS-score decreased from 59.0 to 43.1, P=0.040; and in the RT group, from 53.1 to 35.4, P=0.026). Patients assigned to RT reported less impact of hoarseness on their daily living activities than did patients assigned to TLS (P=0.007).

 

3. Videolaryngostroboscopic findings

Aaltonen (2014): In comparison with the RT group, patients assigned to TLS had less sufficient glottal function at videolaryngostroboscopy performed two years after study entry. They had higher scores for irregular glottal closure (P=0.025), oval closure (P=0.005), and incomplete glottal closure (P=0.018).

 

Larynx preservation (important)

None of the studies reported on larynx preservation.

 

Quality of life (important)

None of the studies reported on quality of life.

 

Secondary treatment (important)

None of the studies reported on secondary treatment.

 

Complications/adverse events (important)

None of the studies reported on complications or adverse events.

 

(Work)participation (important)

None of the studies reported on (work)participation.

 

Certainty of the evidence

None of the observational studies corrected for confounding and therefore their results could not contribute to the conclusions. GRADE was applied to assess the certainty of the evidence originating from the RCT of Aaltonen (2014).

 

Crucial outcome measures

Overall survival and relapse-free survival at five years

None of the studies reported on the crucial outcome measures overall survival and relapse-free survival at five years, and therefore GRADE could not be applied, and no conclusions could be drawn.

 

Functional outcomes (voice quality)

The certainty of the evidence regarding functional outcomes started high as the evidence originated from an RCT, and was downgraded by three levels because of study limitations: one level for risk of bias (patients and assessors were not blinded); and two levels for very serious imprecision (only one study was included, with a very small sample size). Therefore, the certainty of the evidence was very low.

 

Important outcome measures

None of the studies reported on any of the important outcome measures (quality of life, secondary treatment, complications/adverse events, and (work)participation) and therefore GRADE could not be applied, and no conclusions could be drawn.

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

What are the effects of radiotherapy compared to surgical treatment (open surgery/endolaryngeal surgery) in patients with Tis/T1 glottic laryngeal carcinomas?

 

P: patients with Tis/T1 glottic laryngeal carcinomas;

I: open surgery/endolaryngeal or transoral surgery;

C: radiotherapy;

O: overall survival at five years, disease-free survival at five years, voice quality, quality of life, secondary treatment, (work)participation.

 

Relevant outcome measures

The guideline development group considered overall survival, relapse-free survival and functional outcomes (voice quality) as crucial outcome measures for decision making; and quality of life, secondary treatment, complications/adverse events, and (work)participation as important outcome measures for decision making.

 

The guideline development group defined the outcome measures as follows:

Overall survival

Overall survival (defined as time from randomisation to death from any cause) with a minimum follow-up of 5 years.

Relapse-free survival

Relapse-free survival (time during and after cancer treatment that the patient survives without any signs or symptoms of cancer recurrence) with a minimum follow-up of 5 years.

Functional outcomes

Voice quality: self-rated (measured with an instrument such as the VHI-10), or expert-rated (measured with an instrument such as the GRBAS scale (grade, roughness, breathiness, asthenia, and strain)).

Larynx preservation

Laryngeal preservation rate.

Quality of life

Quality of life (overall or regarding a specific domain) as measured with a validated and reliable instrument such as the SF-36 or EORTC QLQ-C30.

Secondary treatment

Whether or not secondary (adjuvant) treatment is necessary.

Complications/adverse events

All negative effects related to the treatment (lethal, acute/serious, chronic).

(Work)participation:

Participation in school, work and/or informal care.

 

Clinically relevant difference

The guideline development group defined a minimal clinically relevant difference at a minimum of a median follow-up period of three years) (in line with “NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM)”) of:

 • Overall survival: > 5% difference, or > 3% and HR< 0.7.
 • Relapse-free survival: HR< 0.7.

 

And, in case of absence of a clinically relevant difference in overall survival or relapse-free survival:

 • Quality of life: a minimal clinically important difference of 10 points on the quality of life instrument EORTC QLQ-C30 or a difference of a similar magnitude on other quality of life instruments.
 • Complications/adverse events: statistically significant less complications/adverse events.
 • Functional outcomes: statistically significant better functional outcomes.
 • (Work)participation: statistically significant better (work)participation.

 

Search and select (Methods)

The guideline development group decided that the Cochrane review from Warner (2014) could be used as a base. After a more detailed investigation of the included study in this Cochrane review, the guideline development group decided that the interventions studied by Ogol'tsova (1990) were not relevant anno 2020, and therefore this study was excluded from the body of evidence. Literature was searched for studies published after the search date of Warner (September 2014). The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched for SRs and RCTs with relevant search term until July 10th, 2019. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 1967 hits.

 

Studies were selected based on the following criteria: included patients with Tis/T1 glottic larynx carcinoma, compared radiotherapy with open or endolaryngeal surgery, reported at least one of the outcomes of interest, the study design was a systematic review (SR) or randomized controlled trial (RCT), and written in English language.

 

Eight studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full texts and thorough assessment of the included studies, seven studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods). Through the SR of Huang (2017) one RCT (Aaltonen, 2014) was included. No other, more recent, RCTs were found. Therefore, in addition to this RCT, the guideline development group decided to select the most recent SR of observational studies that could answer the PICO (Ding, 2019). The comparative observational studies described in this SR were added to the body of evidence and described in the summary of literature.

 

Data-synthesis

Results from RCTs and observational studies were described and synthesized (preferably by meta-analysis) separately. A priori, the guideline development group decided that observational studies should be of sufficient quality to allow a useful GRADE assessment and to allow conclusions that can guide the recommendations. The guideline development group used the following criteria for eligible observational studies of sufficient quality:

 • Compared at least two interventions.
 • Included at least 50 patients.
 • Corrected for at least one plausible confounder, for example by matching cases and controls, stratification, or statistical correction by performing a multivariable analysis.

 

Results

One RCT (Aaltonen, 2014) and seven comparative observational studies were included in the analysis of the literature. They all compared laser surgery with radiation therapy (RT). Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias table. No studies were found that compared open surgery with radiotherapy.

 1. Ding, Y., & Wang, B. (2019). Efficacy of laser surgery versus radiotherapy for treatment of glottic carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Lasers in Medical Science, 34(5), 847-854.
 2. van Gogh, C. D., Verdonck-de Leeuw, I. M., Wedler-Peeters, J., Langendijk, J. A., & Mahieu, H. F. (2012). Prospective evaluation of voice outcome during the first two years in male patients treated by radiotherapy or laser surgery for T1a glottic carcinoma. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269(6), 1647-1652.
 3. Goor, K. M., Peeters, A. J. G., Mahieu, H. F., Langendijk, J. A., Leemans, C. R., Verdonck‐de Leeuw, I. M., & Van Agthoven, M. (2007). Cordectomy by CO2 laser or radiotherapy for small T1a glottic carcinomas: costs, local control, survival, quality of life, and voice quality. Head & Neck: Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck, 29(2), 128-136.
 4. Hamilton, D. W., De Salis, I., Donovan, J. L., & Birchall, M. (2013). The recruitment of patients to trials in head and neck cancer: a qualitative study of the EaStER trial of treatments for early laryngeal cancer. European archives of oto-rhino-laryngology, 270(8), 2333-2337.
 5. Huang, G., Luo, M., Zhang, J., & Liu, H. (2017). The voice quality after laser surgery versus radiotherapy of T1a glottic carcinoma: systematic review and meta-analysis. OncoTargets and therapy, 10, 2403.
 6. Kerr, P., Taylor, S. M., Rigby, M., Myers, C., Osborn, H., Lambert, P.,... & Fung, K. (2012). Oncologic and voice outcomes after treatment of early glottic cancer: transoral laser microsurgery versus radiotherapy. Journal of Otolaryngology--Head & Neck Surgery, 41(6).
 7. Kono, T., Saito, K., Yabe, H., Uno, K., & Ogawa, K. (2016). Comparative multidimensional assessment of laryngeal function and quality of life after radiotherapy and laser surgery for early glottic cancer. Head & neck, 38(7), 1085-1090.
 8. Low, T. H., Yeh, D., Zhang, T., Araslanova, R., Hammond, J. A., Palma, D.,... & Nichols, A. (2017). Evaluating organ preservation outcome as treatment endpoint for T1aN0 glottic cancer. The Laryngoscope, 127(6), 1322-1327.
 9. Milovanovic, J., Djukic, V., Milovanovic, A., Jotic, A., Banko, B., Jesic, S.,... & Stankovic, P. (2013). Clinical outcome of early glottic carcinoma in Serbia. Auris Nasus Larynx, 40(4), 394-399.
 10. Ogol'tsova, E. S., Paches, A. I., Matiakin, E. G., Dvoírin, V. V., Fedotenko, S. P., Alferov, V. S.,... & Stiop, L. D. (1990). Comparative evaluation of the effectiveness of radiotherapy, surgery and combined treatment of stage I-II laryngeal cancer (T1-2NoMo) based on the data of a cooperative randomized study. Vestnik otorinolaringologii, (3), 3-7.
 11. Remacle, M., Eckel, H. E., Antonelli, A., Brasnu, D., Chevalier, D., Friedrich, G.,... & Wustrow, T. P. (2000). Endoscopic cordectomy. A proposal for a classification by the Working Committee, European Laryngological Society. European archives of oto-rhino-laryngology, 257(4), 227-231.
 12. Remacle, M., Van Haverbeke, C., Eckel, H., Bradley, P., Chevalier, D., Djukic, V.,... & Quer, M. (2007). Proposal for revision of the European Laryngological Society classification of endoscopic cordectomies. European archives of oto-rhino-laryngology, 264(5), 499-504.
 13. Remmelts, A. J., Hoebers, F. J. P., Klop, W. M. C., Balm, A. J. M., Hamming-Vrieze, O., & Van Den Brekel, M. W. M. (2013). Evaluation of lasersurgery and radiotherapy as treatment modalities in early stage laryngeal carcinoma: tumour outcome and quality of voice. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 270(7), 2079-2087.
 14. Schrijvers, M. L., van Riel, E. L., Langendijk, J. A., Dikkers, F. G., Schuuring, E., van der Wal, J. E., & AM van der Laan, B. F. (2009). Higher laryngeal preservation rate after CO2 laser surgery compared with radiotherapy in T1a glottic laryngeal carcinoma. Head & Neck: Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck, 31(6), 759-764.
 15. Taylor, S. M., Kerr, P., Fung, K., Aneeshkumar, M. K., Wilke, D., Jiang, Y.,... & Rigby, M. H. (2013). Treatment of T1b glottic SCC: laser versus radiation-a Canadian multicenter study. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 42(1), 1-7.
 16. Warner, L., Chudasama, J., Kelly, C. G., Loughran, S., McKenzie, K., Wight, R., & Dey, P. (2014). Radiotherapy versus open surgery versus endolaryngeal surgery (with or without laser) for early laryngeal squamous cell cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).

Randomised controlled trial

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics 2

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

 

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Comments

Aaltonen, 2014

Type of study: RCT

 

Setting and country:

Three largest university hospitals in Finland

 

Funding and conflicts of interest:

None reported

Inclusion criteria:

Patients with previously untreated, histologically confirmed squamous cell carcinoma limited to 1 mobile vocal cord, staged as T1aN0M0

 

Exclusion criteria:

Females

 

N total at baseline:

Intervention: 28 included, 25 analysed (radiation therapy)

Control: 32 included, 31 analysed (Transoral Laser Surgery or TLS)

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 61.0

C: 69.0

 

Sex:

I: 100% M

C: 100% M

 

Groups comparable at baseline?

Yes

Radiation therapy

 

Patients allocated to radiation therapy had their treatments started within 6 weeks after randomization. The larynx was irradiated with 6-MeV photons from 2 opposing 4.5 x 4.5 to 5 x 5 cm wedge fields to a total cumulative dose of 66 Gy in 2-Gy daily fractions over 6.5 weeks with a linear accelerator. When necessary an anterior bolus was added to achieve the desired dose at the anterior commissure. The uniformity criteria within the planned target volume were defined according to the International Commission on Radiation Units and Measurements Report 50. The clinical target volume encompassed the larynx with no attempt to irradiate the regional lymphatics.

 

 

 

Laser surgery

 

Patients assigned to TLS had the tumour excised under general anaesthesia within 6 weeks from randomization by use of a CO2 laser. The operations were performed as described elsewhere (8, 9) by only 7 experienced senior surgeons. In short, the tumours were first split, and tumour tissue was removed down to a macroscopically healthy muscle layer. After tumour excision, small biopsy specimens were taken to ensure complete (R0) removal.

Length of follow-up:

24 months

 

Loss-to-follow-up:

Intervention: 1 (4%)

Reasons: not mentioned

 

Control: 0 (0%)

 

Incomplete outcome data:

None mentioned

 

In total, 1 participant was excluded because she was female and 3 participants withdrew consent.

 

Expert rated quality of voice

The mean scores in expert-rated overall voice quality (G), voice roughness (R), and strain (S) remained similar between the groups during follow-up, but patients treated with TLS had a more breathy voice than those who received radiation therapy (score 1.52 versus 0.28 (on a scale from 0 (normal) to 3 (extremely abnormal) 2 years after treatment, P<0.001). A statistically significant difference emerged also in asthenia (0.74 versus 0.11; P=0.003), but in both groups the absolute value was under 1, suggesting limited clinical relevance of this finding. Breathiness and asthenia improved significantly with time in the radiation therapy group (from 1.17 at baseline to 0.28 2 years after treatment, P=0.001; and from 0.56 to 0.11, P=0.001, respectively) but not in the TLS group.

The degree of voice breathiness varied between groups. In the TLS group, 5/27 (19%) had no voice breathiness (score 0), 20/27 (74%) had mildly or moderately breathy voice (score 1 or 2), 2/27 (7%) had extremely breathy voice (score 3), and in the radiation therapy group, 14/20 (70%) had no voice breathiness (score 0), 6/20 (30%) had mildly or moderately breathy voice (score 1 or 2), 0/20 (0%) had extremely breathy voice (score 3).

 

Self-rated quality of voice

Self-rated hoarseness was judged similar between the groups (P=0.144). The self-reported quality of voice improved significantly from the baseline quality during follow-up in both groups (in the TLS group, the VAS score decreased from 59.0 to 43.1, P=0.040; and in the radiation therapy group, from 53.1 to 35.4, P=0.026). Patients assigned to radiation therapy reported less impact of hoarseness on their daily living activities than did patients assigned to TLS (P=0.007).

 

Videolaryngostroboscopic findings

In comparison with the radiation therapy group, patients assigned to TLS had less sufficient glottal function at videolaryngostroboscopy performed 2 years after study entry. They had higher scores for irregular glottal closure (P=0.025), oval closure (P=0.005), and incomplete glottal closure (P=0.018).

Sixty patients entered the study between June 1998 and October 2008.

 

Observational studies

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Ding (2019)

 

 

SR and meta-analysis of observational studies

 

Literature search up to 04/2017.

18 studies were included in the SR, of which 7 studies were published after 2010 and met our PICO criteria

 

A: Low, 2016

B: Kono, 2016

C: Taylor, 2013

D: Remmelts, 2013

E: Milovanovic, 2013

F: Van Gogh, 2012

G: Kerr, 2012

 

Study design:

A: retrospective cohort

B: retrospective cohort

C: prospective cohort

D: retrospective cohort

E: prospective cohort

F: prospective cohort

G: retrospective cohort

 

Setting and Country:

A: Australia

B: Japan

C: Canada

D: the Netherlands

E: Serbia

F: the Netherlands

G: Canada

 

Source of funding and conflicts of interest:

 

Ding (2019): not reported

 

A: The authors had no funding, financial relationships, or conflicts of interest to disclose.

 

B: not reported.

 

C: The authors declare that they have no competing interests.

Funding not reported.

 

D: The authors have no conflict of interest.

Funding not reported.

 

E: Conflict of interest: none. Funding not reported.

 

F: not reported.

 

G: Financial disclosure of authors and reviewers: None

reported.
Conflict of interest: not reported.

 

 

Inclusion criteria SR:
(1) patients

with glottic cancer;

(2) intervention was LS compared with RT;
(3) outcomes data reported; and
(4) article type was original research.

 

Exclusion criteria SR:

(1) Reviews, letters
(2) Irrelevant
(3) Not glottic cancer
(4) No usable outcomes data

Important patient characteristics at baseline:

 

N, total and per group (LS/RT)

A: 105, 53/52

B: 64, 37/27

C: 63, 21/42

D: 248, 89/159

E: 146, 72/74

F: 106, 67/39

G: 243, 143/91

 

Mean age in years (LS versus RT)

A: 65.4 versus 70.6

B: 64 versus 69

C: 64.3 versus 68.6

D: 67 versus 64

E:59.5 versus 62.9

F: 66 versus 65

G: 67 versus 67

 

Sex (% men, LS versus RT):

A: 79 versus 85

B: 81 versus 89

C: 86 versus 93

D: 88 versus 87

E: 90.3 versus 90.5

F: 100 versus 100

G: 86 versus 90

 

Stage

A: T1a

B: T1a

C: T1b

D: Tis, T1a, T1b, T2

E: Tis, T1a

F: T1a

G: T1, T2

 

Groups comparable at baseline?

A: significant difference in age between groups

B: unclear

C: yes

D: significant difference in age and primary tumour stage between groups

E: significant difference in age between groups

F: unclear

G: unclear, there seems to be a difference in tumour stage between groups

H: unclear, there seems to be a difference in tumour stage between groups

Laser surgery (LS)

 

A: Transoral laser microsurgery (TLM)

 

B: LS-Vap: vaporization with defocused mode using laser surgery

LS-Ex: type II subligamental

cordectomy procedure using the advantages of the

laser device and our proficiency in phonosurgical microflap

technique

 

C: Transoral laser

Microsurgery (TLM)

 

D: Direct microlaryngoscopy

with complete resection of the lesion with CO2

laser surgery (LS)

 

E: Transoral laser microsurgery (TLM)

 

F: Endoscopic laser surgery

 

G: Transoral laser

Microsurgery (TLM)

 

 

 

Radiotherapy (RT)

 

A: Conventional

two-field techniques RT (prior to 2009) / Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) (after 2009)

 

B: Conventional RT

 

C: Curative dose of radiation

 

D: Radiotherapy with photon linear accelerator

 

E: Radiotherapy

 

F: Radiotherapy

 

G: Radiotherapy

 

 

End-point of follow-up:

 

A: mean: 3.58 (sd 2.41) (LS) versus 4.55 (sd 3.17) (RT) years, max 60 months.

 

B: median 37 (range 10-70) months.

 

C: median 34 (range 5-102) months

 

D: mean 44 (range 3-89) (LS) versus 48 (2-108) (RT) months.

 

E: range 38-107 months.

 

F: max 24 months.

 

G: median 28 (LS) versus 32 (RT) months, max 60 months.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

A: unclear

B: unclear

C: voice outcomes not available for 40 patients (11/21 LS and 29/42 RT), other outcomes: unclear

D: quality of voice not available for 106 patients (30/89 LS, 76/159 RT), other outcomes: unclear

E: unclear

F: unclear

G: voice quality data not available for 111 patients (94/ 143 LS, 8/91 RT)

 

 

 

Overall survival at 5 years

 

A:

TLM: 86%,

RT: 85%

P=0.887

 

B: not reported

 

C: not reported

 

D:

LS: 80/89 (90%),

RT: 125/159 (70%)

P=0.106

 

E:

TLM: 97.2%

RT: 95.9%

P>0.05

 

F: not reported

 

G:

LS: 91 ± 3%,

RT: 90 ± 4%

P = not significant.

No differences were found in the matched stage and substage analyses.

 

Diasease-free survival at 5 years

(Defined as)

 

A:

(Disease-free survival)

LS: 69%,

RT: 78%

p=0.151

 

B: not reported

 

C: not reported

 

D:

(Local recurrence)

LS: 17/89 (19%)

RT: 18/159 (11%)

P=0.0091

 

(Regional recurrence)

L: 2/89 (2%)

RT: 2/159 (1%)

P=0.62

 

E: not reported

 

F: not reported

 

G: not reported

 

Larynx preservation

A: (laryngectomy-free survival at 5-year follow-up)

TLM: 65%

RT: 77%

P=0.20

 

B: not reported

 

C: (laryngeal preservation rate at 2-year follow-up)

LS: 100%

RT: 85.9%

 

D: (larynx preservation rate at 5-year follow-up)

LS: 87/89 (93%)

RT: 142/159 (83%)

P=0.049

 

E: not reported

 

F: (larynx preservation at 2-year follow-up)

LS: 67/67 (100%)

RT: 37/39 (95%)

 

G: (laryngeal preservation rate at 2-year follow-up)

Stage 1

TLM: 100%

RT: 92 ± 4%

P=0.004

 

Voice quality / Voice preservation

(measured with)

 

A: not reported

 

B: (GRASB scale)

At the time point of 12 months after treatment, perceptual scores of grade and breathiness were significantly higher in the LS group compared with those in the RT group. Scores of roughness, asthenia, and strain were similar in both groups. According to the acoustic analysis, significant differences were not observed in fundamental frequency between these 2 groups. However, other acoustic parameters, including jitter, shimmer, and NHR, as well as aerodynamic MPT, were significantly better in the RT group than in the LS group.

 

(VHI)

LS: 29.3 ± 4.9

RT: 12.6 ± 3.2

p=0.012

 

C: (VHI)

During the last work up VHI-10 ranged from 0 to 11 (median 6) in the laser group and 0 to 34 (median 7) in the radiation

group.

 

D: (VHI)

LS: 12.4 ± 8.9

RT: 8.3 ± 7.7

p=0.005

For the VHI median scores were 8.3 and 12.4 respectively for the patients treated with radiotherapy or laser surgery, with a higher score reflecting a worse outcome (p value < 0.05). If split between T1a and T1b, only for the T1b subgroup these results were of significance.

 

E: (vocal analysis)

There was a highly significant change in values of F0, MPT, jitter and shimmer in all three groups of patients (p < 0.01). F0, jitter and shimmer increased significantly, and MPT decreased significantly for all three groups. HNR significantly increased for TLM and RT group, but no statistically significant changes were detected in SC group.

The differences between mean values of acoustic and aerodynamic parameters among different groups were compared, using Bonferroni multiple comparison, and shown in the Table 6. There is

a highly significant difference in values of F0, shimmer and HNR between all groups (p < 0.01) before and six months after the treatment. There was little difference in mean values of MPT among TLM and RT group before had after the treatment, and in mean values of jitter between TLM and RT group six months after the treatment (p > 0.05).

 

F: (vocal analysis)

Three months after treatment there was a significant difference between the two treatment modalities with better scores for patients treated with laser surgery regarding jitter and shimmer (t = -2.9, p = 0.007 and t = -3.1,

p = 0.004 respectively) and higher fundamental frequency for patients treated with laser surgery (t = 3.8, p = 0.000).

At 6, 12 and 24 months there were no significant differences any longer between the two treatment modalities except for the fundamental frequency. Voices of patients

treated with laser surgery were significantly higher pitched compared to patients treated by radiotherapy at 12 and 24 months after treatment (t = 2.3, p = 0.027 and t = 2.4, p = 0.018 respectively).

 

G: (VHI)

Median VHI-10 scores were worse for laser patients at all three time intervals despite a stage bias in favour of TLM (range of median VHI score over time intervals: TLM = 9.5 to 12, RT = 3.5 to 8; p =.01–.08).

Author’s conclusion

(on 18 studies) Early stage glottic carcinoma patients who underwent LS had increased larynx preservation and overall survival, especially in T1a stage patients compared to RT patients. LS and RT had comparable local control, disease-specific survival, and recurrence. This indicates that LS may be a better option for glottic cancer treatment. When doctors and patients choosing treatment modality for glottic carcinoma, they should take survival, local

control, laryngeal preservation, voice function, and complications of treatment into account. Studies show that LS is a safe and effective treatment modality that can be used for treating glottic carcinoma. However, large-scale and well-designed RCTs are required before a conclusive statement could be made regarding the

efficacy of laser surgery and radiotherapy for glottic carcinoma.

 

Personal remarks on study quality

- None of the studies corrected for confounding

- Only 7 of the 18 studies met out inclusion criteria (published after 2010 and met PICO criteria)

 

 

 

 

 

 

Risk of bias table

Randomised controlled trial

Study reference

 

 

Describe method of randomisation1

Bias due to inadequate concealment of allocation?2

 

Bias due to inadequate blinding of participants to treatment allocation?3

Bias due to inadequate blinding of care providers to treatment allocation?3

Bias due to inadequate blinding of outcome assessors to treatment allocation?3

Bias due to selective outcome reporting on basis of the results?4

Bias due to loss to follow-up?5

 

Bias due to violation of

intention to treat analysis?6

Aaltonen, 2014

Study participants were randomized to the treatments at a 1:1 ratio by means of a computer program with random digits weighted according to the proportions of past randomizations to yield a roughly balanced number of randomizations between the groups in a concealed fashion. Randomization was carried out by a hospital staff member who was independent of the study. Tumour site in the vocal cord was used as a stratification factor at randomization. The result of randomization was communicated to the centres by phone.

Unlikely

Likely

 

Note: patients were not blinded

Likely

 

Note: care providers were not blinded

Likely

 

Note: the self-rated quality of voice may have bias, as patients knew to which arm they were randomized. It was not reported whether other assessors (expert-rated and videolaryngostroboscopic findings) were blinded.

Unlikely

Unclear

 

Note: loss to follow-up was not reported

Unlikely

 

Table of excluded studies

Author and year

Reason for exclusion

Che, 2019

Population does not match with PICO.

Ding, 2019

SR of observational studies. Most recent SR, and observational studies which met our PICO and were published after 2010 were described.

Guimarães, 2018

SR of observational studies.

Lee, 2018

SR of observational studies.

Huang, 2017

SR of observational studies and one RCT. The RCT is included in the analysis.

Gioacchini, 2017

SR of observational studies.

Waghmare, 2017

Narrative review.

Mo, 2016

SR of observational studies.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2027

De geldigheid van de richtlijnmodule komt te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

NB: Informatie over de autorisatiedatum, autoriserende partij(en), herbevestiging en regiehouder(s) worden ter zijne tijd na autorisatie toegevoegd aan deze alinea.

 

Module[1]

Regiehouder(s)[2]

Jaar van autorisatie

Eerstvolgende beoordeling actualiteit richtlijn[3]

Frequentie van beoordeling op actualiteit[4]

Wie houdt er toezicht op actualiteit[5]

Relevante factoren voor wijzigingen in aanbeveling[6]

Behandeling Tis/T1 glottisch larynxcarcinoom            

[1] Naam van de module

[2] Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere regiehouders)

[3] Maximaal na vijf jaar

[4] (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar

[5] regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand blijft

[6] Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

 

De richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met:

 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties | Patiëntenvereniging HOOFD-HALS
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland | Oncologie

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2019 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren.

 

Werkgroep

 • Prof. Dr. R. de Bree, KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht, Utrecht, NVKNO (voorzitter)
 • Dr. M.B. Karakullukcu, KNO-arts/hoofd-halschirurg, NKI, Amsterdam, NVKNO
 • Dr. H.P. Verschuur, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Haaglanden MC, Den Haag, NVKNO
 • Dr. M. Walenkamp, AIOS-KNO, LUMC, Leiden, NVKNO
 • Dr. A. Sewnaik, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Erasmus MC, Rotterdam, NVKNO
 • Drs. L.H.E. Karssemakers, MKA-chirurg-oncoloog/hoofd-hals chirurg, NKI, Amsterdam, NVMKA
 • Dr. M.J.H. Witjes, MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVMKA
 • Drs. L.A.A. Vaassen, MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+, Maastricht, NVMKA
 • Drs. W.L.J. Weijs, MKA-chirurg-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVKMA
 • Drs. E.M. Zwijnenburg, Radiotherapeut-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVRO
 • Dr. A. Al-Mamgani, Radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVRO
 • Prof. Dr. C.H.J. Terhaard, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht, NVRO
 • Drs. J.G.M. Van den Hoek, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVRO
 • Dr. E. Van Meerten, Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, NIV
 • Dr. M. Slingerland, Internist-oncoloog, LUMC, Leiden, NIV
 • Drs. M.A. Huijing, Plastisch Chirurg, UMC Groningen, Groningen, NVPC
 • Prof. Dr. S.M. Willems, Klinisch patholoog, UMC Groningen, Groningen, NVVP
 • Prof. Dr. E. Bloemena, Klinisch patholoog, Amsterdam UMC, locatie Vumc, Amsterdam, NVVP
 • R.A. Burdorf, Voorzitter dagelijks bestuur patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • P.S. Verdouw, Hoofd infocentrum patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • A.A.M. Goossens, Verpleegkundig specialist oncologie, Haaglanden MC, Den Haag, V&VN
 • Dr. P. de Graaf, Radioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVvR
 • Dr. W.V. Vogel, Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVNG
 • Drs. G.J.C. Zwezerijnen, Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVNG

 

Klankbordgroep

 • Dr. C.M. Speksnijder, Fysiotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht, KNGF
 • Ir. A. Kok, Diëtist, UMC Utrecht, Utrecht, NVD
 • Dr. M.M. Hakkesteegt, Logopedist, Erasmus MC, Rotterdam, NVvLF
 • Drs. D.J.M. Buurman, Tandarts-MFP, Maastricht UMC+, Maastricht, KNMT
 • W. Van der Groot-Roggen, Mondhygiënist, UMC Groningen, Groningen, NVvM
 • Drs. D.J.S. Dona, Bedrijfsarts/Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboud UMC, Nijmegen, NVKA
 • Dr. M. Sloots, Ergotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht
 • J. Poelstra, Medisch maatschappelijk werkster, op persoonlijke titel

 

Met dank aan

 • Maarten Donswijk, Nucleair geneeskundig, AVL

 

Met ondersteuning van

 • Dr. J. Boschman, Senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. C. Gaasterland, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. A. Van der Hout, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. L. Oostendorp, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. M. Oerbekke, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. A. Hoeven, Junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Bree, de

KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht

* Lid Algemeen Bestuur Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (onbetaald)

* Voorzitter Research Stuurgroep NWHHT

* Lid Richtlijnen commissie NWHHT

* Lid dagelijks bestuur NWHHT

* Lid Clinical Audit Board van de Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

* Lid wetenschappelijk adviescommissie DORP

* Voorzitter Adviescommissie onderzoek hoofd-halskanker (IKNL/PALGA/DHNA/NWHHT)

Geen

Geen

Slingerland

Internist-oncoloog, LUMC

* 2018-present: Treasurer of the "Dutch Association of Medical Oncology"(NVMO - vacancy fees)

* 2018-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT-Systemic therapy)

* 2016-present: Member of the 'Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - study group steering group (coordinating))

* 2016-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - Elderly Platform)

* 2012-present: Member "Working Group for Head-Neck Tumors" (WHHT) "University Cancer Centre"(UCK) Leiden - Den Haag

* 2019: Member CAB DHNA

Deelname Nationaal expert forum hoofd-halskanker MSD dd 2-5-2018

 

* Deelname Checkmate studie, sponsor Bristol-Myers Squibb (BMS): An open label, randomized phase 3 clinical trial of nivolumab versus therapy of investigator's choice in recurrent or metastatic platinum-refractory squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)

* Deelname Commence studie, sponsor Radboud University, in collaboration with Merck Serono International SA (among several Dutch medical centers): A phase lB-II study of the combination of cetuximab and methotrexate in recurrent of metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. A study of the Dutch Head and Neck Society, MOHN01/COMMENCE study.

* Deelname HESPECTA studie: Phase I study: to determine the biological activity of two HPV16E6 specific peptides coupled to Amplivant®, a Toll-like receptor ligand in non-metastatic patients treated for HPV16-positive head and neck cancer.

* Deelname PINCH studie (nog niet open): PD-L1 ImagiNg to predict durvalumab treatment response in HNSCC (PINCH) trial; patiënten met biopt bewezen locally recurrent of gemetastaseerd HNSCC

* Deelname ISA 101b-HN-01-17 studie (nog niet open): A randomized, Double-blind, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Cemiplimab versus the combination of Cemiplimab with ISA101b in the Treatment of Subjects.

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op de onderwerpen van de gemelde onderzoeken: nivolumab, cetuximab + methotrexaat, Amplivant, durvalumab, cemiplimab.

Meerten, van

Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut

Geen

Op dit moment Principal Investigator voor NL van gerandomiseerde fase III trial naar toegevoegde waarde van pembrolizumab aan chemoradiotherapie bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker. Sponsor: GlaxoSmithKline Research & Development Ltd. Studie is nog lopend, resultaten zullen pas bekend zijn na verschijning van de richtlijn.

 

In toekomst mogelijk participatie aan door industrie gesponsorde studies op gebied van behandeling van hoofdhalskanker

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op het onderwerp van het gemelde onderzoeken: de toegevoegde waarde van pembrolizumab bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker.

Huijing

Plastisch chirurg, UMC Groningen

Geen

Geen

Geen

Sewnaik

KNO-arts/hoofd Hals chirurg, Erasmus MC

Sectorhoofd Hoofd-Hals chirurgie

Geen

Geen

Vaassen

MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+ / CBT Zuid-Limburg

*Lid Bestuur NVMKA

*Waarnemend hoofd MKA-chirurgie MUMC

Geen

Geen

Witjes

MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen

Geen

PI van KWF grant: RUG 2015 -8084: Image guided surgery for margin assessment of head & neck Cancer using cetuximab-IRDye800 cONjugate (ICON)

 

geen financieel belang

Geen. Financiering door KWF werd niet als een belang ingeschat.

Bloemena

Klinisch patholoog, Amsterdam UMC (locatie Vumc) / Radboud UMC / Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

* Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – vacatiegeld (tot 1-12-20)

* Voorzitter Commissie Bij- en Nascholing (NVVP)

* Voorzitter (tot 1-12-20) Wetenschappelijke Raad PALGA - onbezoldigd

Geen

Geen

Willems

Klinisch patholoog, UMC Groningen

Vice-vz PALGA, AB NWHHT, CAB DHNA, mede-vz en oprichter expertisegroep HH pathologie NL,

Hoofdhalspathologie UMC Groningen

PDL1 trainer NL voor MSD

Onderzoeksfinanciering van Pfizer, Roche, MSD, BMS, Lilly, Novartis, Bayer, Amge, AstraZeneca

Geen

Karakullukcu

KNO-arts/hoofd-hals chirurg, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Verschuur

KNO-arts/Hoofd-hals chirurg, Haaglanden MC

* Opleider KNO-artsen
* Dagvoorzitter

Geen

Geen

Walenkamp

AIOS KNO, LUMC

Geen

Geen

Geen

Al-Mamgani

Radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Terhaard

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht

Niet van toepassing

Geen

Geen

Hoek, van den

Radiotherapeut-oncoloog UMCG

Niet van toepassing

Geen

Geen

Zwijnenburg

Radiotherapeut, Hoofd-hals Radboud UMC

Geen

Geen

Geen

Burdorf

Patiëntvertegenwoordiger

Geen

Geen

Geen

Verdouw

Hoofd Infocentrum patiëntenvereniging HOOFD HALS

Geen

Werkzaam bij de patiëntenvereniging. De achterban heeft baat bij een herziening van de richtlijn

Geen

Karssemakers

Hoofd-hals chirurg NKI/AVL

 

MKA-chirurg-oncoloog Amsterdam UMC (locatie AMC) / vakgroep kaakchirurgie Amsterdam West

Niet van toepassing

Geen

Geen

Goossens

Verpleegkundig specialist, Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

* Bestuurslid (penningmeester) PWHHT (onbetaald)

* Lid Commissie voorlichting PVHH (onbetaald)

Geen

Geen

Zwezerijnen

Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

 

PhD kandidaat, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Lid als nucleair geneeskundige in HOVON imaging werkgroep (bespreken van richtlijnen en opzetten/uitvoeren van wetenschappelijke studies met betrekking tot beeldvorming in de hematologie); onbetaald

Geen

Geen

Vogel

Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, AVL

Geen

In de afgelopen jaren incidenteel advies of onderwijs, betaald door Bayer, maar niet gerelateerd aan hoofd-hals

 

KWF-grant speekselklier toxiteit na behandeling. Geen belang bij de richtlijn

Geen

Graaf, de

Radioloog, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Bestuurslid sectie Hoofd-Hals radiologie (onbetaald)

Geen

Geen

Weijs

MKA-chirurg-oncoloog, Radboudumc

MKA-chirurg, Weijsheidstand B.V. Werkzaam als algemeen praktiserend MKA-chirurg, betaald (0,1 fte)

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het uitnodigen van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) voor de Invitational conference en met afgevaardigden van de PVHH in de werkgroep. Het verslag hiervan is besproken in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging HOOFD-HALS en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de werkgroep de knelpunten in de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren. De werkgroep beoordeelde de aanbeveling(en) uit de eerdere richtlijnmodule (NVKNO, 2014) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door de patiëntenvereniging en genodigde partijen tijdens de Invitational conference (zie bijlagen). Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE-gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html.

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, Williams JW Jr, Kunz R, Craig J, Montori VM, Bossuyt P, Guyatt GH; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008 May 17;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008 May 24;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139.

Schünemann, A Holger J (corrected to Schünemann, Holger J). PubMed PMID: 18483053; PubMed Central PMCID: PMC2386626.

Wessels M, Hielkema L, van der Weijden T. How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. J Med Libr Assoc. 2016 Oct;104(4):320-324. PubMed PMID: 27822157; PubMed Central PMCID: PMC5079497.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Follow-up/Nazorg