Het vergrote ovarium

Initiatief: NVOG Aantal modules: 15

Startpagina - Het vergrote ovarium

Waar gaat deze richtlijn over?

In 2013 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) de richtlijn Het Vergrote Ovarium ontwikkeld. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de beschikbare wetenschappelijke literatuur en klinische expertise de beste zorg zou zijn voor patiënten met een vergroot ovarium.

 

Nieuwe aanbevelingen

In 2018 is gestart met de herziening en update van de richtlijn. In dit project zijn 4 bestaande modules herzien en 4 modules nieuw toegevoegd. Hierbij is de oude module ‘Behandeling Vergroot ovarium’ nu opgesplitst in 4 modules waarin de behandeling van de benigne cyste, follow-up van de benigne cyste, behandeling van de dermoïdcyste en het contralateraal ovarium worden beschreven.

 

Verder zijn 2 stroomschema’s herzien (stroomschema’s 5.1 en 5.2), 1 stroomschema alleen opnieuw vormgegeven (stroomschema 5.3) en één stroomschema nieuw ontwikkeld (stroomschema 5.4):

Module

Publicatiedatum

Diagnostiek: beeldvorming (herzien).

11-03-2021

Diagnostiek: tumormarkers (nieuw).

11-03-2021

Diagnostische Modellen (nieuw).

11-03-2021

Behandeling benigne ogende cyste: chirurgie versus expectatief (herzien).

11-03-2021

Follow-up duur benigne ovarium cyste (herzien).

11-03-2021

Dermoïdcyste (nieuw).

11-03-2021

Contralaterale ovarium (nieuw).

11-03-2021

Organisatie van zorg (herzien).

11-03-2021

Implementatieplan (herzien/nieuw)

11-03-2021

Flowcharts 5.1 tot en met 5.4

11-03-2021

 

Daarnaast is in dit project ook patiëntinformatie voor Thuisarts ontwikkeld  https://www.thuisarts.nl/cyste-op-eierstok. De modules ‘Definities’, ‘Vergroot ovarium in de zwangerschap’ en ‘Vergroot ovarium en torsie’ waren geen onderdeel van dit herzieningsproject en zijn behouden zoals ontwikkeld in 2013.

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met een goedaardig vergroot ovarium.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor ovarium is eierstok. De twee ovaria behoren tot de vrouwelijke geslachtsorganen en liggen aan weerszijden van de baarmoeder in het bekken. Een normaal ovarium is ongeveer 3 centimeter groot. Soms komt het voor dat het ovarium (veel) groter is dan 3 centimeter. Een veel voorkomende oorzaak is een cyste. Dit is een holte gevuld met vocht. Meestal zijn ovariumcysten goedaardig en hebben vrouwen hier weinig klachten van. Soms worden de cysten groter en is een operatie nodig. Jaarlijks worden 6000 tot 7000 vrouwen geopereerd vanwege een goedaardige afwijking van het ovarium.

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart gemaakt. Een keuzekaart kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Meer informatie over opties bij Eierstokcystes kunt u hier vinden.

 

Bij aanverwante informatie op de Richtlijnendatabase staat een patiëntenversie van de richtlijn uit 2013. Daarnaast is op Thuisarts patiëntinformatie beschikbaar op basis van de modules die in dit project worden herzien of nieuw zijn toegevoegd https://www.thuisarts.nl/cyste-op-eierstok.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de herziening en update van de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De modules zijn opgesteld door een landelijke werkgroep bestaande uit gynaecologen, gynaecologisch-oncologen, een klinisch chemicus en een patiëntvertegenwoordiger.

Volgende:
Definities