Hersenmetastasen

Initiatief: NVN Aantal modules: 30

Startpagina - Hersenmetastasen

Waar gaat deze richtlijn over?
De richtlijn behelst het traject van diagnostiek, behandeling, voorlichting en begeleiding van volwassen patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren. Metastasering naar de hersenen van hematologische maligniteiten (leukemie, lymfoom) wordt in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten, omdat het een ander diagnostisch- en behandeltraject vraagt. Voor leptomeningeale metastasering is een separate richtlijn beschikbaar. 

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren.

 

Voor patiënten
Hersenmetastasen zijn uitzaaiingen van een kanker in de hersenen. Hersenuitzaaiingen ontstaan meestal bij vaste tumoren, zoals long- en borstkanker. Ook bij bloedkankers, zoals leukemie en lymfoom, kunnen uitzaaiingen in de hersenen voorkomen, maar deze worden in de richtlijn buiten beschouwing gelaten. Bij 10 tot 30 procent van de patiënten met een uitgezaaide vaste tumor ontstaan ook hersenuitzaaiingen.

 

Meer informatie over hersenuitzaaiingen is te vinden op kanker.nl:
https://www.kanker.nl/bibliotheek/uitzaaiingen/uitzaaiingen-in-de-hersenen/7359-uitzaaiingen-in-de-hersenen

 

Op Thuisarts.nl staat informatie in begrijpelijke taal voor mensen die (misschien) uitzaaiingen in de hersenen hebben:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Voor de herziening van de richtlijn uit 2011 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie eind 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hersenmetastasen. De patiënten zijn vertegenwoordigd via de Stichting Melanoom. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname en de werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Toepassen
In dit richtlijntraject zijn stroomdiagrammen ontwikkeld over Diagnostiek en Behandeling, zie bijlage.

Volgende:
Epidemiologie en etiologie