Herhaalde miskraam

Initiatief: NVOG Aantal modules: 1

Startpagina - Herhaalde miskraam

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen met een herhaalde miskraam. Deze richtlijn heeft betrekking op miskramen tot een zwangerschapsduur van 20 weken. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Omschrijving van het probleem
  • Analyse van:
   • cytogenetische factoren
   • endocriene factoren
   • uteriene factoren
   • trombofilie
   • hyperhomocysteïnemie
   • leefgewoonten
   • herhaalde miskraam zonder oorzaak
  • Minimale vereiste zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met herhaalde miskraam.  

 

Voor patiënten

Er is sprake van een herhaalde miskraam als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. De zwangerschap moet dan wel zijn aangetoond met op zijn minst een zwangerschapstest. De miskramen hoeven niet per se achter elkaar plaats te vinden; de vrouw kan voor of tussen de miskramen in één of meer kinderen hebben gekregen. Ook kunnen de zwangerschappen van verschillende partners van de vrouw zijn. De volgende zwangerschappen vallen niet onder de definitie herhaalde miskraam:

  • buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • molazwangerschap, waarbij de placenta doorgroeit maar het embryo niet
  • biochemische zwangerschap. Dat is een zwangerschap in een vroeg stadium die alleen nog maar te detecteren is met een heel gevoelige zwangerschapstest of met een serum-HCG-bepaling. 

Ongeveer 1 tot 3 procent van alle vrouwen die zwanger worden, krijgt te maken met herhaalde miskramen. De grootste risicofactor voor herhaalde miskramen is de leeftijd van de vrouw.

 

Meer informatie over herhaalde miskraam is te vinden op de website van de gynaecologen:

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/Herhaalde-miskraam-2.0-08-06-2007.pdf

 

Meer informatie over herhaalde miskraam is ook te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

https://www.freya.nl/?s=herhaalde+miskraam

https://www.freya.nl/kinderwens/diagnoses/herhaalde-miskramen-2/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).