Hepatocellulair carcinoom

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 23

Startpagina – Hepatocellulair carcinoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met Hepatocellulair carcinoom (HCC). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: Surveillance, diagnostiseren, stereotactische radiotherapie, palliatieve systeemtherapie, radioembolisatie, chirurgie, follow-up en nazorg.  

 

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten met een HCC en op volwassen patiënten met een verhoogd risico op HCC die opname in een surveillance programma behoeven. Waar de richtlijn zich beperkt tot patiënten met een gevorderde fibrose of cirrose wordt dit aangegeven.

 

Doelgroep

De richtlijn is bestemd voor alle professionals die in de tweede of derde lijn betrokken zijn bij de surveillance, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een HCC.

 

Voor patiënten

Hepatocellulair carcinoom is een vorm van leverkanker. In deze richtlijn komen de onderwerpen diagnostiseren, behandeling met operatie, behandeling met systeemtherapie en de zorg daarna ter sprake.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, De Nederlandse Leverpatiëntenvereniging en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2024

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2024

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2029

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Volgende:
Surveillance