Hematurie

Initiatief: NVU Aantal modules: 29

Symptomatische patiënt met hematurie

Onder ‘symptomatische patiënten’ wordt verstaan patiënten met mictieklachten of andere klachten van de urinewegen, zoals flank- of koliekpijn. Een eenmalige negatieve urinescreening door middel van een urineteststrook bij symptomatische patiënten is geen reden om verdere diagnostiek achterwege te laten. Herhaling van het screenend onderzoek is gewenst bij een negatieve uitslag en symptomatologie. Er is onvoldoende duidelijkheid voor een richtlijn over het aantal uit te voeren negatieve urineteststroken bij een symptomatische patiënt.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-10-2010

Laatst geautoriseerd  : 01-10-2010

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie
Volgende:
Diagnostiek hematurie - laboratoriumbepaling