Helicobacter pylori-infectie bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 14

Startpagina - Helicobacter pylori-infectie kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met een H. pylori-infectie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Wat de toegevoegde waarde is van verschillende aanvullende onderzoeken, zoals kijkonderzoek in de maag, bij het vaststellen van een H. pylori-infectie
    • Wanneer kinderen (0-18 jaar) moeten worden getest op H. pylori-infectie
    • Wat de meest veilige en effectieve therapie is voor kinderen met een H. pylori-infectie
    • Wanneer kinderen vervolgd moeten worden door een arts als ze een H. pylori-infectie hebben (gehad) en welke behandelaar deze follow-up moet doen

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een H. pylori-infectie.

 

Voor patiënten

Helicobacter pylori (H. pylori) is een bacterie die in de maag wordt gevonden. Kinderen worden meestal op jonge leeftijd geïnfecteerd met deze bacterie. Besmetting vindt plaats van mens op mens, vaak binnen het gezin. Een besmetting met H. pylori komt regelmatig voor: ongeveer 5 tot 15 procent van de kinderen in Westerse landen onder de 10 jaar is besmet. Een H. pylori-infectie kan klachten van de maag, buikpijn, bloedarmoede en oprispingen geven. Om aan te tonen of een kind geïnfecteerd is met H. pylori zijn verschillende testen beschikbaar, zoals een ademtest of een ontlastingtest.

 

Bij aanverwante informatie staat een patiëntenversie van deze richtlijn.

 

Meer informatie over maagklachten en H. pylori is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/maagklachten/ik-heb-maagklachten-en-helicobacter-pylori

 

Meer informatie over H. pylori-infectie is ook te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

https://www.mlds.nl/ziekten/helicobacter-pylori-infectie-met/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, maag-darm-leverartsen, microbiologen, huisartsen en artsen jeugdgezondheidszorg.

Volgende:
Diagnose H. pylori-infectie bij kinderen