Hartrevalidatie

Initiatief: NVVC Aantal modules: 39

Startpagina - Hartrevalidatie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met hartrevalidatie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke patiëntengroepen in aanmerking komen voor hartrevalidatie
  • De hulpmiddelen voor de indicatiestelling van hartrevalidatie
  • De doelen van het hartrevalidatieprogramma
  • Het screenen van verschillende doelen volgens een beslisboom
  • Redenen om niet in aanmerking te komen voor hartrevalidatie
  • De verschillende interventies bij hartrevalidatie
  • Hartrevalidatie bij hartfalen en bij bijzondere patiëntengroepen
  • Hartrevalidatie in de kliniek
  • De overgang op de periode na de hartrevalidatie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hartrevalidatie.

 

Voor patiënten

Hartrevalidatie is bedoeld voor alle patiënten bij wie recent of langer geleden een hartprobleem is geconstateerd en die daar klachten van ondervinden. Het richt zich op het lichamelijke, psychische en sociale functioneren van de patiënt en op de bescherming tegen vaatproblemen. Tijdens hartrevalidatie werken patiënten aan lichamelijk herstel en leren zij omgaan met de langetermijngevolgen. In 95 procent van de gevallen vindt hartrevalidatie plaats in dagbehandeling op de polikliniek. Hartrevalidatie is ook bedoeld voor familie en naasten van hartpatiënten in de vorm van het verlenen van steun en informatievoorziening.

 

Meer informatie over hartrevalidatie is te vinden op de website van de Nederlandse Hartstichting:

https://www.hartstichting.nl/behandelingen/hartrevalidatie

 

Meer informatie en contact met lotgenoten is te vinden op de website van de Hart & Vaatgroep:

https://harteraad.nl/dossier-artikelen/dossier-hartrevalidatie-samenwerkingsprogramma-met-de-hartstichting/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC).De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de cardiologen, fysiotherapeuten, revalidatiegeneeskundigen, psychologen, hart- en vaatverpleegkundigen en ergotherapeuten.

Volgende:
Diagnosegroepen bij hartrevalidatie