Hallux valgus

Initiatief: NOV Aantal modules: 17

Startpagina - Hallux valgus

Waar gaat deze richtlijn over?

Onderwerp van de richtlijn is de primaire behandeling van de idiopathische en verworven hallux valgus bij volwassenen en adolescenten (exclusief iatrogene hallux valgus). Het doel van de behandeling van de hallux valgus is een functioneel belastbare, pijnvrije en schoeibare voet. Het doel van deze richtlijn is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling van hallux valgus door meer uniformiteit aan te brengen in diagnostiek, en in indicatiestelling voor respectievelijk conservatieve therapie en operatief ingrijpen. Door meer uniformiteit op medisch-technisch gebied wordt bijgedragen aan een meer doelmatige en tijdefficiënte behandeling van hallux valgus. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan over:

  • De inzet van conservatieve behandeling voor patiënten met hallux valgus
  • Hoe de diagnose het beste gesteld kan worden en wie er voor een operatie in aanmerking komt.
  • Welke operatietechniek het beste kan worden toegepast in welke situatie
  • Hoe de patiënt na een operatie opgevolgd dient te worden.
  • Welke informatie zou moeten worden verstrekt aan een patiënt met hallux valgus.
  • Hoe patiënten verwezen dienen te worden aan welke kwalificaties een chirurg die hallux valgus chirurgie uitvoert zou moeten voldoen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een hallux valgus.

 

Voor patiënten

Hallux valgus is een standsafwijking van het gewricht van de grote teen. Een hallux valgus kan pijn geven bij het dragen van schoenen, vooral aan de knok van de grote teen. Hallux valgus is op verschillende manieren te behandelen. Het belangrijkste is dat men goede schoenen draagt. Daarnaast kan men voor een niet-operatieve behandeling terecht bij een podotherapeut, een registerpodoloog, een fysiotherapeut of een orthopedisch schoenmaker. Wanneer de niet-operatieve behandeling de klachten niet of onvoldoende vermindert, kan een operatie overwogen worden. De orthopedisch chirurg kan de scheefstand corrigeren. Er zijn verschillende operatietechnieken, waaruit de chirurg kiest op basis van de kenmerken en behoeften van de individuele patiënt.

 

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De eerste versie van deze richtlijn is in 2015 gepubliceerd. Aangezien er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied op het gebied van conservatieve behandeling en chirurgische indicatie en technieken, is er in 2019 een herzieningstraject gestart. Dit traject is in 2021 afgerond.

 

Toepassen

Er is een presentatie beschikbaar die een overzicht geeft van de belangrijkste punten van de richtlijn. Er is een stroomschema ontwikkeld voor chirurgische behandeling van hallux valgus.

 

Status van de richtlijn

In 2019/2020 is de richtlijn modulair herzien. Na het raadplegen van alle stakeholders om knelpunten te inventariseren, zijn de onderwerpen geprioriteerd die aan vernieuwing toe waren. De volgende (sub)modules zijn volledig herzien, ter vervanging van de bestaande modules:

  • Conservatieve behandeling.
  • Indicatiestelling voor chirurgie.
  • Open chirurgische technieken.
  • Minimaal invasieve technieken .

De modules over diagnostiek, anesthesie, nabehandeling en informatievoorziening waren nog voldoende actueel en zijn gehandhaafd. De herziening van de richtlijn is uitgevoerd door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de orthopedie, fysiotherapie, podotherapie, podologen, orthopedisch schoenmakers, en de patiëntenorganisatie ReumaNederland.

Volgende:
Conservatieve behandeling