Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een (verdenking op een) glioom. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De verschillende onderzoeken die ingezet dienen te worden om een glioom aan te tonen.
  • De behandelingsstrategieën van een laaggradig en een hooggradig glioom met gebruik van chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie.
  • De beste behandeling voor oudere patiënten met een glioom.
  • De behandeling van patiënten met een diffuus groeiend glioom met uitbreiding naar meerdere hersenkwabben (gliomatosis cerebri).
  • De behandeling van patiënten met een terugkerend glioom na een eerste behandeling.
  • De medicamenteuze behandeling van verschillende klachten bij een glioom.
  • De revalidatie en begeleiding van patiënten met cognitieve of emotionele klachten als gevolg van een glioom.
  • De voorlichting aan patiënten met een glioom en zijn naasten/omgeving (inclusief huisarts).
  • De rol van de verpleegkundige/verpleegkundig specialist bij de behandeling van patiënten met een glioom.
  • De follow-up van patiënten met een glioom ten aanzien van tumorgroei en therapie-effect.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met een glioom.

 

Voor patiënten

Meer informatie over gliomen is te vinden op:

https://www.hersentumor.nl

 

Meer informatie over gliomen is ook te vinden op de website van de neurologen:

https://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/hersentumoren

 

Meer informatie over gliomen is ook te vinden op Kanker.nl

https://www.kanker.nl/bibliotheek/glioom/wat-is/7670-glioom

 

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie in samenwerking met de bij de werkgroep betrokken wetenschappelijke verenigingen en het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen, neuropsychologen, verpleegkundigen en vertegenwoordigers namens de Levenmetkanker-beweging.

 

Bij de ontwikkeling van de richtlijn is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. De patiëntvertegenwoordigers die deelnamen aan de richtlijnwerkgroep hebben knelpunten aangeleverd, na inventarisatie van ervaringen van patiënten op een bijeenkomst van de patiëntenvereniging Cerebraal. Daarnaast werd De Levenmetkanker-beweging geconsulteerd in de landelijke commentaarronde.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 15-04-2015

Laatst geautoriseerd : 15-04-2015

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie