Follow-up na kinderkanker

Initiatief: NVK Aantal modules: 1

Follow-up na Kinderkanker

Aanbeveling

Onder het kopje 'Aanverwant' vindt u de richtlijn Kinderkanker in pdf-formaat (bestaat uit 3 delen).

 

De NVK werkt aan het opstellen van een verbeterplan voor deze richtlijn.

Overwegingen

Onder het kopje 'Aanverwant' vindt u de richtlijn Kinderkanker in pdf-formaat (bestaat uit 3 delen).

 

De NVK werkt aan het opstellen van een verbeterplan voor deze richtlijn.

Onderbouwing

Onder het kopje 'Aanverwant' vindt u de richtlijn Kinderkanker in pdf-formaat (bestaat uit 3 delen).

 

De NVK werkt aan het opstellen van een verbeterplan voor deze richtlijn.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 09-06-2010

Laatst geautoriseerd  : 09-06-2010

Onder het kopje 'Aanverwant' vindt u de richtlijn Kinderkanker in pdf-formaat (bestaat uit 3 delen).

 

De NVK werkt aan het opstellen van een verbeterplan voor deze richtlijn.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Geautoriseerd door:
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Methode ontwikkeling

Evidence based