Foetale Groeibeperking (FGR)

Initiatief: NVOG Aantal modules: 2

Startpagina - Foetale Groeibeperking (FGR)

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is bij een foetale groeibeperking. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Definitie van foetale groeibeperking
 • Hoe vaak komt foetale groeibeperking voor?
 • Oorzaken van foetale groeibeperking
 • Aanwijzingen voor een hoger risico op foetale groeibeperking
 • Diagnostische testen
 • Gevolgen op lange termijn
 • Therapie
 • Corticosteroïden
 • Beleidsoverwegingen
 • Conclusies en aanbevelingen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen die zwanger zijn van een kind met foetale groepbeperking.

 

Voor patiënten

Bij een foetale groeibeperking blijft de groei van het kindje in de baarmoeder achter. Het kindje is te klein en/of te licht ten opzichte van de duur van de zwangerschap. De groeiachterstand wordt meestal veroorzaakt door een verminderde doorbloeding van de placenta. Het kindje kan niet goed groeien omdat het te weinig voedingsstoffen en zuurstof binnenkrijgt en de afvalstoffen niet goed kwijt kan.

 

Er zijn verschillende normaalwaarden die aangeven welke groei past bij de duur van de zwangerschap. Afhankelijk van de gebruikte waarde blijft bij 3 tot 10 van de 100 zwangerschappen de groei achter. In een aantal gevallen is de kans op groeiachterstand hoger. Zo hebben vrouwen met een chronische hoge bloeddruk en een matig tot ernstige chronische nierziekte vaker een kindje met een groeiachterstand. Ook spelen roken en het gebruik van sommige medicijnen een rol.

 

Meer informatie over foetale groeibeperking is te vinden in een folder samengesteld door verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, patiënten en RIVM:

http://www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:51790&versionid=&subobjectname

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De richtlijn is opgesteld door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de gynaecologen.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-09-2017

Laatst geautoriseerd  : 01-09-2017

Uiterlijk 2022 bepaalt de Otterlo werkgroep of deze module nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijnmodule te herzien. De geldigheid van de module komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De NVOG is als houder van deze module de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijnmodule deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijnmodule delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Patiëntenfederatie Nederland

Samenstelling werkgroep

Deze module is ontwikkeld vanuit de Otterlo werkgroep:

 • dr. C.B. Bax, gynaecoloog Amsterdam UMC
 • dr. M.A. de Boer, gynaecoloog Amsterdam UMC

 

Begeleid door:

 • dr. E.M.E. den Breejen, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen. (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij de NVOG.

 

Tabel belangenverklaringen

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Dr. C.J. Bax

gynaecoloog

Secretaris Otterlo werkgroep, lid werkgroep infectieziekten

geen

geen

M.A. de Boer

gynaecoloog

Otterlo werkgroep

geen

geen

Inbreng patiëntenperspectief

Met de Patiëntenfederatie Nederland heeft gedurende het ontwikkelproces contact plaatsgevonden over het patiëntenperspectief. De conceptrichtlijn is voor commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland.

Volgende:
Rol Doppler van ACM bij FGR na 32 weken