Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker

Initiatief: NVOG Aantal modules: 93

Fertiliteitsbehoud bij vrouwen - Stimulatieschema's

Uitgangsvraag

Welk stimulatieschema is het meest geschikt en veilig voor spoed ovariële hyperstimulatie?

Aanbeveling

De werkgroep is van mening dat een kort antagonisten protocol de voorkeur heeft bij een spoed procedure voor het invriezen van eicellen of embryo's.

Er kan geen aanbeveling worden gedaan over het beste stimulatieschema bij borstkanker.

De werkgroep is mening dat, in nauw contact tussen gynaecoloog en oncologisch behandelaar op elk moment van de cyclus begonnen kan worden met het stimulatieschema, om hiermee spoed-IVF of vitrificatie van eicellen mogelijk te maken en onnodig uitstel van de oncologische behandeling te voorkomen.

De werkgroep is van mening dat continueren van de orale anticonceptiepil een spoedige start van ovariële hyperstimulatie vergemakkelijkt.

Overwegingen

Vanwege de beperkte tijd is het belangrijk dat er nauw contact is tussen de gynaecoloog en de oncologische behandelaren over de planning van de start van de oncologische behandeling en de keuze van het schema. In het kader van vlotte planning van de spoed-fertiliteitspreservatie procedure is bij verwijzing het continueren van de orale anticonceptiepil raadzaam.

Er zijn geen literatuurgegevens over de veiligheid van ovariële hyperstimulatie bij hormoongevoelige tumoren (zoals borstkanker) in aanwezigheid van tumorweefsel of tijdens radiotherapie, zodat geen duidelijke uitspraak gedaan kan worden over de planning van de ovariële stimulatie t.o.v. de oncologische behandeling. De voorkeur gaat uit naar toepassing van de ovariële hyperstimulatie na de operatieve verwijdering van het tumorweefsel en niet tijdens de radiotherapie. Dit is in praktijk echter lang niet altijd haalbaar.

Onderbouwing

Voor het invriezen van eicellen is een hormonale stimulatie, zoals bij IVF-behandeling, noodzakelijk, om multifolliculaire groei en eicelrijping te bewerkstelligen. Een GnRH-agonist-down regulatieschema is voor oncologiepatiënten niet ideaal, omdat het relatief lang duurt. Een GnRH-antagonist protocol is korter en kan worden gecombineerd met een GnRH-agonist trigger waardoor het risico op ovarieel hyperstimulatie syndroom (OHSS) zeer laag is [Cakmak 2013 (1), Reddy 2014 (2)]. Als het vanwege tijdgebrek niet wenselijk is om de volgende menstruatie af te wachten, kan ook luteaal (2e helft van de cyclus) of random worden gestart met hormoonstimulatie [Cakmak 2013 (3)]. De opbrengst hiervan is vergelijkbaar met de conventionele start van hormoonstimulatie op cyclus dag 2 [Cakmak 2013 (3), Bedoschi 2010 (4), Von Wolff 2009 (5)]. Vanwege de beperkte tijd is het belangrijk dat er nauw contact is tussen de gynaecoloog en de oncologische behandelaren over de planning van de start van de oncologische behandeling.
Het verhoogde oestrogeengehalte na ovariële hyperstimulatie en de overweging dat dit nadelig zou kunnen zijn voor de nog aanwezige tumor of tumorcellen tijdens de stimulatie, heeft geleid tot aangepaste stimulatieschema's voor vrouwen met borstkanker. Hier bestaat praktijkvariatie en tijdens stimulatie wordt wereldwijd wisselend tamoxifen, letrozol of niets toegevoegd [Meirow 2014 (6), Oktay 2005 (7), Revelli 2013 (8)].

Er zijn aanwijzingen dat het moment van start van stimulatie in de cyclus (ook luteaal) bij spoedbehandeling geen nadelige invloed op de opbrengsten van de behandeling heeft.
Cakmak 2013 (3), Practice Committee ASRM (13), Von Wolff 2009 (5)

Er zijn aanwijzingen dat de toevoeging van letrozol aan de stimulatie bij patiënten met borstkanker geen negatieve invloed heeft op de borstkankervrije overleving.
Azim 2008 (10)

Er zijn aanwijzingen dat de toevoeging van tamoxifen aan stimulatie bij patiënten met borstkanker geen negatieve invloed heeft op de borstkankervrije overleving
Meirow 2014 (6)

Er zijn aanwijzingen dat spoed-IVF/ovariële hyperstimulatie direct na chemotherapie, zelfs na 1 kuur, tot slechte opbrengsten leidt.
Dolmans 2005 (12)

Op dit moment is het onduidelijk welk ovarieel stimulatieschema het meest effectief is voor wat betreft de eicelopbrengst en veilig is voor wat betreft de recidiefkans voor vrouwen met borstkanker [Dahhan 2013 (9)]. Studies waarbij alleen tamoxifen of letrozol is toegevoegd aan de ovariële stimulatie, laten zien dat de kortetermijnoverleving van vrouwen na ovariële stimulatie gelijk is aan vrouwen die geen ovariële stimulatie hebben ondergaan [Azim 2008 (10), Meirow 2014 (6), Kim 2016 (11)]. Een gerandomiseerde studie, de STIM-trial (een multicenter RCT) loopt in verschillende centra in Nederland en probeert antwoord te geven op de vraag welk hormoonstimulatieschema het meest effectief is, met betrekking tot de eicelopbrengst. Toekomstige cohortstudies zullen meer inzicht in de veiligheid moeten geven.
Spoed fertiliteitspreservatie direct na chemotherapie, zelfs na 1 kuur, wordt afgeraden, omdat de opbrengsten slecht zijn [Dolmans 2005 (12)]. Het minimale interval tussen de laatste chemokuur en start spoed-IVF met het oog op veiligheid (miskramen en aangeboren afwijkingen ten gevolge van DNA-schade door therapie) en effectiviteit moet nog nader worden bepaald. Na chemotherapie kan cyclusherstel 5-9 maanden op zich laten wachten doordat de pool (pre)antrale follikels volledig verloren gaat tijdens de chemotherapie. Een periode van tenminste 6 -12 maanden is daarom een praktisch minimum.

 1. 1 - Cakmak H, Rosen MP. Ovarian stimulation in cancer patients. Fertil Steril, 2013a. 99(6): p. 1476-84. [link]
 2. 2 - Reddy J, Turan V, Bedoschi G, et al. Triggering final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) versus human chorionic gonadotropin (hCG) in breast cancer patients undergoing fertility preservation: an extended experience. J Assist.Reprod.Genet. 2014. [link]
 3. 3 - Cakmak H, Katz A, Cedars MI, et al. Effective method for emergency fertility preservation: random-start controlled ovarian stimulation. Fertil Steril, 2013b. 100(6): p. 1673-80. [link]
 4. 4 - Bedoschi GM, de Albuquerque FO, Ferriani RA, et al. Ovarian stimulation during the luteal phase for fertility preservation of cancer patients: case reports and review of the literature. J Assist Reprod Genet, 2010. 27(8): p. 491-4. [link]
 5. 5 - Von Wolff M, Thaler CJ, Frambach T, et al. Ovarian stimulation to cryopreserve fertilized oocytes in cancer patients can be started in the luteal phase. Fertil Steril, 2009. 92(4): p. 1360-5. [link]
 6. 6 - Meirow D, Raanani H, Maman E, et al. Tamoxifen co-administration during controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization in breast cancer patients increases the safety of fertility-preservation treatment strategies. Fertil Steril. 2014 Aug;102(2):488-95. [link]
 7. 7 - Oktay K, Buyuk E, Libertella N, et al. Fertility preservation in breast cancer patients: a prospective controlled comparison of ovarian stimulation with tamoxifen and letrozole for embryo cryopreservation. J.Clin.Oncol., 2005. 23(19): p. 4347-4353. [link]
 8. 8 - Revelli A, Porcu E, Levi Setti PE, et al. Is letrozole needed for controlled ovarian stimulation in patients with estrogen receptor-positive breast cancer? Gynecol Endocrinol, 2013. 29(11): p. 993-6. [link]
 9. 9 - Dahhan T, Balkenende E, van Wely M, et al. Tamoxifen or letrozole versus standard methods for women with estrogen-receptor positive breast cancer undergoing oocyte or embryo cryopreservation in assisted reproduction. Cochrane.Database.Syst.Rev., 2013. 11: p. CD010240. [link]
 10. 10 - Azim AA, Costantini-Ferrando M, Oktay K. Safety of fertility preservation by ovarian stimulation with letrozole and gonadotropins in patients with breast cancer: a prospective controlled study. J Clin Oncol. 2008 Jun 1;26(16):2630-35. [link]
 11. 11 - Kim J, Turan V, Oktay K. Long-term safety of letrozone and gonadotropin stimulation for fertility preservation in women with breast cancer. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Jan 11. [link]
 12. 12 - Dolmans MM, Demylle D, Martinez-Madrid B, et al. Efficacy of in vitro fertilization after chemotherapy. Fertil Steril. 2005 Apr;83(4):897-901. [link]
 13. 13 - Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Fertility preservation in patients undergoing gonadotoxic therapy or gonadectomy: a committee opinion. Fertil Steril 2013 Nov;100(5):1214-23. [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 10-06-2016

Laatst geautoriseerd  : 10-06-2016

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Algemene gegevens

Aanleiding
Eind 2007 verscheen de evidence-based richtlijn ‘Cryopreservatie van ovariumweefsel’, ruim een jaar later gevolgd door de consensus-based richtlijn ‘Behoud ovariële functie na kankerbehandeling’. Zoals hun titels al doen vermoeden, hadden beide richtlijnen een behoorlijke overlap. De commissies van beide richtlijnen waren multidisciplinair van opzet. De eerste richtlijn was geïnitieerd door de NVOG op verzoek van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tweede richtlijn was geïnitieerd door de Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Ernstige tegenstrijdigheden zijn gelukkig uitgebleven door overleg tussen beide richtlijncommissies. De opzet van beide richtlijnen was duidelijk verschillend, waarbij de richtlijn ‘Cryopreservatie van ovariumweefsel’ meer de wetenschappelijke onderbouwing zocht voor de toepassing van cryopreservatie en autotransplantatie van ovariumweefsel. De richtlijn ‘Behoud ovariële functie’ was vooral gericht op de praktische toepassing van fertiliteitspreservatie per tumorsoort.

 

De ontwikkelingen op het gebied van fertiliteitspreservatie voor vrouwen en meisjes zijn de laatste jaren snel gegaan. Inmiddels zijn er meerdere mogelijkheden ontstaan, zoals spoed-IVF met invriezen van embryo’s, ovariumtranspositie, of invriezen van ovariumweefsel of eicellen. Wereldwijd zijn inmiddels tenminste 60 levend geborenen gerapporteerd na terugplaatsing van gecryopreserveerd (ingevroren) ovariumweefsel [Donnez 2015]. En van vele vrouwen en meisjes is ovariumweefsel gecryopreserveerd. In Nederland wordt ook op steeds grotere schaal ovariumweefsel gecryopreserveerd en is bij vijf vrouwen zesmaal ontdooid ovariumweefsel teruggeplaatst. Tot eind 2015 is bij twee vrouwen een zwangerschap ontstaan. De ene leidde tot een miskraam, de andere tot de geboorte van een kind. Het vitrificeren van eicellen is inmiddels gemeengoed, zowel op medische als op sociale gronden. Alle Nederlandse IVF-klinieken kunnen deze vorm van fertiliteitspreservatie bieden.

Nieuw

Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij steeds meer mogelijkheden beschikbaar zijn voor fertiliteitspreservatie, zijn een aantal zaken toegevoegd aan de inhoud van de eerdere versies van de richtlijnen. Dit betreft vooral de aandacht voor de resterende ovariële functie na oncologische therapie en de mogelijkheden om in tweede instantie alsnog fertiliteitspreserverende opties in te zetten (bij een recidief of bij een hoog risico op premature ovariële insufficiëntie). De hormonale gevolgen en de eventuele behandeling van premature ovariële insufficiëntie veroorzaakt door een oncologische behandeling komen uitgebreider aan bod. Tevens wordt dieper ingegaan op de oncologische en technische aspecten van autotransplantatie van gecryopreserveerd ovariumweefsel. In de opzet van de richtlijn wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de chronologische volgorde van de gebeurtenissen.

Doel en doelgroep

Doel
De behoefte aan informatie bij patiënten over fertiliteit en het veilig stellen ervan is groot, wat zich reflecteert in de snelle toename van het aantal counselingsgesprekken over dit onderwerp. Patiënten pleiten voor directe doorverwijzing en counseling over alle opties rondom fertiliteit(spreservatie) door een ter zake kundig gynaecoloog voor alle vrouwen in de vruchtbare levensfase die een oncologische diagnose krijgen.

 

Ook vanuit de politiek wordt het belang van goede counseling over fertiliteit(spreservatie) bij kanker onderschreven, getuige de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de publicatie van Bastings over de achterblijvende verwijscijfers [Bastings 2014].

 

Gezien alle ontwikkelingen waren de bovengenoemde richtlijnen aan een update toe. Wegens hun complementaire opzet en de overlap binnen de richtlijnen lag het voor de hand om beide richtlijnen dan ook direct samen te voegen. Hiervoor is opnieuw een multidisciplinaire richtlijncommissie samengesteld uit gemandateerde professionals van de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen en een drietal patiëntvertegenwoordigers.

Doelgroep

De doelgroep voor deze richtlijn zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van kanker bij jonge vrouwen en de zorgverleners die betrokken zijn bij de counseling over en uitvoering van behandelingen die gericht zijn op fertiliteitsbehoud bij deze vrouwen. Voor patiënten komt een aangepaste uitgave.

Na overleg met de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) is besloten de richtlijn te beperken tot volwassen vrouwen (vanaf 18 jaar). Vanuit de SKION-gelederen wordt namelijk geparticipeerd in PanCareLIFE, een Europees project voor de verbetering van de late effecten van kanker bij kinderen en jongvolwassenen, waarbinnen het initiatief is genomen om een internationale richtlijn fertiliteitspreservatie voor kinderen (jongens en meisjes) op te gaan stellen. Tevens is besloten de richtlijn te beperken tot de indicatie kanker. Benigne en sociale indicaties worden daarmee niet ontkend als potentiële redenen voor fertiliteitspreservatie, maar zijn beperkt qua aantal of werpen extra vragen op die hier buiten beschouwing worden gelaten.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling Alle werkgroepleden zijn afgevaardigd namens wetenschappelijke verenigingen en hebben daarmee het mandaat voor hun inbreng. Bij de samenstelling van de werkgroep is geprobeerd rekening te houden met landelijke spreiding, inbreng van betrokkenen uit zowel academische als algemene ziekenhuizen/instellingen en vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen/ disciplines. De patiëntenvereniging is eveneens vertegenwoordigd en voor het literatuuronderzoek is er een methodoloog of literatuuronderzoeker betrokken.
Werkgroep
dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog, Radboudumc , Nijmegen, voorzitter

dr. R.L.M. Bekkers, gynaecoloog, Radboudumc, Nijmegen, vice-voorzitter

dr. A.M.E. Bos, gynaecoloog, UMCU, Utrecht

E.B.L. van Dorst, gynaecoloog, UMCU, Utrecht

dr. J. van Echten-Arends, klinisch embryoloog, UMCG, Groningen

R. Jansen, verpleegkundig specialist, Radboudumc, Nijmegen

J. de Jong, ervarings/richtlijndeskundige, namens Levenmetkanker-beweging

L. Jongbloets, namens AYA-platform

dr. L.C.M. Kremer, kinderarts en klinisch onderzoeker, AMC, Amsterdam

dr. C.A.R. Lok, gynaecoloog, AVL, Amsterdam

dr. C. Verhaak, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Radboudumc, Nijmegen

dr. G.H. Westerveld, radiotherapeut, AMC, Amsterdam

dr. H. Westphal, klinisch embryoloog, Radboudumc, Nijmegen

M. Witte, namens AYA-platform

prof. dr. P.O. Witteveen, internist-oncoloog, UMCU, Utrecht

dr. M.J. Wondergem, hematoloog, VUMC, Amsterdam

drs. A.C.M. van der Togt-van Leeuwen, adviseur oncologische zorg, IKNL, Rotterdam (tot januari 2016)

drs. T. van Vegchel, adviseur oncologische zorg, IKNL, Utrecht(vanaf januari 2016)

G. Verweij, secretaresse, IKNL, Utrecht

G. Bakker, secretaresse, IKNL, Utrecht

 

Adviseur/mede-auteur

dr. O. van der Hel, literatuuronderzoeker, IKNL, Utrecht

prof. dr. G. de Wert, ethicus, Universiteit Maastricht, vakgroep Metamedica

mr. C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam

E. Balkenende, arts-onderzoeker, AMC, Amsterdam

M.M.A. Brood-van Zanten, arts endocrinologische gynaecologie, VUmc/NKI-AVL/AMC, Amsterdam

dr. E. van Dulmen, gezondheidswetenschapper en epidemioloog, VUmc, Amsterdam

dr. M. Goddijn, gynaecoloog, AMC, Amsterdam

L. Louwé, gynaecoloog, LUMC, Leiden

Belangenverklaringen

Om de beïnvloeding van de richtlijnontwikkeling of formulering van de aanbevelingen door conflicterende belangen te minimaliseren zijn de leden van werkgroep gemandateerd door de wetenschappelijke verenigingen. Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld. Hiermee geven de werkgroepleden aan onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn. Potentiële conflicterende belangen zijn besproken. Waar nodig zijn werkgroepleden met belangenverstrengeling vervangen door een ander gemandateerd werkgroeplid. De bevindingen zijn schriftelijke vastgelegd in de belangenverklaring en opvraagbaar via info@iknl.nl.

Inbreng patiëntenperspectief

Bij de ontwikkeling van deze richtlijn is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. Drie patiëntvertegenwoordigers namen zitting in de richtlijnwerkgroep. Deze input is nodig voor de ontwikkeling van kwalitatief goede richtlijnen. Goede zorg voldoet immers aan de wensen en eisen van zowel zorgverlener als patiënt.

Door middel van onderstaande werkwijze is informatie verkregen en zijn de belangen van de patiënt meegenomen:

 • Bij aanvang van het richtlijntraject hebben de patiëntvertegenwoordigers knelpunten aangeleverd.
 • (Een of meer van) de patiëntvertegenwoordigers was aanwezig bij alle vergaderingen van de richtlijnwerkgroep. Zij hebben de conceptteksten beoordeeld, teneinde het patiëntenperspectief in de formulering van de definitieve tekst te optimaliseren.
 • De Leven met kanker-beweging en het AYA-platform zijn geconsulteerd in de externe commentaarronde.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Bevorderen van het toepassen van de richtlijn in de praktijk begint met een brede bekendmaking en verspreiding van de richtlijn. Bij verdere implementatie gaat het om gerichte interventies om te bevorderen dat professionals de nieuwe kennis en kunde opnemen in hun routines van de oncologische en palliatieve zorgpraktijk, inclusief borging daarvan. Als onderdeel van elke richtlijn worden implementatieacties bepaals. Activiteiten en interventies voor verspreiding en implementatie vinden zowel op landelijk als regionaal niveau plaats. Deze kunnen eventueel ook op maat gemaakt worden per instelling of specialisme. Informatie hierover is te vinden op www.iknl.nl/opleidingen.

Werkwijze

Financiering

De revisie en samenvoeging van beide richtlijnen is gefinancierd door IKNL. De inhoud van de richtlijn is niet beïnvloed door de financierende instantie.

 

Procesbegeleiding en verantwoording

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbanden. Ons doel is de beste zorg voor iedere patiënt.

 

IKNL werkt aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor de oncologische en palliatieve zorg. Naast het reviseren van richtlijnen faciliteert IKNL ook het onderhoud, het beheer, de implementatie en de evaluatie van deze richtlijnen. De kwaliteit van ontwikkelen, implementeren en evalueren van evidence en consensus based richtlijnen waarborgt IKNL door aan te sluiten bij de criteria opgesteld in de Richtlijn voor Richtlijnen (maart 2012), AGREE II en de Medisch specialistische richtlijnen 2.0.

 

Actualisatie

Deze richtlijn is goedgekeurd op 9 juni 2016. Betrokken verenigingen bewaken de houdbaarheid van deze en andere onderdelen van de richtlijn Zo nodig zal de richtlijn of een indivisuele module tussentijds op onderdelen worden bijgesteld.

 

Houderschap richtlijn

De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de verenigingen van beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. IKNL draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van de richtlijn.

 

Juridische betekenis

De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Ethische en juridische aspecten