Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker

Initiatief: NVOG Aantal modules: 93

Startpagina - Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is rondom fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De afweging voor welke patiënten welke fertiliteitsbehoudende technieken in aanmerking komen, onder andere door inschatting van de levensverwachting en de kans op onvruchtbaarheid.  
  • De verschillende technieken die beschikbaar zijn voor fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker en hoe de veiligheid van vrouwen hierbij gewaarborgd wordt.  
  • De ethische en juridische aspecten die van belang zijn bij de huidige en toekomstige fertiliteitsbehoudende technieken, alsmede bij het toepassen van hulp bij voortplanting.
  • Counseling en voorlichting omtrent de medische en psychologische aspecten van fertiliteitsbehoud om tot een zo goed mogelijk gezamenlijk besluit te komen.
  • De opties en overwegingen met betrekking tot fertiliteitsbehoud bij alle tumoren die in Nederland vaker dan tien keer per jaar bij vrouwen onder de leeftijd van 40 jaar voorkomen.
  • Screening en counseling van vrouwen ten aanzien van de late effecten van kankerbehandeling.
  • De kwaliteit- en veiligheidsnormen, alsmede de methoden van het bewaren van eicellen, embryo’s en eierstokweefsel.
  • De organisatie en logistiek van de zorg rondom fertiliteitsbehoud, opdat de mogelijkheden op landelijk niveau zo efficiënt en optimaal mogelijk benut worden.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van kanker bij jonge vrouwen en de zorgverleners die betrokken zijn bij de counseling over en uitvoering van behandelingen die gericht zijn op fertiliteitsbehoud bij deze vrouwen. 

 

Voor patiënten

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 2000 vrouwen tussen de 18 en 40 jaar en 250 meisjes jonger dan 18 jaar een vorm van kanker. De levensverwachting van deze jonge vrouwen is de laatste jaren door betere opsporing -en behandelingsmethoden sterk verbeterd. Als gevolg hiervan worden echter ook de ongewenste bijwerkingen van kankerbehandelingen als chemotherapie en bestraling steeds duidelijker. Zo bestaat de kans dat de eierstokken beschadigd raken en functieverlies optreedt. De ontwikkelingen van methoden om jonge vrouwen tegen het ontstaan van onvruchtbaarheid te beschermen (fertiliteitsbehoud) zijn de laatste jaren snel gegaan. Inmiddels zijn er meerdere mogelijkheden op het gebied van eierstok beschermende behandelingen, zoals het verplaatsen van de eierstokken in de buikholte of het invriezen van eierstokweefsel, embryo’s of eicellen of de toepassing van medicatie om de eierstokfunctie tijdelijk uit te schakelen, voorafgaand aan een schadelijke behandeling.

 

Meer informatie over fertiliteitsbehoud met betrekking tot jonge vrouwen met kanker (de AYA-patiëntengroep) is te vinden op de website van het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk www.ayazorgnetwerk.nl.

 

Patiënteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl.

Volgende:
Inleiding