Erfelijke darmkanker

Initiatief: IKNL Aantal modules: 73

Erfelijke darmkanker - Personen zonder CRC of polyposis

 Persoon zonder CRC of polyposis met in de familieanamnese één van de volgende kenmerken:

  • Eerstegraads familielid$ CRC < 50 jaar, (indien dit aangedane familielid zich zelf niet wil of kan laten verwijzen)#.
  • Drie of meer (eerste- of tweedegraads) familieleden CRC (of een met Lynch syndroom geassocieerde maligniteit*) < 70 jaar.
  • Kiembaanmutatie in één van de mismatch repair genen in de familie.

# = voor eerstegraads familieden van iemand met CRC 40-50 jaar, en geen aanwijzing voor mismatch repair deficiëntie of syndromale kenmerken, kan volstaan worden met surveillance: coloscopie vanaf 45 jaar tot 75 jaar 1 x per 5 jaar (zie hoofdstuk coloscopie)

* Lynch syndroom geassocieerde maligniteiten: colorectaalcarcinoom, endometriumcarcinoom, dunnedarmkanker, galwegkanker, maagcarcinoom, ovariumcarcinoom, nierbekkencarcinoom, uretercarcinoom, blaascarcinoom, talgkliercarcinoom
$ Familielid: genetisch gerelateerd familielid
# Eerstegraads familieleden: ouders, kinderen, broers, zussen
Tweedegraads familieleden: grootouders, kleinkinderen, ooms, tantes en kinderen van broers/zussen

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Risicocommunicatie