Erfelijke darmkanker

Initiatief: IKNL Aantal modules: 73

Erfelijke darmkanker - Patiënt met poliepen

Personen met poliepen (onder de 70 jaar)

 • Adenomateuze poliepen:
  • 10 of meer adenomen < 60 jaar (cumulatief)
  • 20 of meer adenomen < 70 jaar (cumulatief)
 • Serrated poliepen
  • 20 of meer serrated poliepen ongeacht lokatie (maar tenminste 3 proximaal van het sigmoïd)
  • 5 of meer histologisch bevestigde serrated poliepen proximaal van het sigmoïd waarvan 2 tenminste 1 cm groot.
 • Peutz-Jeghers type poliepen/hamartomen/juveniele poliepen
  • 2 of meer histologisch bevestigd #

# = indien slechts 1 histologisch bevestigde poliep aanwezig is dienen er voor verwijzing andere kenmerken van een hamartomateus polyposis syndroom of een dergelijk syndroom in de familie aanwezig te zijn.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Risicocommunicatie