Erfelijke darmkanker

Initiatief: IKNL Aantal modules: 73

Erfelijke darmkanker - Surveillance CRC

Verwijscriteria
Verwijscriteria voor surveillance c.q. periodieke coloscopie vanaf 45 jaar 1x per 5 jaar (zie ook hoofdstuk Coloscopie).

Voor personen met de diagnose familiair CRC bestaat een indicatie voor verwijzing voor periodiek endoscopisch onderzoek.
Dit betreft:

  1. Personen bij wie een klinisch geneticus de diagnose erfelijke CRC (Lynch syndroom, vermoedelijk Lynch syndroom en adenomateuze polyposis) heeft uitgesloten en de diagnose familiair CRC heeft gesteld, komen in aanmerking voor endoscopische surveillance door de MDL-arts.
  2. Personen met twee eerstegraads familieleden met CRC gediagnosticeerd tussen 50-70 jaar. Deze familieleden dienen allen genetisch gerelateerd te zijn (van de kant van vader of moeder).
  3. Personen met een eerstegraads familielid met CRC tussen de 50-70 jaar en een tweedegraads familielid met CRC onder de 70 jaar. Deze familieleden dienen allen genetisch gerelateerd te zijn (van de kant van vader of moeder).
  4. Personen met een eerstegraad familielid met een MSI-negatieve CRC < 50 jaar.
  5. Voor patiënten met een CRC geldt een surveillance advies (Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance)

Let op: Geen reden voor verwijzing naar een klinisch geneticus, maar wel reden voor eenmalige coloscopie hebben de volgende familieleden van CRC patiënten:

  • Personen met twee eerstegraads familieleden met CRC, waarvan één familielid tussen 50-70 jaar is en de ander >70 jaar. Bij deze personen dient één coloscopie op 45 jaar te worden verricht, waarna surveillance volgens consensus follow-up na poliepectomie volgt. Voor deze groep geldt ook weer dat familieleden genetisch gerelateerd dienen te zijn.
  • Personen met twee eerstegraads familieleden met CRC tussen de 70-80 jaar. Bij deze personen dient één coloscopie op 65 jaar worden verricht waarna surveillance volgens consensus follow-up na poliepectomie volgt. Deze familieleden dienen allen genetisch gerelateerd te zijn (van de kant van vader of moeder).
  • Personen met één aangedaan eerstegraads familielid met CRC boven de 50 jaar komen niet in aanmerking voor verwijzing naar een klinisch geneticus of voor surveillance coloscopie.

Figuur 1.
stamboom indexpatient
 

Bij deze indexpatiënt met CRC < 50 jaar is de uitslag van de MSI-diagnostiek normaal. De eerstegraads verwanten van deze patiënt hebben familiair colorectaal carcinoom en voldoen aan criteria voor verwijzing voor periodiek coloscopisch onderzoek
(- symbool)

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Lynch syndroom