Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom

Initiatief: IKNL Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Afzien van nageslacht

Hoe vaak mutatiedraagsters, vanwege het feit dat ze drager zijn, afzien van nageslacht en om die reden kiezen voor kinderloosheid, is niet bekend. Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar de incidentie en ervaring van patiënten met deze keuze-optie.

 

Voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor een verhoogde kans op kanker zijn de reproductieve opties divers: ‘niets doen', prenatale diagnostiek (PND), pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), zwangerschap met donorgameten (eicel- of zaadceldonatie), adoptie en het afzien van nageslacht.

 

De werkgroep is van mening dat er geen indicatie is voor eicelvitrificatie om reden van RRSO, gezien de lage kans op zwangerschap en de hoge kosten, naast het beperkte risico op ovariumcarcinoom per jaar. Indien de kinderwens nog niet is vervuld of het gezin niet voltooid, wordt aangeraden RRSO uit te stellen tot na het voltooien van de kinderwens.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Ovariële screening