Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom

Initiatief: IKNL Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Counseling preventieve

Wat moet worden besproken tijdens counseling omtrent RRSO?

Bij counseling omtrent RRSO, de aard van de ingreep en de timing ervan wordt minimaal het volgende besproken:

  • Voor de indicatiestelling is besproken dat screening naar vroeg-stadium ovariumcarcinoom onbetrouwbaar is.
  • De mate van effectiviteit van RRSO: deze is afhankelijk van de leeftijd van uitvoering. Indien uitgevoerd op de voorgestelde leeftijd is de effectiviteit ongeveer 96%, indien uitstel kan dit afnemen tot 80%.
  • De timing van de ingreep op geleide van het absolute risico per jaar, in combinatie met de persoonlijke situatie van patiënte, waarbij voltooiing van het gezin het belangrijkste is.
  • Adnexpathologie door middel van echoscopisch onderzoek in combinatie met serum CA125 bepaling dient pre-operatief te zijn uitgesloten.
  • De operatie wordt uitgelegd: methode van opereren (in principe per laparoscopie, in dagbehandeling), samenstelling van het operatieteam, wijze van anesthesie (algehele anesthesie), mogelijke complicaties en risico's en specifiek conversierisico naar laparotomie, afhankelijk van de voorgeschiedenis.
  • Restrisico op primair peritoneaal carcinoom (<1%), waarvoor screening niet effectief is.
  • Een RRSO is per definitite een electieve ingreep, derhalve kan na een zorgvuldige risico analyse besloten worden dat de risico's van de ingreep niet opwegen tegen het risicoreducerend effect op ovariumcarcinoom, zoals bij ernstige co-morbiditeit (ernstige COPD, extreme obesitas etc.) en na uitgebreide abdominale chirurgie of in geval van gemetastaseerd mammacarcinoom.
  • De gevolgen van iatrogene vroege menopauze en de mogelijke preventieve maatregelen om overgangsklachten op korte en langere termijn te voorkomen en de rol van hormonale substitutie (zie hoofdstuk Korte en lange termijn effecten - na RRSO).

Hierbij is het van belang dat de patiënte het consult verlaat met het gevoel dat ze gesteund wordt en dat ze de nodige handvatten heeft om met de situatie om te gaan (‘empowerment').

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Korte en langetermijneffecten na RRSO