Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Afzien van nageslacht

Hoe vaak mutatiedraagsters, vanwege het feit dat ze drager zijn, afzien van nageslacht en om die reden kiezen voor kinderloosheid, is niet bekend. Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar de incidentie en ervaring van patiënten met deze keuze-optie.

 

Voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor een verhoogde kans op kanker zijn de reproductieve opties divers: ‘niets doen' en het verhoogde risico accepteren, prenatale diagnostiek (PND), pre-implantatie genetische test (PGT), zwangerschap met donorgameten (eicel- of zaadceldonatie), adoptie en het afzien van nageslacht.

 

De werkgroep is van mening dat vrouwen gecounseld moeten worden om hun kinderwens – indien mogelijk- te vervullen vóór het risico op ovariumcarcinoom stijgt. De werkgroep is van mening dat er geen indicatie is voor eicelvitrificatie voorafgaand aan risico reducerende salpingo-oöphorectomie (RRSO), gezien de lage kans op zwangerschap en de hoge kosten van deze procedure, naast het beperkte risico op ovariumcarcinoom per jaar in de jaren tot aan vervullen van kinderwens. Indien de kinderwens nog niet is vervuld of het gezin niet voltooid, wordt aangeraden RRSO uit te stellen tot na het voltooien van de kinderwens.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Ovariële screening