Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom

Initiatief: IKNL Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Rol verwijzers in opsporing en signaleri

Uitgangsvraag
Wat is de rol van verwijzers (huisartsen en andere specialisten) in opsporing en signalering?

Aanbevelingen
Het is voor alle zorgverleners van belang om routinematig de familieanamnese uit te vragen met het focus op mamma-, ovarium(tuba)-, endometrium- en coloncarcinoom.

 

Er is weinig literatuur over de organisatie van zorg.
Het is voor alle zorgverleners (huisartsen en andere specialisten) van belang om routinematig de familieanamnese uit te vragen met het focus op mamma-, ovarium(tuba)-, endometrium- en coloncarcinoom; niet alleen wat betreft aanwezigheid van kanker in de familie en op welke leeftijd, maar ook het aantal familieleden dat geen kanker heeft gekregen is informatief. Sommige families hebben, doordat er veel mannelijke familieleden zijn, ‘weinig kans' gekregen om gynaecologische kanker te ontwikkelen. Idealiter is er in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van ziekenhuizen voor de familieanamnese een aparte module, die bruikbaar is voor alle specialismen.
Huisartsen en andere specialisten kunnen te allen tijde contact opnemen met een afdeling klinische genetica om te overleggen of de familieanamnese aanleiding is voor een verwijzing. Zie hoofdstuk Beleid klinische genetica.

Om te bepalen of er bij een patiënte of in haar familie een (sterk) verhoogd risico is op erfelijke borst-/eierstokkanker of erfelijke darmkanker, zijn er online tools beschikbaar op de websites van klinisch genetische centra van de universitair medische centra; zie hoofdstuk Risico op ovariumcarcinoom. Omdat het vóórkomen van ovariumcarcinoom een belangrijke rol kan spelen in BRCA- en Lynch families kan het gebruik van deze tools aanvullende informatie geven.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based