Erfelijk en Familiair Ovariumcarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 51

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Organisatie van zorg

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken, klikt u in de linker kolom op de subhoofdstuk- en/of paragraaftitel.

 

Aanbevelingen

Het is voor alle zorgverleners van belang om routinematig de familieanamnese uit te vragen met het focus op mamma-, ovarium(tuba)-, endometrium- en coloncarcinoom.

 

Na diagnose ovariumcarcinoom dient elke patiënt gecounseld te worden over de kans dat dit veroorzaakt kan zijn door een erfelijke DNA afwijking.

 

Door een test te verrichten op tumor-DNA kan een selectie gemaakt worden voor wie verwijzing naar de klinisch geneticus zinvol is. Ongeveer 1/5 patiënten met ovariumcarcinoom heeft een afwijking in het tumor DNA en daarmee een indicatie voor kiembaan DNA-onderzoek 

 

Ook kan gekozen worden voor counseling en aansluitend directe afname van bloed voor DNA onderzoek op erfelijke aanleg.

 

Ook vrouwen zonder afwijking in het tumor DNA maar met een positieve familie anamnese hebben een indicatie voor klinisch genetische counseling.

 

Counseling over verhoogd risico op ovariumcarcinoom dient te gebeuren door specialisten op dit gebied; een klinisch geneticus en/of gynaecoloog met aandachtsgebied erfelijke kanker.

 

Er wordt aanbevolen om de consequenties van het verhoogd risico op ovariumcarcinoom te bespreken bij een polikliniek familiaire tumoren of met een gynaecoloog met aandachtsgebied erfelijke tumoren (zie hoofdstuk Ovariële screening en hoofdstuk Preventieve chirurgie).

 

Er wordt aanbevolen om patiënten tijdens de gehele periode van counseling en preventieve chirurgie en ook in de nazorg, regelmatig te informeren over sociale steungroepen en lotgenotencontact (https://kankerindefamilie.nl/)

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 15-06-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Methode ontwikkeling

Evidence based