Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 1

Startpagina - Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom

Bij aanverwante informatie is de PDF versie van deze richtlijn te vinden.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen met een erfelijk ovariumcarcinoom. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Epidemiologie en oorzaken van eierstokkanker
  • Beleid klinische genetica
  • Reproductieve vraagstukken
  • Screening op ovariumcarcinoom
  • Preventief verwijderen van de eierstokken en eileiders
  • Korte- en langetermijneffecten na preventieve chirurgie
  • Organisatie van de zorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een erfelijk en familiair ovariumcarcinoom.

 

Voor patiënten

Ovariumcarcinoom is kanker in 1 of beide eierstokken of eileiders. Een ander woord voor ovariumcarcinoom is eierstokkanker. Bij een erfelijk ovariumcarcinoom zit er aanleg in de familie om eierstokkanker te krijgen. Deze aanleg komt door een afwijking in de genen. Kinderen erven de afwijking in de genen van hun ouders.

 

Bij een familiair ovariumcarcinoom komt eierstokkanker ook vaker in de familie voor, maar er is geen afwijking in de genen. Het kan zijn dat de ziekte vaker voorkomt in de familie door gewoonten die de familieleden hebben of lichamelijke eigenschappen die overeenkomen.

 

Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 1200 vrouwen eierstokkanker. De meeste vrouwen zijn tussen 55 en 80 jaar. Ongeveer 10 procent van de vrouwen met eierstokkanker krijgt de ziekte door een erfelijke aanleg.

 

Meer informatie over erfelijk en familiair ovariumcarcinoom is te vinden op Kanker.nl

https://www.kanker.nl/bibliotheek/eierstokkanker/wat-is/44-eierstokkanker  https://www.kanker.nl/bibliotheek/eierstokkanker/wat-is/6957-erfelijkheid-en-eierstokkanker

Meer informatie over erfelijk en familiair ovariumcarcinoom is te vinden op de website van de gynaecologen: 

https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Erfelijk-en-familiair-ovariumcarcinoom-1.0-28-05-2015.pdf

 

Meer informatie over erfelijk en familiair ovariumcarcinoom is te vinden op de website van het Erfocentrum: 

http://www.erfelijkheid.nl/ziektes/eierstokkanker-erfelijke

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de landelijke multidisciplinaire Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit gynaecologen, gynaecoloog-oncologen, klinisch genetici, pathologen, psychologen, internisten en epidemiologen. In de werkgroep zat geen afgevaardigde van de verpleegkundigen. De richtlijn is wel door een verpleegkundige op persoonlijke titel meegelezen en van commentaar voorzien van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Voor het patiëntenperspectief was een afgevaardigde van de Borstkankervereniging Nederland lid van de werkgroep.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 28-05-2015

Laatst geautoriseerd  : 28-05-2015

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie