Epilepsie

Initiatief: Cluster Epilepsie Aantal modules: 88

Startpagina - Cluster Epilepsie

Op basis van nieuw onderzoek heeft het EMA-veiligheidscomité in oktober 2023 geadviseerd om de blootstelling aan topiramaat van ongeboren kinderen te voorkomen (bericht EMA). In de richtlijn is dit advies overgenomen: Geef geen valproaat en topiramaat aan vrouwelijke patiënten in de vruchtbare levensfase.  

Overweeg valproaat en topiramaat alleen als andere middelen niet geschikt of niet effectief zijn en zorg dan voor adequate zwangerschapspreventie/ anticonceptie

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met epilepsie. Deze richtlijn bevat aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij de diagnostiek en behandeling van epilepsie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definities
  • Diagnostiek bij epilepsie.
  • Behandelingsmogelijkheden bij epilepsie.
  • Specifieke patiënten populaties.
  • Begeleidingsaspecten en organisatie van zorg voor epilepsie.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de tweede (en derde) lijn zorg voor patiënten met epilepsie of verdenking daarop.

 

Voor patiënten

Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Epileptische aanvallen verschillen sterk in ernst en hoe vaak ze voorkomen. Sommige patiënten hebben tientallen aanvallen per dag, andere hebben slechts zelden een aanval. Een aanval kan heel subtiel zijn of zeer heftig. Patiënten met epilepsie kunnen lichamelijk en mentale cognitieve problemen ervaren.

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen.

 

Meer informatie voor patiënten is te vinden in de module ‘Informatie voor patiënten’.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en wordt vanaf 2021 modulair herzien door het cluster Epilepsie. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, anesthesiologen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, intensivisten, kinderartsen, klinisch genetici, nucleair geneeskundigen, psychologen, radiologen, spoedeisende hulp artsen en ziekenhuisapothekers. De samenstelling van het cluster kunt u in de verantwoording vinden.

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging EpilepsieNL ten aanzien van communicatie met de patiënt. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar EpilepsieNL.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 30-05-2023

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Cluster Epilepsie
Volgende:
Informatie voor patiënten