Electroconvulsietherapie (ECT)

Initiatief: NVvP Aantal modules: 34

Startpagina - Electroconvulsietherapie (ECT)

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Startpagina - Electroconvulsietherapie (ECT) 30-09-2021
Indicaties voor ECT 30-09-2021
Algemene uitgangspunten bij indicatiestelling ECT 30-09-2021
Stemmingsstoornissen bij ECT 30-09-2021
Primair psychotische stoornissen bij ECT 30-09-2021
Overige therapieresistente aandoeningen bij ECT 30-09-2021
Technische en verpleegkundige aspecten bij ECT 30-09-2021
Optimale pulsbreedte bij ECT 30-09-2021
Elektrodeplaatsing bij ECT 30-09-2021
Doseringsmethode en gebruikte dosis bij ECT 30-09-2021
Duur van het insult bij ECT 30-09-2021
Gewenste frequentie van ECT 30-09-2021
Aantal behandelingen bij ECT 30-09-2021
Evaluatie van de behandeling met ECT 30-09-2021
Farmacologisch beleid bij ECT 30-09-2021
Verpleegkundige zorg bij ECT 30-09-2021
Patiëntenvoorlichting bij ECT 30-09-2021
Anesthesiologische zorg bij ECT 30-09-2021
Preoperatieve screening bij ECT 30-09-2021
Absolute en relatieve contra-indicaties voor het toepassen van ECT 30-09-2021
Organisatie en maatregelen met betrekking tot anesthesie bij ECT 30-09-2021
Inductie medicatie (hypnotica) bij ECT 30-09-2021
Anticholinergica bij ECT 30-09-2021
Behandeling van de cardiovasculaire effecten van ECT 30-09-2021
Add-on strategieën bij ECT 30-09-2021
Voorkomen of behandelen van acute bijwerkingen bij ECT 30-09-2021
Vervolgbehandeling na ECT 30-09-2021
Farmacotherapeutische vervolgbehandeling van patiënt met een unipolaire depressieve stoornis na ECT 30-09-2021
Psychotherapeutische vervolgbehandeling na ECT 30-09-2021
Indicatie voor vervolgbehandeling met ECT 30-09-2021
Organisatie van zorg bij ECT 30-09-2021
Organisatie van ECT zorg op microniveau 30-09-2021
Organisatie van ECT zorg op macroniveau 30-09-2021
Organisatie van ECT zorg op mesoniveau - plaats ECT in behandeltraject 30-09-2021

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste werkwijze is voor alle hulpverleners die ECT uitvoeren. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Indicaties voor ECT
  • Technische en verpleegkundige aspecten van ECT
  • Anesthesiologische zorg bij ECT
  • Vervolgbehandeling na ECT
  • Organisatie van zorg bij ECT

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die ECT uitvoeren. Ook patiënten kunnen de richtlijn gebruiken bij het overleg met hun hulpverleners.

 

Voor patiënten

Electroconvulsietherapie (ECT) is een kunstmatig opgewekte epileptische aanval, of toeval. Deze toeval ontstaat door het toedienen van een korte stroomstoot via elektroden op het hoofd. De stroom beïnvloedt de hersenen. De patiënt krijgt bij deze behandeling een lichte volledige verdoving. ECT wordt vaak in een kuur gegeven. De patiënt krijgt dan over een langere periode meestal twee behandelingen per week.

ECT wordt bij verschillende psychiatrische ziektes toegepast. Vooral mensen met een ernstige depressie bij wie medicijnen niet helpen, kunnen zich beter gaan voelen door ECT. Zij kunnen soms zelfs helemaal herstellen. De behandeling kan ook helpen bij patiënten met schizofrenie of een manie waarbij medicijnen niet goed werken.

 

Meer informatie over elektroconvulsietherapie is te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/website/patinteninformatie/aandoeningen-/electroconvulsieve-therapie-ect/algemeen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, anesthesiologen en verpleegkundigen. Patiënten en hun naasten zijn betrokken bij het maken van de richtlijn. Zij hebben in een panelbijeenkomst kunnen vertellen over hun ervaringen met ECT.

Volgende:
Indicaties