Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase

Initiatief: NVVH Aantal modules: 17

Startpagina - Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor brandwondenpatiënten in de acute fase met eventuele verwijzing naar een brandwondencentrum. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De handelingen op de plaats van het ongeval bij acute brandwonden
  • De rol van koelen in de eerste opvang
  • De indicaties en methode van vochttoediening in de eerste opvang
  • De primaire opvang en het lichamelijk onderzoek op de spoedeisende hulp
  • Wanneer een brandwondenpatiënt in aanmerking komt voor intubatie (kunstmatige beademing)
  • Het inschatten van het totaal verbrand lichaamsoppervlak bij kinderen en volwassenen
  • De indicaties om een brandwondenpatiënt te verwijzen naar een brandwondencentrum
  • Het vervoer van een brandwondenpatiënt
  • Het toepassen en testen van de richtlijn

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor brandwondenpatiënten in de acute fase.

 

Voor patiënten

Men spreekt van brandwonden als één of meer lagen van de huid zijn beschadigd als gevolg van contact met hete vloeistoffen, contact met hete oppervlakken, vuur, ultraviolette/infrarode straling, radioactiviteit, elektriciteit of chemische middelen. In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld 92.000 mensen een huisarts of huisartsenpost in verband met een brandwonden. Daarnaast bezoeken jaarlijks gemiddeld 4.700 mensen een spoedeisende hulp (SEH) ten gevolge van brandwonden en worden 1000 mensen opgenomen in een ziekenhuis

Met de eerste opvang in de acute fase wordt de behandeling van brandwonden binnen 24 uur na de verbranding bedoeld. Patiënten met ernstige brandwonden kunnen worden verwezen naar een van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen of Rotterdam). Het gemiddelde aantal acute opnamen per jaar in de drie Nederlandse brandwondencentra ten gevolge van brandwonden is ongeveer 800.

 

Meer informatie over brandwonden is te vinden op de website van Thuisarts.nl:

https://www.thuisarts.nl/brandwonden

 

Meer informatie over brandwonden is te vinden op de website van Brandwondenzorg Nederland:

http://brandwondenzorg.nl/

 

Meer informatie voor kinderen met brandwonden is te vinden op de website van Stichting Kind en Brandwond:

http://www.kindenbrandwond.nl/

 

Het kennis- en ervaringscentrum voor lotgenotencontact en belangenbehartiging is te vinden op de website van de Vereniging van Mensen met Brandwonden:

http://www.mensenmetbrandwonden.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Brandwondenzorg Nederland is samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Brandwonden Stichting. De eerste versie van de richtlijn is verschenen in 2015. Aangezien er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waren, is er in 2018 een herzieningstraject gestart. Dit traject in 2020 afgerond.

 

De herziening van de richtlijn in 2020 is uitgevoerd door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, wondprofessionals, anesthesiologen, SEH-artsen, kinderchirurgen, traumachirurgen, plastisch chirurgen en kinderartsen. Het patiëntenperspectief is meegenomen in een focusgroepbijeenkomst. Daarnaast zijn er interviews gehouden en participeren mensen met brandwonden in de werkgroep.

 

Toepassen

Om de implementatie te bevorderen zijn de aanbevelingen zoveel mogelijk samengevat in vijf stroomschema’s. Deze zijn als bijlagen opgenomen. Daarnaast zijn de aanbevelingen verwerkt in een webapplicatie waarmee de gebruiker het percentage Totaal Verbrand LichaamsOppervlak en het volume van vloeistofresuscitatie kan berekenen. In deze webapplicatie staan ook de verwijscriteria en contactgegevens van de drie Nederlandse brandwondencentra. De webapplicatie is beschikbaar op: https://app.brandwondenzorg.nl/.

Volgende:
Handelen bij brandwonden op plaats van ongeval/incident