Duizeligheid bij ouderen

Initiatief: Cluster Duizeligheid en vallen Aantal modules: 15

Startpagina - Richtlijn duizeligheid bij ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen met duizeligheid. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De vragen die minimaal gesteld moeten worden om te bepalen bij welke diagnosegroep een patiënt met duizeligheid behoort
 • De verschillende onderzoeken die ingezet kunnen worden bij patiënten met duizeligheid
 • Het beleid bij duizeligheid ten gevolge van verschillende aandoeningen van het evenwichtsorgaan of ten gevolge van een te lage bloeddruk
 • Het beleid bij duizeligheid bij (verdenking op) een neurologische aandoening of hartproblemen
 • Het beleid bij duizeligheid als gevolg van een angststoornis
 • Het beleid bij patiënten met duizeligheid bij wie geen diagnose kan worden gesteld
 • De patiëntvoorlichting bij duizeligheid

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen met duizeligheid. Voor huisartsen gelden primair de NHG-Standaarden Duizeligheid en Fractuurpreventie.

 

Voor patiënten

Duizeligheid komt op oudere leeftijd vaak voor en met het ouder worden neemt de kans op duizeligheidsklachten toe. Duizeligheid is voor ouderen dan ook een veel voorkomende reden om de huisarts te bezoeken. Duizeligheid heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en is een belangrijke risicofactor voor vallen en daarmee botbreuken (Maarsingh, 2010). Het is daarom belangrijk de oorzaak van de duizeligheid te herkennen en te behandelen.

 

Meer informatie over duizeligheid bij ouderen is te vinden op de website van Thuisarts:

Ik ben een oudere en ik ben duizelig

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De eerste versie van de richtlijn is verschenen in 2016. De richtlijn wordt vanaf 2023 modulair herzien door het cluster duizeligheid en vallen. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de KNO–artsen, neurologen, klinisch geriaters en internisten ouderengeneeskunde.

 

Modulair onderhoud

Vanaf 2021 wordt de richtlijn modulair herzien door het cluster duizeligheid en vallen. Onder de ‘samenstelling van het cluster’ (zie verantwoording) staat beschreven welke organisatie deelnemen aan het cluster. Meer informatie over werken in clusters en modulair onderhoud vindt u hier.

 

 

Onderhoudsplan

De richtlijnen in het cluster Duizeligheid en Vallen worden modulair onderhouden. Het cluster Duizeligheid en Vallen omvat de richtlijnen: Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), Preventie van Valincidenten bij ouderen en Duizeligheid bij ouderen.

In eerste cyclus 2022-2023 zijn onderstaande modules herzien

 • Richtlijn Preventie van Valincidenten bij ouderen: Module 1 ‘effect medicijnen op valrisico ouderen’
 • Richtlijn Preventie van Valincidenten bij ouderen: Module 2 ‘valpreventie bij orthostatische hypotensie’
 • Richtlijn Duizeligheid bij ouderen: Module 3 ‘anamnese bij duizeligheid bij ouderen’
 • Richtlijn Duizeligheid bij ouderen: Module 4 ‘beleid bij duizeligheid t.g.v. orthostatische hypotensie’

 In onderstaande tabel wordt de actualiteit van de richtlijnmodules beschreven.

 

Tabel 1: onderhoudsplan richtlijn duizeligheid bij ouderen

Richtlijn duizeligheid bij ouderen

Geautoriseerd in

Laatst beoordeeld in

Geplande herbeoordeling

Wijzigingen meest recente versie

 1. Startpagina richtlijn duizeligheid bij ouderen

06-02-2024

06-02-2024

1 jaar

Geüpdated

 1. Anamnese bij duizeligheid bij ouderen

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

Module is herzien

 1. Lichamelijk onderzoek bij duizeligheid

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Aanvullend onderzoek bij duizeligheid

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beleid bij duizeligheid tgv BPPD

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Duizeligheid tgv orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

Module is herzien en onderverdeeld in 2 sub modules.

6.1     Niet-medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

 

6.2     Medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

 

 1. Beleid duizeligheid tgv vestibulaire uitval

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beleid duizeligheid bij ziekte van Menière

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beleid duizeligheid neurologische aandoening

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beleid duizeligheid cardiologische aandoening

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beleid bij duizeligheid tgv angststoornis

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t

 1. Beleid bij duizeligheid zonder diagnose

01-05-2015

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Patiëntenvoorlichting bij duizeligheid

01-05-2015

2017

1 jaar

n.v.t.

 

Referenties

Maarsingh OR, Dros J, Schellevis FG, van Weert HC, Bindels PJ, Horst HE. Dizziness reported by elderly patients in family practice: prevalence, incidence, and clinical characteristics. BMC Fam Pract. 2010 Jan 11;11:2. doi: 10.1186/1471-2296-11-2. PMID: 20064231; PMCID: PMC2817676.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 06-02-2024

Laatst geautoriseerd  : 06-02-2024

Geplande herbeoordeling  : 06-02-2025

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Cluster Duizeligheid en vallen
Volgende:
Anamnese bij duizeligheid bij ouderen