Diagnostiek en behandeling van ernstig astma

Initiatief: NVALT Aantal modules: 16

Startpagina - Ernstig astma

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste diagnostiek en behandeling is van ernstig astma bij volwassen patiënten. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • definitie van ernstig astma
  • diagnostiek van ernstig astma
  • behandeling van ernstig astma
  • optimaliseren en controleren van zorg bij ernstig astma
  • organisatie van zorg bij ernstig astma

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor astmapatiënten.

 

Voor patiënten

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen, die gekenmerkt wordt door symptomen van kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten en een (tijdelijke) belemmering van de luchtstroom. De meeste patiënten met astma reageren goed op behandeling volgens de standaardmedicatie. Een kleine groep patiënten blijft astmaklachten houden, ondanks hoge doseringen van de standaard astmamedicatie, controle bij de longarts en behandeling van bijkomende ziekten. Deze patiënten hebben een ernstige vorm van astma.

 

Meer informatie over (ernstig) astma en ernstig astma is te vinden op Thuisarts:

http://thuisarts.nl/astma-bij-volwassenen

https://www.thuisarts.nl/astma-bij-volwassenen/ik-gebruik-medicijnen-maar-mijn-astmaklachten-worden-niet-minder

 

Meer informatie over (ernstig) astma is ook te vinden op de website van de longartsen:

http://www.nvalt.nl

 

Meer informatie over (ernstig) astma is ook te vinden op de website van de patiëntenorganisaties:

https://www.longfonds.nl/

https://nederland-davos.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Volgende:
Diagnostiek van ernstig astma