Diabetische voet

Initiatief: NIV Aantal modules: 22

Startpagina - Diabetische voet

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de zorg is om wonden, amputaties en functieverlies ten gevolge van diabetes mellitus en ACN te voorkomen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voetonderzoek ter preventie van diabetische wonden
  • Diagnostiek en behandeling van diabetische wonden
  • Diagnostiek en behandeling van ACN
  • Organisatie van zorg voor diabetische wonden

 

Wat is een diabetische voet?

Diabetes mellitus is de medische term voor suikerziekte. Door diabetes kunnen de bloedvaten en de zenuwen in de benen en de voeten beschadigen. Dit geeft vermindering van het gevoel waardoor kleine beschadigingen van de huid minder snel opgemerkt worden. Als gevolg hiervan kunnen er wondjes ontstaan die moeilijk genezen. Een wondje aan de voeten dat ontstaat ten gevolge van diabetes wordt ook wel een diabetisch voetulcus genoemd. In Nederland waren in 2015 ongeveer 20.000 patiënten met een diabetisch voetulcus. Bij 15 procent van deze patiënten leidde dit uiteindelijk tot een amputatie van (een deel van) het been. Acute Charcot neuro-osteo-arthropathie (ACN) is een relatief zeldzame maar ernstige complicatie. Hierbij ontstaan ten gevolge van diabetes kleine breukjes en vormveranderingen van de voet.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de bijlagen ‘Algemene inleiding’ en ‘Definities en begrippen’ onder aanverwant.’

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een diabetische voet.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de endocrinologen, infectiologen, internisten, huisartsen, wondverpleegkundigen, podotherapeuten, vaatchirurgen, orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen. Er is een enquête gehouden onder de leden van een patiëntenvereniging en een afvaardiging van hen zat in de werkgroep.


Voor patiënten

Meer informatie over voetproblemen bij diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-wil-voetproblemen-bij-diabetes-mellitus-voorkomen

 

Meer informatie over de diabetische voet is te vinden op de website van het Diabetes Fonds:

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/complicaties-van-diabetes/voeten

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

https://www.dvn.nl/

Volgende:
Preventie