Diabetische retinopathie

Initiatief: NIV Aantal modules: 7

Startpagina - Diabetische retinopathie

Waar gaat deze richtlijn over?

De Richtlijn Diabetische retinopathie uit 2006 (NOG 2006) is herzien. In de afgelopen tien jaar zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. Diabetische retinopathie (DRP) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Een ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol. Doordat het aantal mensen met diabetes mellitus gestaag toeneemt, neemt ook het aantal mensen met diabetische retinopathie toe. Bij langer bestaande diabetes (type 1 en 2) kan de prevalentie van retinopathie oplopen tot 35%. De nieuwe Richtlijn diabetische retinopathie biedt de betrokken zorgprofessional handvatten voor de screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie bij volwassenen.

 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met diabetische retinopathie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Screening op diabetische retinopathie
  • Meerwaarde FAG bij diagnostiek en behandeling
  • Behandeling van diabetisch macula oedeem
  • Timing vitrectomie na glasvochtbloeding
  • Timing cataractextractie bij retinopathie
  • Randvoorwaarden bij diabetische retinopathie

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met diabetische retinopathie.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Diabetische retinopathie (DRP) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar.

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

 

Meer informatie over oogcontrole bij diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus-type-2/ik-heb-diabetes-en-laat-mijn-ogen-onderzoeken

https://www.thuisarts.nl/schade-aan-ogen-bij-diabetes

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de Patiëntenvereniging: https://www.dvn.nl

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met oogartsen, huisartsen en optometristen.  

Volgende:
Screening op diabetische retinopathie