Diabetische retinopathie

Initiatief: NIV Aantal modules: 10

Startpagina - Diabetische retinopathie

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn Diabetische retinopathie uit 2017 is deels herzien. In de 2022 update (project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen) is een submodule toegevoegd over automatische screening voor retinopathie met behulp van artificial intelligence (AI), een submodule over screening voor retinopathie bij kinderen en is de module behandeling van diabetisch macula oedeem herzien.

 

In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt in diagnostiek en behandeling en ook op het gebied van screening zijn eveneens nieuwe inzichten verkregen. Met name op het gebied van de behandeling middels intravitreale injecties zijn veel studies verricht naar bestaande en nieuwe medicatie. Diabetische retinopathie (DR) is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Een ernstige visuele handicap heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt, maar speelt ook op macro-economisch niveau een aanzienlijke rol. Doordat het aantal mensen met diabetes mellitus gestaag toeneemt, neemt ook het aantal mensen met DR toe. Bij langer bestaande diabetes mellitus (type 1 en 2) kan de prevalentie van DR oplopen tot 35%. De richtlijn diabetische retinopathie biedt de betrokken zorgprofessional handvatten voor de screening, diagnostiek en behandeling van DR bij volwassenen.

 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met diabetische retinopathie, met een aparte module voor screening bij kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

  • Screening op diabetische retinopathie (o.a. met nieuwe modules automatische screening en screening bij kinderen)
  • Meerwaarde fluorescentieangiografie (FAG) bij diagnostiek en behandeling
  • Anti vascular endothelial growth factor (-VEGF) bij diabetisch macula oedeem (herziene module)
  • Timing vitrectomie na glasvochtbloeding
  • Timing cataractextractie bij retinopathie
  • Randvoorwaarden bij diabetische retinopathie

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met DR.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam de bloedsuiker niet goed zelf regelen. DR is beschadiging van het netvlies van de ogen en is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar.

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

Diabetes mellitus

 

Meer informatie over oogcontrole bij diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

Diabetes mellitus, oogonderzoek

Diabetes mellitus, schade aan ogen

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de Patiëntenvereniging: Diabetes Vereniging Nederland

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door internisten, in samenwerking met oogartsen, huisartsen, optometristen, kinderartsen en patiëntenorganisatie.

Volgende:
Screening diabetische retinopathie