Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn

Initiatief: NIV Aantal modules: 13

Startpagina - Diabetes Mellitus type 2 in de tweede lijn

Waar gaat deze richtlijn over?

Vanwege het progressieve karakter van type 2 diabetes is een eenmaal ingestelde behandeling vaak maar tijdelijk voldoende effectief. Het stappenplan van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is daarop afgestemd. Patiënten die niet meer binnen de eerstelijn kunnen worden behandeld worden naar de internist verwezen voor overname van de behandeling of voor een behandelingsadvies. De nieuwe richtlijn Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn beschrijft de aanpak en behandeling van patiënten met type 2 diabetes uitgaande van de patiëntenpopulatie bij de internist. De nadruk in de richtlijn ligt op de medicamenteuze glucoseverlagende behandeling. De werking, bijwerkingen en (cardiovasculaire) veiligheid van nieuwe glucoseverlagende middelen zijn kritisch tegen het licht gehouden. Een belangrijk onderdeel is de formulering van duidelijke stopcriteria, met als doel de duur van onnodige (dure) en potentieel schadelijke behandeling te beperken. De internist die mensen met type 2 diabetes behandelt maakt onderdeel uit van een team van zorgprofessionals. De richtlijn beschrijft deze multidisciplinaire benadering van type 2 diabetes en geeft aanbevelingen voor optimale zorg, waarbij nadrukkelijk ruimte wordt gelaten voor een zoveel mogelijk persoonsgerichte aanpak. Verwijzers kunnen de richtlijn gebruiken om beter inzicht te krijgen in de werkwijze van de tweedelijn, zodat zij mensen met type 2 diabetes goed kunnen voorbereiden op een bezoek aan de internist en het diabetesbehandelteam.

 

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met type 2 diabetes die naar de tweede lijn worden verwezen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Farmacotherapie bij DM2 in de tweede lijn
  • Randvoorwaarden (organisatie van zorg)

 

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor personen met diabetes type 2 in de tweede lijn.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Er bestaan twee vormen: diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. De meeste personen met diabetes mellitus type 2 zijn onder behandeling bij de huisarts en praktijkondersteuner, maar soms is het nodig dat de huisarts personen voor hun diabetes mellitus verwijst naar de internist in het ziekenhuis voor overname van de behandeling of voor een behandelingsadvies. 

 

Meer informatie over diabetes mellitus type 2 is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus-type-2

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de Patiëntenvereniging: https://www.dvn.nl

 

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met huisartsen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, ziekenhuisapothekers, en de patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland.

Volgende:
Farmacotherapie bij DM2 in de tweede lijn