Diabetes mellitus type 2 bij ouderen

Initiatief: NIV Aantal modules: 12

Startpagina - DM type 2 bij ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn gaat over de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij oudere patiënten (vanaf 70 jaar). Richtlijnen voor de behandeling van diabetes mellitus zijn steeds meer gericht op het individu waarbij meer dan voorheen rekening wordt gehouden met individuele kenmerken van patiënten zoals comorbiditeit, levensverwachting en voorkeuren. Deze richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Het verhelderen van de behandelvoorkeuren van ouderen
  • Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen met diabetes
  • Glykemische behandeling: de plaats van dipeptidyl-peptidase 4 (DPP-4)-remmers, glucagon-like peptide 1 (GLP-1)-receptoragonisten en natriumglucose-cotransporter 2 (SGLT-2)-remmers
  • Screening op geriatrische syndromen
  • Organisatie van zorg voor ouderen met diabetes mellitus

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn Diabetes mellitus type 2 bij ouderen is bestemd voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen met diabetes mellitus type 2. Deze beroepsgroepen bestaan onder andere uit internisten, klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, specialisten-ouderengeneeskunde, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en diabetesverpleegkundigen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij oudere patiënten (vanaf 70 jaar). Omdat leeftijd niet altijd iets zegt over iemands functioneren en levensverwachting, wordt de behandeling steeds vaker afgestemd op de individuele patiënt. Deze richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen:

  • Het samen met de patiënt bepalen wat het doel van de behandeling zou moeten zijn. Op welke manier kunnen arts en patiënt samen nagaan wat voor deze patiënt de voor- en nadelen zijn van de verschillende behandelingen?  
  • De behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij ouderen met diabetes mellitus type 2 (aspirine, statines, bloeddrukmiddelen).
  • De behandeling van diabetes type 2 bij ouderen met de zogenaamde ‘nieuwe middelen’ (DPP-4-remmers, GLP-1-receptoragonisten, SGLT-2-remmers).
  • Het periodiek screenen van oudere diabetespatiënten op geheugenproblemen, depressie en valrisico.
  • De organisatie van de zorg voor ouderen met diabetes mellitus

 

Meer informatie over diabetes mellitus type 2 is te vinden op de website van de patiëntenvereniging:

en op Thuisarts:

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

Volgende:
Behandeldoelen bij ouderen met DM2