Diabetes mellitus

Initiatief: NIV Aantal modules: 38

Startpagina - Diabetes Mellitus

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met diabetes mellitus die verwezen worden naar het ziekenhuis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 1
  • Het voorschrijven van insulinepomp-therapie
  • De zorg voor psychiatrische patiënten met diabetes mellitus
  • Wat te doen bij acute ontregeling van een patiënt met diabetes mellitus
  • Hoe om te gaan met een patiënt met diabetes mellitus die een operatie moet ondergaan
  • Welke behandeling is nodig bij patiënten met diabetes mellitus die een laag suikerniveau in hun bloed (hypoglykemie) hebben. En hoe kan dit voorkomen worden?

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met diabetes mellitus in de tweede lijn.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Er bestaan twee vormen: diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. De meeste patiënten met diabetes mellitus zijn onder behandeling bij de huisarts en praktijkondersteuner. Soms is het nodig dat patiënten voor hun diabetes mellitus in het ziekenhuis worden behandeld.

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

 

Bij deze richtlijn is een consultkaart gemaakt. Een Consultkaart kan helpen bij het maken van behandelkeuzes. Meer informatie over behandelmogelijkheden bij diabetes mellitus kunt u vinden op de Consultkaart diabetes mellitus type 1. 

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met neurologen, anesthesiologen en psychiaters. Via een enquête op het internet zijn de knelpunten bij diabetespatiënten geïnventariseerd. 

Volgende:
DM type 1