Diabetes en Zwangerschap

Initiatief: NIV / NVOG Aantal modules: 3

Startpagina - Diabetes Mellitus en zwangerschap

Waar gaat deze richtlijn over?

In Nederland worden jaarlijks circa 400 zwangere vrouwen met DM1 behandeld (incidentie 0,2%). Het aantal zwangere vrouwen met DM2 is tenminste vergelijkbaar. Daarnaast zijn er vrouwen bij wie diabetes tijdens de zwangerschap wordt vastgesteld: zwangerschapsdiabetes/diabetes gravidarum (Gestational Diabetes Mellitus of GDM) komt in ongeveer 3 tot 5% van alle zwangerschappen voor. Diabetes tijdens de zwangerschap gaat gepaard met een verhoogde kans op maternale, foetale en neonatale mortaliteit en morbiditeit, zoals prematuriteit, structurele afwijkingen, perinatale sterfte, foetale macrosomie en neonatale hypoglykemieën. Een zo goed mogelijke glucoseregulatie, zowel preconceptioneel als gedurende de zwangerschap, is van groot belang voor vermindering van bovengenoemde complicaties.

 

Deze richtlijn richt zich op de zorg voor zwangere vrouwen met diabetes. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Termijn van bevallen voor vrouw met diabetes
  • Medicamenteuze behandeling vrouw met diabetes

 

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere vrouwen met diabetes.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400 zwangere vrouwen met diabetes type 1 behandeld. Het aantal zwangere vrouwen met diabetes type 2 is ongeveer even groot. Daarnaast zijn er vrouwen bij wie diabetes tijdens de zwangerschap wordt vastgesteld (zwangerschapsdiabetes), dit komt in ongeveer 3 tot 5% van alle zwangerschappen voor. Diabetes tijdens de zwangerschap kan leiden tot een verhoogde kans op overlijden van de moeder of het (ongeboren) kind en tot andere problemen zoals te vroege geboorte en afwijkingen bij het kind. Een zo goed mogelijke glucoseregulatie, zowel voor de bevruchting als tijdens de zwangerschap, is van groot belang voor het voorkómen van bovengenoemde complicaties.

 

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

 

Meer informatie over diabetes en zwangerschap is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-heb-diabetes-12-en-ik-ben-zwanger

 

Meer informatie over diabetes en bevallen is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus/ik-heb-diabetes-en-ik-ga-bevallen

 

Meer informatie over diabetes mellitus is te vinden op de website van de patiëntenvereniging: https://www.dvn.nl

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging. De richtlijn is opgesteld door de internisten, in samenwerking met gynaecologen, verloskundigen en internisten.

Volgende:
Termijn van bevallen voor vrouw met diabetes