Depressie bij jeugd

Initiatief: NVvP Aantal modules: 14

Startpagina - Depressie bij jeugd

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen en adolescenten met een depressie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Screening op depressie bij kinderen en adolescenten
  • De instrumenten voor het vaststellen en classificeren van een depressie in de jeugd
  • Risicofactoren voor het krijgen van een depressie in de jeugd en hoog-risicogroepen
  • Methodes ter voorkoming van een depressie bij kinderen en adolescenten
  • Psychotherapeutische en andere niet-medische behandelingen van kinderen en adolescenten met een depressie
  • Medicamenteuze behandeling van kinderen en adolescenten met een depressie
  • Lichttherapie voor de behandeling van kinderen en adolescenten met een depressie
  • Electroconvulsie therapie (ECT) voor de behandeling van kinderen en adolescenten met een depressie
  • Combinatiebehandelingen van kinderen en adolescenten met een depressie
  • Het betrekken van de gezinscontext bij de behandeling van kinderen en adolescenten met een depressie

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar met een depressie.

 

Voor patiënten

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een niet normale somberheid en/of lusteloosheid bestaat.

Vaak is er ook sprake van verlies van interesse, van levenslust of plezier. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn onder andere slaapstoornissen, gewichtsveranderingen, vermoeidheid, concentratieproblemen of gedachtes over de dood. Men spreekt pas van een depressie wanneer er meerdere depressieve verschijnselen bestaan gedurende meer dan twee weken.

 

Er zijn vele redenen die een depressie kunnen veroorzaken, maar een depressie kan ook zonder duidelijke aanleiding voorkomen. Een depressie bij kinderen is vaak minder makkelijk vast te stellen. Bij kinderen uit de depressie zich vaak in gedragsproblemen, terwijl de sombere stemming niet altijd duidelijk of herkenbaar is. Bij oudere kinderen en jongvolwassenen kan het gebruik van drugs of alcohol een extra aanwijzing zijn voor depressiviteit. Depressie bij kinderen is geen zeldzame stoornis, onder jongeren heeft 2 tot 3 procent ooit last van een depressie.

 

Bij aanverwante informatie op deze website is een link te vinden naar publieksinformatie.

 

Meer informatie over depressie is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/depressie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van  de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderpsychiaters, jeugdartsen, psychotherapeuten en psychologen. Daarnaast werd bij de ontwikkeling van de richtlijn samengewerkt met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van huisartsen, kinderartsen, psychomotorische therapeuten en verpleegkundigen.

 

 

Volgende:
Screening op depressie bij jeugd