Depressie

Initiatief: NVvP Aantal modules: 83

Startpagina - Depressie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een depressie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Onderzoeksmethodes en -instrumenten voor het herkennen, vaststellen en classificeren van een depressie bij volwassenen
  • Het ontstaan, het voortbestaan, het terugkerende karakter en de gevolgen van een depressie
  • Mogelijke andere psychische of lichamelijke aandoeningen, persoonlijkheidsproblematiek  of (genees)middelengebruik in combinatie met een depressie
  • De eerste stappen in de behandeling van patiënten met een depressie, met name gericht op zelfhulp, activerende begeleiding en counseling
  • De behandelmogelijkheden bij een depressie: medicamenteus, psychologisch of een combinatie
  • De behandeling ter voorkoming van een terugval van een depressie
  • De behandeling en organisatie van de zorg indien sprake is van een chronische depressie, waarbij onvoldoende verbetering is opgetreden met eerdere behandelingen (therapieresistente depressie)
  • Ondersteunende behandelmethodes binnen de verschillende niveaus van depressies
  • De beperkingen in het functioneren in een arbeidssituatie bij patiënten met een depressie
  • Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van patiënten met een depressie
  • De verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen met een depressie
  • Onderzoek en behandeling van een depressie vanuit het patiëntenperspectief
  • Gezondheids-economische aspecten in het kader van depressieve stoornissen

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een depressie.

 

Voor patiënten

Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een niet normale somberheid en/of lusteloosheid bestaat.

Vaak is er ook sprake van verlies van interesse, van levenslust of plezier. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn onder andere slaapstoornissen, gewichtsveranderingen, vermoeidheid, concentratieproblemen of gedachten over de dood. Men spreekt pas van een depressie wanneer er meerdere depressieve verschijnselen bestaan gedurende meer dan twee weken. Er zijn vele redenen die een depressie kunnen veroorzaken, maar een depressie kan ook zonder duidelijke aanleiding voorkomen. Depressies komen vaak voor en brengen veel leed met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat 6 procent van de volwassen Nederlanders tot 65 jaar lijdt aan een depressie of recent een depressie heeft doorgemaakt.

 

Bij aanverwante informatie op deze website staat een link naar patiënteninformatie.

 

Meer informatie over depressie is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/depressie

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van  de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen in de ggz. Daarnaast namen ook  patiënten, maatschappelijk werkers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal pedagogisch hulpverleners en vaktherapeuten deel aan de werkgroep. In de laatste revisie van de richtlijn is in het bijzonder aandacht besteed aan het patiëntenperspectief vanuit de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers.

Volgende:
Diagnostiek van depressie