Delier bij volwassenen en ouderen

Initiatief: NVKG Aantal modules: 9

Startpagina - Delier bij volwassenen en ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn is bedoeld voor patiënten met een delier. Dit betreft een modulaire update van de richtlijn Delier bij volwassenen die in 2013 geautoriseerd is.

 

Het doel is een richtlijn op te leveren met aanbevelingen ten aanzien van de preventie van delier, een betere en snellere herkenning van delier en een betere behandeling van delier. In deze herziene richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met de verschillende motor subtypes. De (preventieve) medicamenteuze behandeling van een delier zal tegen het licht gehouden worden. Ook de risicofactoren op een delier die bij patiënten met een dementie en of hypokinetisch rigide syndroom voorkomen, krijgen specifieke aandacht.

De modules die geprioriteerd werden voor de herziening waren de modules over meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en het meten van het beloop van een delier, risicofactoren voor een delier, profylactische medicamenteuze behandeling van een delier, medicamenteuze behandeling van het delier en organisatie van zorg (herkenning en diagnostiek van delier, intramurale preventie en behandeling delier, delierzorg buiten verpleegafdeling ziekenhuis en herstel van delier na ontslag uit ziekenhuis). Een aantal modules van de Richtlijn delier uit 2013 werd niet herzien. De epidemiologie van het delier werd verwerkt in de algemene inleiding. De modules niet-medicamenteuze preventie van een delier en mantelzorg bij patiënt met een delier werden niet herzien, maar herbevestigd. De module alcoholonthoudingsdelirium werd ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en derhalve ook niet herzien op dit moment.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Meetinstrumenten
  • Risicofactoren delier
  • Profylactische medicamenteuze behandeling
  • Medicamenteuze behandeling van het delier
  • Niet-medicamenteuze behandeling van het delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Mantelzorg bij patiënt met delier (module 2013 herbevestigd en niet gewijzigd)
  • Organisatie van zorg
  • Alcoholonthoudingsdelirium (module NVvP, niet gewijzigd)

Het onderwerp Delier in de palliatieve fase is in een aparte richtlijn is uitgewerkt.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een delier of een verhoogd risico op een delier.

 

Meer informatie over het delier is te vinden op Thuisarts.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, psychiaters, internist-ouderengeneeskunde, neurologen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, intensivisten en de Patiëntenfederatie.

Volgende:
Meetinstrumenten