COVID-19

Initiatief: COVID-19 Aantal modules: 6

Startpagina - COVID-19

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn geeft adviezen over de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met (verdenking op) COVID-19. Ook is er aandacht voor infectiepreventie. Deze richtlijn probeert zo de kwaliteit van de zorg aan patiënten met COVID-19 te verbeteren.

De modules zijn onderverdeeld in vier overkoepelende onderwerpen:

  • Infectiepreventie
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Revalidatie en nazorg

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg van patiënten met (verdenking op) COVID-19.

 

Informatie voor patiënten

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19 (https://www.thuisarts.nl/corona). Daarnaast is voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 ook aanvullende informatie beschikbaar op het Coronaplein (www.coronaplein.nu).

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Na de uitbraak van SARS-COV-2 zijn er binnen het programma COVID-19 een groot aantal leidraden en handreikingen ontwikkeld en gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. Deze leidraden en handreikingen zijn doorontwikkeld tot richtlijnmodules. Daarnaast zijn/worden op het gebied van de revalidatie en nazorg een groot aantal nieuwe onderwerpen uitgewerkt. In de verantwoording van elke module staat gedetailleerd beschreven hoe het ontwikkelproces heeft plaatsgevonden en welke partijen bij de ontwikkeling betrokken waren.

 

Status van de richtlijn

Veel richtlijnmodules zijn op dit moment nog in ontwikkeling. De richtlijn zal stapsgewijs worden uitgebreid en vervolgens modulair onderhouden worden. Voor onderwerpen die momenteel nog niet als modules zijn gepubliceerd, verwijzen we u naar de website: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 24-09-2021

Laatst geautoriseerd  : 24-09-2021

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • COVID-19
Volgende:
Revalidatie en nazorg