COVID-19

Initiatief: COVID-19 Aantal modules: 59

Startpagina - COVID-19

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Module niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute respiratoire insufficiëntie bij COVID-19 29-09-2022
Niet-invasieve ademhalingsondersteuning 29-09-2022
Module niet-invasieve ademhalingsondersteuning – organisatie van zorg 29-09-2022
Niet meer besmettelijk na COVID-19 21-07-2022
Zwangerschap, bevalling en kraambed 14-04-2022
Tromboseprofylaxe op de Intensive Care 14-04-2022
Het risico van COVID-19 bij een zwangere vrouw 14-04-2022
Het risico van zwangerschapscomplicaties bij COVID-19 of SARS-CoV-2 infectie. 14-04-2022
Preventie van besmetting van de pasgeborene door de moeder wanneer zij COVID-19 heeft of SARS-CoV-2 positief is. 14-04-2022
Het risico van complicaties bij de geboorte door infectie met SARS-CoV-2. 14-04-2022
Het beleid bij PPROM bij zwangere vrouwen met COVID-19. 14-04-2022
Startpagina - Voorlichting over het beloop, adviezen en diagnostiek in de eerste lijn bij COVID-19 22-03-2022
Startpagina - Behandeling van langdurige klachten na COVID-19 22-03-2022
Startpagina - Follow-up, diagnostiek en multidisciplinair overleg in de tweede lijn bij COVID-19 22-03-2022
Natuurlijk beloop na COVID-19 22-03-2022
Aanvullend onderzoek (algemeen) na COVID-19 22-03-2022
ECG na COVID-19 22-03-2022
D-dimeer na COVID-19 22-03-2022
Cognitieve screening na COVID-19 22-03-2022
Prevalentie nieuwe aandoeningen na COVID-19 22-03-2022
Inspanningsdiagnostiek na COVID-19 22-03-2022
CT thorax na COVID-19 22-03-2022
Cardiale MRI na COVID-19 22-03-2022
Meetinstrumenten na COVID-19 22-03-2022
MRI-hersenen na COVID-19 22-03-2022
Multidisciplinair overleg na COVID-19 22-03-2022
Arbeid na COVID-19 22-03-2022
Medicamenteuze behandeling na COVID-19 22-03-2022
Behandeling reuk- en smaakstoornissen na COVID-19 22-03-2022
Corticosteroïden na COVID-19 22-03-2022
Reuktraining na COVID-19 22-03-2022
Voedingsinterventies na COVID-19 22-03-2022
Fysiek trainingsprogramma na COVID-19 22-03-2022
Ademhalingsoefeningen, ademspiertraining en interventies gericht op stemklachten na COVID-19 22-03-2022
Energiemanagement na COVID-19 22-03-2022
Behandeling van cognitieve klachten na COVID-19 22-03-2022
Psychologische interventies na COVID-19 22-03-2022
Multidisciplinaire zorg na COVID-19 22-03-2022
Aanvullende diagnostiek COVID-19 na negatieve PCR 04-03-2022
Startpagina - Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19 02-03-2022
Startpagina - Revalidatie na COVID-19 02-03-2022
Startpagina - Tromboseprofylaxe bij COVID-19 10-02-2022
Tromboseprofylaxe op de verpleegafdeling bij COVID-19 10-02-2022
Klinische karakteristieken voorspellend voor COVID-19 01-02-2022
Serologie na vaccinatie of herinfectie met COVID-19 01-02-2022
Preoperatieve screening naar SARS-CoV-2 infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie 01-02-2022
Meetinstrumenten binnen de MSR/GRZ 28-01-2022
Zuurstoftherapie tijdens inspanning bij revalidatie en nazorg COVID-19 28-01-2022
Overleg- en doorverwijsmogelijkheden 28-01-2022
Mentale en cognitieve klachten bij patiënten binnen de MSR/GRZ 28-01-2022
Slikklachten bij patiënten binnen de MSR/GRZ 28-01-2022
Voedingsinterventies binnen de MSR/GRZ 28-01-2022

Op deze pagina vindt u informatie over de infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met (verdenking op) COVID-19. De eerste vier richtlijnmodules over revalidatie en nazorg vindt u hier. Voor de leidraden infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg verwijzen wij u naar de leidraden op de website van de Federatie Medisch Specialisten.  

                       

Informatie voor patiënten

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19 (https://www.thuisarts.nl/corona). Daarnaast is voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 ook aanvullende informatie beschikbaar op het Coronaplein (www.coronaplein.nu).

Volgende:
Infectiepreventie