COVID-19

Initiatief: COVID-19 Aantal modules: 75

Startpagina - COVID-19

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Vitamine D 07-11-2022
Vitamine C 07-11-2022
Ivermectine 07-11-2022
JAK remmers 07-11-2022
Interleukine-1 remmers 07-11-2022
Interleukine-6 remmers 07-11-2022
Corticosteroïden 07-11-2022
Remdesivir 07-11-2022
Hydroxychloroquine 07-11-2022
Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 07-11-2022
Addendum medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (flexibel deel - nieuwe orale virusremmers, monoclonale antistoffen, convalescentplasma, e.a.) 07-11-2022
Samenvatting 07-11-2022
Prognostische factoren voor uitkomst bij COVID-19 patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of cardiale ziekte 03-11-2022
Effect van medicatie die ACE-2 expressie beïnvloedt op uitkomst bij COVID-19 patiënten 03-11-2022
Omvang van cardiale schade bij in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten 03-11-2022
Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten covid-19 03-11-2022
Niet-invasieve ademhalingsondersteuning 29-09-2022
Niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute respiratoire insufficiëntie bij COVID-19 29-09-2022
Niet-invasieve ademhalingsondersteuning – organisatie van zorg 29-09-2022
Niet meer besmettelijk na COVID-19 21-07-2022
Zwangerschap, bevalling en kraambed 14-04-2022
Tromboseprofylaxe op de Intensive Care bij COVID-19 14-04-2022
Het risico van COVID-19 bij een zwangere vrouw 14-04-2022
Het risico van zwangerschapscomplicaties bij COVID-19 of SARS-CoV-2 infectie. 14-04-2022
Preventie van besmetting van de pasgeborene door de moeder wanneer zij COVID-19 heeft of SARS-CoV-2 positief is. 14-04-2022
Het risico van complicaties bij de geboorte door infectie met SARS-CoV-2. 14-04-2022
Het beleid bij PPROM bij zwangere vrouwen met COVID-19. 14-04-2022
Startpagina - Voorlichting over het beloop, adviezen en diagnostiek in de eerste lijn bij COVID-19 22-03-2022
Startpagina - Behandeling van langdurige klachten na COVID-19 22-03-2022
Startpagina - Follow-up, diagnostiek en multidisciplinair overleg in de tweede lijn bij COVID-19 22-03-2022
Natuurlijk beloop na COVID-19 22-03-2022
Aanvullend onderzoek (algemeen) na COVID-19 22-03-2022
ECG na COVID-19 22-03-2022
D-dimeer na COVID-19 22-03-2022
Cognitieve screening na COVID-19 22-03-2022
Prevalentie nieuwe aandoeningen na COVID-19 22-03-2022
Inspanningsdiagnostiek na COVID-19 22-03-2022
CT thorax na COVID-19 22-03-2022
Cardiale MRI na COVID-19 22-03-2022
Meetinstrumenten na COVID-19 22-03-2022
MRI-hersenen na COVID-19 22-03-2022
Multidisciplinair overleg na COVID-19 22-03-2022
Arbeid na COVID-19 22-03-2022
Medicamenteuze behandeling na COVID-19 22-03-2022
Behandeling reuk- en smaakstoornissen na COVID-19 22-03-2022
Corticosteroïden na COVID-19 22-03-2022
Reuktraining na COVID-19 22-03-2022
Voedingsinterventies na COVID-19 22-03-2022
Fysiek trainingsprogramma na COVID-19 22-03-2022
Ademhalingsoefeningen, ademspiertraining en interventies gericht op stemklachten na COVID-19 22-03-2022
Energiemanagement na COVID-19 22-03-2022
Behandeling van cognitieve klachten na COVID-19 22-03-2022
Psychologische interventies na COVID-19 22-03-2022
Multidisciplinaire zorg na COVID-19 22-03-2022
Aanvullende diagnostiek COVID-19 na negatieve PCR 04-03-2022
Startpagina - Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19 02-03-2022
Startpagina - Revalidatie na COVID-19 02-03-2022
Startpagina - Tromboseprofylaxe bij COVID-19 10-02-2022
Tromboseprofylaxe op de verpleegafdeling bij COVID-19 10-02-2022

Waar gaan de modules binnen deze richtlijn over?

In deze COVID-19 richtlijn staan adviezen over de zorg voor patiënten die (verdenking hebben op) COVID-19 of een infectie hebben doorgemaakt. De richtlijn is onderverdeeld in de volgende overkoepelende onderwerpen:

  • Infectiepreventie
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Zwangerschap, bevalling en kraambed
  • Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19

 

Voor wie zijn deze richtlijnmodules bedoeld?

Deze modules zijn bedoeld voor alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg van patiënten en het met (verdenking op) COVID-19.

 

Voor patiënten

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19 (https://www.thuisarts.nl/corona).

 

Hoe zijn de richtlijnmodules tot stand gekomen?

Na de uitbraak van SARS-COV-2 zijn er binnen het programma COVID-19 een groot aantal leidraden en handreikingen ontwikkeld en gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. Deze leidraden en handreikingen zijn doorontwikkeld tot richtlijnmodules.

Volgende:
Infectiepreventie