COVID-19

Initiatief: Aantal modules: 72

Infectiepreventie bij COVID-19

Waar gaat deze richtlijnmodule over?

De module niet meer besmettelijk na COVID-19 beschrijft aanbevelingen  wanneer een COVID-19 bevestigde patiënt als niet meer besmettelijk kan worden beschouwd en isolatiemaatregelen kunnen worden opgeheven.

Deze richtlijn COVID-19  geeft adviezen over de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met (verdenking op) COVID-19. Ook is er aandacht voor infectiepreventie. Deze richtlijn probeert zo de kwaliteit van de zorg aan patiënten met COVID-19 te verbeteren.

 

Voor wie is deze richtlijnmodule bedoeld?

Deze module is bedoeld voor alle zorgprofessionals betrokken bij de zorg van patiënten en het met (verdenking op) COVID-19 en diegene die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het infectiepreventiebeleid binnen de organisatie.

 

Informatie voor patiënten

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19. Daarnaast is voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 ook aanvullende informatie beschikbaar op het Coronaplein.

 

Hoe zijn de richtlijnmodules tot stand gekomen?

Na de uitbraak van SARS-COV-2 zijn er binnen het programma COVID-19 een groot aantal leidraden en handreikingen ontwikkeld en gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. Deze leidraden en handreikingen zijn doorontwikkeld tot richtlijnmodules. In de verantwoording van elke module staat gedetailleerd beschreven hoe het ontwikkelproces heeft plaatsgevonden en welke partijen bij de ontwikkeling betrokken waren.

 

Status van de richtlijn

Gedurende de pandemie zijn diverse leidraden gepubliceerd. Voor onderwerpen die momenteel (nog) niet als modules zijn gepubliceerd, verwijzen we u naar de website: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden.  

 

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 21-09-2021

Geplande herbeoordeling  :

Volgende:
Diagnostiek